Alle medewerkers van Moderator

Centraal Secretariaat

Kris

Kris

Secretariaatsmedewerker

Moderator biedt mee tegengewicht aan het vingergezwaai en een repressief beleid. Deze maatschappij heeft warmmenselijke betrokkenheid nodig.

Cindy

Cindy

Secretariaatsmedewerker

Moderator biedt daders een springplank naar een beter leven, slachtoffers een poort naar loslaten. Ik werk graag voor dit nobel doel. Het geeft zin aan mijn bestaan.

Pieter

Pieter

Coördinatieteam | Communicatieverantwoordelijke

De communicatie en het bereik van ons sterk verhaal naar partners, media en publiek verdient de nodige aandacht. Ik haal energie uit het op de kaart zetten van Moderator.

Marianne

Marianne

Coördinatieteam | Financieel en administratief verantwoordelijke

De sterkte van moderator ligt in de verbondenheid tussen de medewerkers in hun streven naar een ‘menswaardige Justitie’, een Justitie die recht doet aan en ruimte creëert voor ontmoeting  tussen de verschillende verhalen die leven naar aanleiding van een misdrijf: het verhaal van het slachtoffer, van de dader, de hulpverlener, de advocaat, de magistraat, de wetgever…moderator wil bijdragen tot het mogelijk maken van dit proces van ontmoeting.

Ingrid

Ingrid

Bemiddelaar / Projectmedewerker Verkeer

Je willen inleven in het verhaal van de ander is de eerste stap. Het is ook noodzakelijk. Dat betekent echter niet dat je compleet begrip moet opbrengen voor de ander en diens gedrag.

Davy

Davy

Bemiddelaar / stafmedewerker ICT

Met bemiddeling kunnen we de wonde, de pijn of het verdriet niet wegnemen. We kunnen wel ondersteunen om, samen met de andere, een weg te zoeken om opnieuw verder te gaan en verder te groeien. Soms gaat het om details waarbij we helpen, af en toe om heel essentiele dingen.

Hilde

Hilde

Coördinatieteam | Personeelsvernatwoordelijke

Dat slachtoffers en daders elkaar nadien nog iets willen vertellen en dat de rechter daar ook interesse voor kan hebben, daar kijken velen raar van op. Ik denk er graag over na hoe wij, medewerkers van Moderator, dit samen met andere organisaties kunnen realiseren.

Katrien

Katrien

Coördinatieteam | Beleidsverantwoordelijke

Het opzetten van herstelpraktijken in strafrechtelijke context betekent niet alleen het opzetten van communicatie tussen slachtoffers en daders.  Bemiddelen in een strafrechtelijke context betekent ook het opzetten van een structurele communicatie tussen de bemiddelingsethos en de strafrechtsbedeling.  Als beleidsverantwoordelijke wil ik hier mee mijn schouders onder zetten.

Antwerpen

Ingrid

Ingrid

Bemiddelaar / Projectmedewerker Verkeer

Je willen inleven in het verhaal van de ander is de eerste stap. Het is ook noodzakelijk. Dat betekent echter niet dat je compleet begrip moet opbrengen voor de ander en diens gedrag.

Hilde

Hilde

Bemiddelaar

Kinderen denken: de boef is de slechterik. Maar het gaat niet over wie de ‘cowboy’ of de ‘indiaan’ in het verhaal is. Moderator helpt je uit het keurslijf van het dualisme tussen wat goed en wat slecht is.

Filip

Filip

Bemiddelaar

De relevantie van Moderator is de steun die we geven om welk conflict dan ook in eigen handen te nemen. Tijd maken voor het verhaal van de ander en loskomen van invullingen over hoe een ander denkt, kan leiden tot meer begrip. Dat is iets wat de samenleving goed kan gebruiken.

Natalie

Natalie

Bemiddelaar

Ik wil justitie vermenselijken. Het gaat om zoveel meer dan gerecht en politie. Vaak zijn dat minder positieve ervaringen. Het is na die contacten wachten op een afstandelijke brief met archaïsch en ambtelijk taalgebruik. Bij Moderator mag het wat humaner. Als we in gesprek kunnen, dan slaan wij de brug.

Dirk

Dirk

Bemiddelaar

Als moderator fungeren we vooral in zwaardere dossiers vaak als ‘buffer’ tussen daders en slachtoffers. Hierbij krijgen mensen de gelegenheid soms heftige gevoelens en gedachten te ventileren die hoogst ernstig worden genomen, waardoor ze mogelijk worden getemperd. Zo kan er misschien een echte dialoog ontstaan.

Dominique

Dominique

Bemiddelaar

Rust en herstel door verschil te maken in het geschil,met respect voor alle verscheidenheid. Dat is wat ik wil.

Ines

Ines

Bemiddelaar

Welke betekenis geef je aan het conflict? Hoe ga jij het oplossen? Zelf kunnen kiezen hoe je met het misdrijf wenst om te gaan. Moderator geeft het conflict terug aan jou. Je neemt het heft begeleid in eigen handen. Zo word je opnieuw eigenaar van je leven.

Nancy

Nancy

Bemiddelaar

Werken voor slachtoffers en daders  van misdrijven stemt mij hoopvol. Ik zie dat mensen via dialoog met de ander hun eigen kracht hervinden, vaak na extreem moeilijke omstandigheden. Tevens krijgen mensen de kans om het menselijk aspect van criminaliteit zichtbaar te maken voor justitie.

Ilse

Ilse

Onthaalmedewerker

Ik ben de eerste stem die mensen te horen krijgen als ze naar Moderator Antwerpen & Mechelen bellen. Menselijk contact is wezenlijk voor me. Ik beantwoord de eerste vragen en dat is niet onbelangrijk. Ik stel slachtoffers en daders op het gemak en help hen op weg.

