Nieuws

Trefdag 2018: Democratie, burgerparticipatie en herstelrecht

Graag nodigen we u uit op onze jaarlijkse trefdag te Leuven. Een dag vol ontmoeten, wederzijds inspireren en verbinden.

Alle inhoudelijke en praktische info m.b.t. de trefdag, vind je hier.

Inschrijven, kan je via deze link.

Verder na een verkeersongeval? Contact met de ander helpt.

Onze Nederlandse collega's van Perspectief Herstelbemiddeling lanceren een mooie video, met twee getuigenissen over bemiddeling na een verkeersongeval.  Omdat we bij Moderator op erg gelijkaardige manier aan de slag gaan, is dit ook voor onze praktijk een erg mooi instrument!

Bedankt 'Perspectief Herstelbemiddeling'!

Twee ervaringen van herstelbemiddeling na een verkeersongeval. Sharon werd op haar scooter aangereden. Ruim een jaar later is ze eraan toe om via Perspectief in gesprek te gaan met de veroorzaker van het ongeval. Marco is vrachtwagenchauffeur. Hij veroorzaakt een zwaar ongeval, waardoor iemand overlijdt. Onder begeleiding van een bemiddelaar van Perspectief gaat hij met een van de slachtoffers in gesprek.

Bekijk de video hier.

Verder na een verkeersongeval - Contact met de ander helpt.

www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Justice Restaurative: Réparer les victimes?

Deze maand verschijnt in het september-nummer van het gerenommeerde Franse tijdschrift 'Philosophie Magazine', een uitgebreid artikel over bemiddeling en herstelrecht in België.

Omdat een proces vaak niet alles oplost, hebben een aantal landen de mogelijkheid van bemiddeling tussen slachtoffers - of hun naasten - en daders mogelijk gemaakt.  Vergeving, schadeloosstelling, verzoening, ... wat zoeken zij, die hier aan deelnemen?  Het Franse Philosophie Magazine probeert een antwoord te vinden op deze vragen en stak hiervoor de grens naar België over, waar deze praktijk van bemiddeling dit jaar haar 20ste verjaardag viert.  Naast enkele getuigenissen kadert het tijdschrift de achtergrond van bemiddeling en herstelrecht vanuit de filosofische denkkaders van Hegel en Ricoeur.  

Mmv Annemie, Ivan, Kristel Buntinx, Katrien Lauwaert en Pieter Verbeeck

U kan het artikel hier lezen: Philosophy Magazine

SAVE THE DATE en oproep voor workshops Trefdag 2018

22 november 2018: Trefdag 'Burgerparticipatie en herstelrecht'

Wil je, vanuit jouw achtergrond, zelf een workshop verzorgen, die een link legt naar het thema 'burgerparticipatie', contacteer dan zeker: Pieter.verbeeck@moderator.be.

Terugblik op stuurgroep Herstelrecht regio Gent

Op 29 maart vond in Gent de eerste stuurgroep 'Herstelrecht regio Gent' van 2018 plaats.

In 2018 wordt de stuurgroep nieuw leven ingeblazen.
Eerst en vooral kreeg de vergadering een nieuwe voorzitter toegewezen. Deze functie wordt ingevuld door Dhr. Jan Verplaetse, professor aan de universiteit van Gent en moraalfilosoof.
Daarnaast zal de vergadering telkens voorafgegaan worden door een inleidend thema. Deze inleidende voordrachten zullen ook toegankelijk zijn voor mensen die niet deelnemen aan de eigenlijke stuurgroepvergadering.

Voor de eerste samenkomst werd gekozen om een interactieve dialoog op te zetten tussen de bemiddelaars van Moderator en rechter Hans De Waele, omtrent het thema: doorverwijzingen op zittingsniveau. Jammer genoeg gebeurt dit maar zelden. Dit is een jammere evolutie, gezien de doorverwijzingen in Gent op zittingsniveau gestart zijn en er ook reeds tal van afspraken rond werden uitgewerkt.

