Nieuws

AANKONDIGING Trefdag 2017

Goed nieuws! Ook dit jaar organiseert Moderator vzw een trefdag... En wel op donderdag 23 november 2017, pal in de internationale week van het herstelrecht.

Met deze trefdag hopen wij opnieuw inspiratie te vinden om de praktijk van bemiddeling en herstelrecht kwalitatief aan te scherpen en te bekijken op welke manier er kansen benut kunnen worden voor een nauwere samenwerking en verbinding tussen alle spelers op het terrein van justitie en welzijn.

Dit jaar willen we graag, in het verlengde van ons onderzoeksrapport 'De Verrekijker', bruggen proberen te leggen tussen de wereld van herstelrecht, samenlevingsopbouw, onderwijs en socio-cultureel vormingswerk.  Bekijken wat we van elkaar kunnen leren, hoe we elkaar kunnen inspirereren.

We houden jullie de komende weken en maanden op de hoogte ivm het concrete programma en de manier van inschrijven, maar wie er graag bij wil zijn, streept best al even 23 november 2017 aan in zijn agenda!

HERSTELFONDS: Getuigenis: “ Dit vrijwilligerswerk heeft mij een aantal kansen geboden”

Met het Herstelfonds wordt getracht om gedetineerden de mogelijkheid te bieden om gedurende hun detentie al iets te doen voor hun slachtoffer, dit middels het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Communicatie staat hierbij centraal: indien een bemiddelaar van mening is dat de tussenkomst van het Herstelfonds een meerwaarde kan bieden in het kader van een bemiddeling, kan hij of zij een aanvraag indienen bij het Comité. Wanneer de procedure een gunstig verloop kent en het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd, zal het Herstelfonds een vooraf vastgelegd bedrag overmaken aan het slachtoffer in ruil voor het geleverde vrijwilligerswerk.

In deze bijdrage lees je enkele getuigenissen, oa. van gedetineerden, die voor het herstelfonds werkten en samenwerkingspartners die er mee voor zorgen dat werken voor het herstelfonds mogelijk wordt voor een gedetineerde.

Project "Achter de Spiegel" zoekt deelnemers...

  • Werd jij slachtoffer of dader van een misdrijf?
  • Wil jij graag contact leggen met de ander, maar kan of wil je dit (nog) niet met je eigen dader of je eigen slachtoffer?
  • Wil je graag je eigen ervaringen, gevoelens en standpunten delen?
  • Wil je graag weten wat het voor anderen betekent om slachtoffer of dader te zijn?
  • Ben je benieuwd wat er leeft aan de andere kant?
  • Ben je bereid hierover in groep te spreken?

Dan is "Achter de spiegel" misschien iets voor jou!

"Achter de spiegel" wil slachtoffers en daders, die niet bij hetzelfde misdrijf betrokken zijn, de kans geven elkaar te ontmoeten en in groep met elkaar in gesprek te gaan.

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen; momenteel is het project dan ook beperkt tot inwoners van de provincie West-Vlaanderen. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Project Rechten van verkeersslachtoffers EU-richtlijn 2012/29

In maart 2017 startte een Europees Project rond de rechten van verkeersslachtoffers.  Rondpunt is de coördinator van het project.  Moderator en Linc (KU Leuven) zijn partners.  De aanleiding voor dit project was de Europese richtlijn 2012/29 die ook aan slachtoffers van verkeersongevallen en hun omgeving bepaalde rechten toekent.  Het project heeft 3 grote thema’s : toegang tot informatie en ondersteuning, herstelrecht en bemiddeling in verkeersongevallen en –overtredingen en interdisciplinaire samenwerking.

We halen in dit project onze inspiratie ook over de grens en delen onze projectresultaten met partners uit heel Europa. Onze Europese projectpartners zijn Victim Support EuropeEuropean Federation of Road Traffic Victims en het European Forum for Restorative Justice.

We zorgen er in dit project  voor dat er meer informatie is bij politie, justitie en andere hulpverleners over de mogelijkheid tot contact tussen veroorzakers en slachtoffers. Daarnaast werken we aan verbeterde samenwerking tussen de professionals die je als verkeersslachtoffer of nabestaande tegenkomt in je traject na het verkeersongeval. Dit doen we door good practices te verspreiden zodat iedereen geïnspireerd raakt om beter samen te werken. We zullen ook een handboek over herstelrecht en bemiddeling in verkeersongevallen opmaken en gaan trainingsmateriaal uitwerken en zelf workshops geven.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Justice Programme van de Europese Unie.  Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op via joke.castelein@rondpunt.be of download hier de flyer.

Jaarverslag en blik op 2016

Zoals elk jaar: een terugblik op onze activiteiten, lokaal en bovenlokaal, in de bemiddelingsdiensten en op staf-en forumniveau.

We geven cijfers, analyses, interviews en veel meer interessant materiaal.  Een uitgebreid jaarverslag voor de meerwaardezoeker, een krantje met artikels voor onderweg.  We vertellen zelf, maar laten ook onze partners en cliënten aan het woord!

Veel leesplezier.

Vragen, reacties en suggesties zijn steeds welkom op dit mailadres.