Nieuws

Herstel kleurt kunst

In de gevangenis van Beveren is afgelopen weekend een 300 vierkante meter grote graffititekening onthuld. Graffitikunstenaar Danny 'Casroc' Casu liet zich hiervoor bijstaan door enkele gedetineerden, die meewerken aan een 'herstelprogramma'. Een aantal gevangenen gaat ook de confrontatie aan met de slachtoffers. Zo vonden er intussen al elf gesprekken plaats tussen daders en slachtoffers.

Collega Lien licht toe: Bij bemiddeling wordt een neutrale persoon aangesteld als bemiddelaar om te spreken over de feiten en de gevolgen van een misdrijf. "In de gevangenis van Beveren zijn er opvallend meer aanvragen voor bemiddeling", aldus Lien De Clercq, één van de bemiddelaars. "Hier zitten veel langgestraften en vaak gaat het om zware misdrijven. We merken dat er ook na een strafzaak en vonnis toch nog vaak veel vragen overblijven. Zowel daders als slachtoffers kunnen een bemiddeling aanvragen. Bij daders is dit meestal om hun spijt te betuigen, slachtoffers willen meestal antwoorden krijgen. Elke bemiddeling verloopt anders. Sinds de opening van de gevangenis enkele jaren terug kwamen er al 109 aanvragen voor bemiddeling binnen. Daarvan werden er 73 effectief opgestart. In 11 gevallen kwam het ook tot een persoonlijk gesprek tussen dader en slachtoffer." 3Kristof Pieters Slachtoffer Rony Van Damme en bemiddelaar Lien De Clercq. Emoties uiten Ivan (

Meer info, omtrent dit mooie project, lees je hier (artikel uit HLN) en hier (persoverzicht).

INSCHRIJVEN Trefdag 'Building Bridges' tussen herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk

Donderdag 23 november 2017

Met trots stellen we onze jaarlijkse trefdag voor!

In navolging van ons eigen ‘Verrekijker-project’, willen we dit jaar de brug slaan tussen verschillende contexten, m.n.: herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk.

Op al deze terreinen wil men mensen in hun kracht zetten.  Vaak wordt hierbij ook de bredere context betrokken; wordt er met groepen gewerkt; wordt er samen naar oplossingen gezocht; … Maar toch blijft ieder vaak op zijn eigen eiland, waardoor de krachten elkaar niet altijd versterken en het maatschappelijk signaal niet gehoord wordt.

Daarom deze dag:  Wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar nog meer inspireren? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar beter leren kennen? Hoe zorgen we voor een meer gezamenlijk onderbouwd draagvlak? Welke principes en methodieken hanteren we in ons dagelijks werk?  Wat is verrassend nieuw, en/of wat is verrassend gelijkend?

Kom dus mee luisteren en praten, kom je ervaring delen en voed de discussies.  Dit is geen dag van ‘éénrichting’ kennisoverdracht, maar wel van ‘veelrichtingen’-ontmoeting.

Hier vind je alle info m.b.t. de trefdag!

Wacht niet te lang om in te schrijven, de plaatsjes zijn beperkt! Graag ontvangen we je inschrijving ten laatste op woensdag 25 oktober 2017.  Je inschrijving is pas definitief, na bevestiging door ons en ontvangst van je inschrijvingsgeld.

Achter De Spiegel: Verkeer: gespreksgroep tussen slachtoffers en veroorzakers

Heb jij iemand dierbaars verloren in een verkeersongeval of raakte je zelf gekwetst? "Achter de spiegel" organiseert gespreksgroepen tussen slachtoffers en veroorzakers & er is nog plaats voor jou!

Meer informatie of inschrijven?
051 31 64 40
achterdespiegel@moderator.be

Bekijk ook het filmpje, klik hier.

- De gespreksgroep komt voor de eerste keer samen op donderdagavond 12 oktober 2017 -

VORMINGSDAG « Kruispuntdenken of intersectioneel denken » Sarah Scheepers (VZW ELLA)

Tijdens onze trefdag met het werkveld ‘Conflicthantering op maat van het individu. Diversiteit als uitgangspunt’ (Leuven, 20 november 2015) liet Sarah Scheepers van VZW Ella, Kenniscentrum Gender en Etniciteit ons kennismaken met het zgn . kruispuntdenken of het intersectioneel denken.

Het kruispuntdenken helpt bij conflicten meer complete oplossingen te formuleren, waarbij wordt rekening gehouden met de verschillende aspecten die onze posities, kansen en privileges (of het gebrek daaraan) bepalen.

“De maatschappelijke positie van vrouwen en mannen wordt niet alleen bepaald door de sociale rollen die aan de geslachten (v/m) worden gekoppeld (gender). We zijn immers niet enkel vrouw of man, maar behoren tot een bepaalde (en vaak niet welomschreven) ‘etnische groep’, sociale klasse, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, seksuele voorkeur…. Met andere woorden, gender is altijd gekop­peld aan andere maatschappelijke ‘betekenisgevers’ of indelingen zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie,…. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie...”

Op 16 oktober zal Sarah Scheepers ingaan op de concrete toepassing van dit denken op onze werkpraktijk.

De deelnemers wordt gevraagd om vooraf een casus met een diversiteitsvraagstuk te bezorgen. Graag insturen voor 6/10 e.k. op dominique.bataillie@moderator.be. Dank hiervoor!

De vormingsdag richt zich naar herstelbemiddelaars, bemiddelaars in strafzaken, burenbemiddelaars en andere geïnteresseerden uit het justitiële werkveld.

Het aantal deelnemers is beperkt.

 

Wanneer ? maandag 16 oktober 2017 (9.30 u – 16.30 u)

Waar? ALBA/Bemiddelingsdienst Brussel, Vanderlindenstraat 17, 1030 Schaarbeek

Kostprijs : 40 euro  (inclusief drank en broodje).

Hoe inschrijven? Stuur een mailtje met je naam en de dienst waar je werkt vóór 2 oktober naar cindy.stas@moderator.be

Jouw inschrijving wordt per mail bevestigd, inclusief vermelding van het rekeningnummer waarop het inschrijvingsgeld kan worden gestort. De inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijvingsgelden.

Trefdag: de brug tussen herstelrecht en samenlevingsopbouw, onderwijs en socio-cultureel vormingswerk: wat kunnen we van elkaar leren?

Wil je in gesprek gaan over 'hoopverlening', de discussie aangaan over hoe op scholen meer herstelgericht gewerkt kan worden? Wil je te weten komen hoe de herstelgerichte aanpak werkt in Wijkacademie Molenbeek... of wil je het verhaal van Roodkapje aan de lijve ondervinden, maar dan vanuit het perspectief van de Wolf. Wil je te weten komen hoe er met slachtoffers, daders en burgers gewerkt wordt vanuit het socio-cultureel vormingswerk, of hoe een stad meer 'restorative' georganiseerd kan worden? 

 
Hou dan zeker donderdag 23 november 2017 vrij in je agenda, want dit zijn nog maar enkele thema's die aan bod zullen komen tijdens onze jaarlijkse trefdag. Dit jaar is het thema: de brug tussen herstelrecht en samenlevingsopbouw, onderwijs en socio-cultureel vormingswerk: wat kunnen we van elkaar leren?
Wil je ontmoeten, inspireren en ervaringen delen?  Binnenkort vind je hier meer info rond het definitieve programma en de inschrijvingsmodaliteiten.