Aan de hand van de dialoog met rechter Hans De Waele trachtten de bemiddelaars de onderliggende redenen bloot te leggen voor het beperkt aantal doorverwijzingen.
Ter inleiding op de interactieve dialoog, werd een praktijkcasus voorgesteld door bemiddelaar Evelyn Goeman. In dit dossier ging het om een uit de hand gelopen burenruzie, die uiteindelijk voor de rechter kwam. Deze stelde op zijn beurt bemiddeling via Moderator vzw voor. De bemiddeling maakte het mogelijk voor beide partijen afspraken te maken zodat men opnieuw, met respect voor elkaar, zou kunnen samenleven.

De reactie van de stuurgroep was zeer positief. Zij namen de casus heel geïnteresseerd in zich op en stelden tijdens de dialoog ook verdere vragen hier rond. Zowel vanuit de bemiddelaars als vanuit de stuurgroep werd er actief meegewerkt aan het gesprek. We kunnen van een geslaagd opzet spreken. Enerzijds vormde het een goede aanloop voor de dialoog, anderzijds kreeg de stuurgroep een voorsmaakje van hoe de bemiddelaars in de praktijk te werk gaan en wat zij trachten te verwezenlijken. Het publiek was duidelijk getriggerd, wat een goede dynamiek creëerde.

Als gevolg van de actieve medewerking van de partners kwamen er enkele interessante bedenkingen naar voor.
Een eerste is dat Moderator niet bekend is bij de rechters. Indien zij wel van ons bestaan af weten, wordt dit vaak ondersteund door verkeerde vermoedens of aannames. Zo zijn zij vaak niet op de hoogte wanneer een bemiddeling kan worden voorgesteld.  Velen zijn er zich niet van bewust dat dit ook op zittingsniveau nog steeds mogelijk is.
Daarnaast zijn rechters vaak van mening dat bemiddeling de gerechtelijke procedure vertraagt of laat aanslepen. Dit strookt echter niet met de praktijk. Het opstarten van een bemiddeling heeft niet automatisch tot gevolg dat de zitting moet worden uitgesteld.
Ook wordt het aanbod niet stelselmatig meegegeven. Rechter Hans De Waele vertelt dat hij enkel het aanbod van bemiddeling doet indien hij merkt dat er een diepere onderliggende oorzaak aan het feit ligt. Bijgevolg stelt hij enkel bemiddeling voor wanneer de partijen bijvoorbeeld een familiale band hebben met elkaar of buren zijn.Vanuit de dialoog werd duidelijk gemaakt dat deze relationele band geen vereiste is. Er wordt ook vaak bemiddeld in zaken waar beide partijen elkaar niet kennen, met evenwel mooie resultaten.
Rechter Hans De Waele belichtte ook de moeilijkheid van de communicatie met Moderator. Het is immers niet duidelijk hoe men de doorverwijzing moet overbrengen naar Moderator. Wie gaat het aanbod doen naar de dienst? Hij geeft aan zelf de mensen van Moderator te contacteren, maar niet iedereen doet dit.
Daarnaast moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden met de partijen zelf. Rechters merken vaak dat het voorstel van bemiddeling druk legt op de partijen. Omdat het aanbod vanuit de rechters wordt gedaan, hebben zij het gevoel dat zij verplicht zijn mee te werken. Ze maken de onterechte bedenking dat, indien zij dit zouden weigeren, dit negatieve gevolgen zou hebben voor de gerechtelijke uitspraak. Rechters kunnen hieraan tegemoet komen door de vrijwilligheid te benadrukken.

Uit deze korte uiteenzetting kunnen we een twee conclusies trekken. Enerzijds kende het nieuwe initiatief, waarbij de stuurgroep startte met een inleidend thema, heel wat bijval. De casus en de dialoog werden door de deelnemers positief ervaren en het zette aan tot discussie.  Anderzijds heeft deze interactie enkele hiaten blootgelegd in de wat betreft de doorverwijzing en samenwerking tussen Moderator en de rechters op zittingsniveau.