Limburg

Mariet

Mariet

Bemiddelaar

Moderator  maakt het mogelijk  dat we de mensen, die precies kunnen vertellen wat er gebeurd is, samenbrengen.

Kris

Kris

Bemiddelaar

Moderator staat voor de kracht van verandering en groei. Vanuit een basisrespect en zorgzaam confronteren  brengen we mensen in gesprek na een conflict, en dit levert hernieuwbare energie op voor een meer leefbare samenleving waar daders opnieuw een plaats krijgen en slachtoffers opnieuw hun veerkracht ontdekken.

 

Dirk

Dirk

Bemiddelaar

Ik heb veel respect voor mensen die in schijnbaar onmogelijke situaties toch veerkracht tonen. Als mijn tussenkomst er toe bijdraagt dat slachtoffer of dader de draad terug kan oppikken, grip krijgt op zijn leven en perspectief ziet, maakt mij dat een tevreden mens.

Cleo

Cleo

Bemiddelaar

Door bemiddeling wordt het beeld dat mensen hebben van elkaar soms bijgesteld. Beetje bij beetje, dichter aanleunend bij de realiteit. Dat mensen daar voor openstaan, dat vind ik schoon om te zien.

Oost-Vlaanderen

Lien

Lien

Bemiddelaar

Ook al gaat het soms moeilijk, je kan mensen nog altijd die extra kans geven om in zichzelf te geloven en de volgende stap toch te zetten.

Lien

Lien

Bemiddelaar

Als bemiddelaar maak ik tijd en ruimte voor de verschillende kanten aan elk verhaal.  

Evelyn

Evelyn

Bemiddelaar

De brug naar de ander sla ik door gebruik te maken van de kracht van jouw eigen verhaal.

Annemie

Annemie

Bemiddelaar

Ik help mensen hun eigen kracht te zien en deze kracht aan te wenden om de problemen waar ze voor staan aan te pakken. Als dit resulteert in ‘ontmoeting’ – de ander erkenning geven, de ander waarderen in wie hij is als persoon naast zijn/haar daderschap, samen kunnen spreken over wat er is gebeurd –  ben ik helemaal blij.

Dorien

Dorien

Bemiddelaar

Slachtoffer-dader bemiddeling betekent voor mij dat we mensen de mogelijkheid bieden om een traumatische ervaring op een positieve manier af te ronden. Ik ben de ‘pion’ die mensen hierbij kan bijstaan en helpen.

Joke

Joke

Bemiddelaar

Ik wil mensen helpen om voorbij de schrik te raken om de ander te ontmoeten. Als ik dan zie dat ze zich niet meer laten tegenhouden door angst, kwaadheid of schuldgevoelens dan ben ik tevreden. Als mensen daardoor een steen uit hun rugzak kunnen nemen en weer wat lichter door het leven gaan, dan besef ik waarom ik zo graag bemiddelaar ben.

Vlaams-Brabant & Brussel

Kristel

Kristel

Bemiddelaar

Wanneer iemand vastzit of tegengehouden wordt, geef ik graag kansen die hij of zij anders niet krijgen zou. Ik kom op voor rechten van de ander.

Bram

Bram

Bemiddelaar

Zorgzaamheid is één van de sterkste peilers binnen Moderator. Het heeft onze organisatie opgetild en gemaakt tot het specifieke expertisecentrum dat we nu zijn.

Petra

Petra

Bemiddelaar

Wat Moderator uniek maakt, is kwetsbaarheid en transparantie. We gaan op weg met slachtoffers en daders en stellen die ene vraag: wat heb jij nodig om dit blad om te kunnen slaan?

Eve

Eve

Bemiddelaar

Ik heb het gevoel dat we met de kern van de zaak bezig zijn: mensen terug in hun kracht zetten én partijen met elkaar in verbinding brengen. Hoe klein de communicatie ook, ze kunnen via ons hun situatie terug in handen nemen en zelf bepalen wat ze nodig hebben om het een plaats te geven.

Sophie

Sophie

Bemiddelaar

Bemiddelen is zoals koorddansen: het gaat vooral om het vinden van de juiste balans.

Cleo

Cleo

Bemiddelaar

Door bemiddeling wordt het beeld dat mensen hebben van elkaar soms bijgesteld. Beetje bij beetje, dichter aanleunend bij de realiteit. Dat mensen daar voor openstaan, dat vind ik schoon om te zien.

West-Vlaanderen

Ine

Ine

Bemiddelaar

Na tussenkomst van justitie, moet je vaak leven met een opgelegde oplossing waarbij je eigen verhaal minder belangrijk wordt. Dat is een gemis waarmee Moderator je vooruit kan helpen.

 

Davy

Davy

Bemiddelaar / stafmedewerker ICT

Met bemiddeling kunnen we de wonde, de pijn of het verdriet niet wegnemen. We kunnen wel ondersteunen om, samen met de andere, een weg te zoeken om opnieuw verder te gaan en verder te groeien. Soms gaat het om details waarbij we helpen, af en toe om heel essentiele dingen.

Jinmei

Jinmei

Bemiddelaar

Twee mensen die de moed vinden om zich ten aanzien van elkaar uit te spreken en ondanks de vaak hevige emoties die zij ervaren bereid zijn om naar elkaar te luisteren, dat is voor mij de kern van een bemiddeling. Als bemiddelaar wil ik zowel slachtoffer als dader een stem geven en hen helpen opnieuw verder te kunnen.