Nieuws

Trefdag 2019 'Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?'

EINDELIJK, na lang zwoegen, kunnen we u met gepaste trots het thema en het programma van onze jaarlijkse trefdag bekend maken.
We richten dit jaar de spot op 'Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?'.  Daarom organiseren we dit jaar de trefdag in samenwerking met 'Leuven Restorative City'.

We hebben opnieuw een gevarieerd programma samengesteld waarbij theoretische achtergrond en praktijkvoorbeelden elkaar versterken. Ook methodisch mag je je aan een uitgebreid palet verwachten van lezing, tot interactief gesprek, van actieve deep democracy-methodiek tot film, ...

We hopen dat we jullie opnieuw mogen verwelkomen in het VAC te Leuven voor een dag vol herstelgerichte ontmoeting en inspiratie!

Het programma vindt u onderin!
Alle info, leest u op onze website: moderator.be/trefdag
Inschrijven kan via deze link, graag voor 13 november 2019!

Boekpresentatie: Aantekeningen bij een moord (Peter Vermeersch)

Begin september verschijnt Peter Vermeersch' tweede boek: Aantekeningen bij een moord.
Het boek is het spannende verslag van een moordproces en de persoonlijke zoektocht van de auteur naar wat daderschap, rechtvaardigheid, herstel en straf in dergelijke context betekenen.

Doorheen de voorbije jaren kwam Peter nauw in contact met het werk van Moderator en de herstelrechtelijke visie. We zijn dan ook verheugd zijn werk in het licht te plaatsen!

Op donderdag 5 september stelt Peter het boek voor in Museum M te Leuven (ism BoekarestM. M van Museum Leuven en De Bezige Bij). Wie erbij wil zijn, kan dat gratis. Graag even je aanwezigheid bevestigen op info@boekarestleuven.be

Het boek gaat over de ervaringen van Peter Vermeersch, die werd opgeroepen als jurylid bij een Belgische moordzaak. Vermeersch reflecteert op het gebruik van een volksjury en op de strafpraktijk en dader- en slachtofferschap. Het 'herstelrecht', een praktijk waarbij daders, slachtoffers en nabestaanden met elkaar in gesprek gaan om het verwerkingsproces te bevorderen, speelt hierbij een belangrijke rol.

Op een ochtend ontvangt Peter Vermeersch een brief waarin hij opgeroepen wordt zitting te nemen in een volksjury; het Belgische rechtssysteem kent de juryrechtspraak, al wordt er lang niet altijd gebruik van gemaakt. De aanklacht tegen de beschuldigde jongeman is roofmoord. Voor hij het weet zit Vermeersch in het hart van het enorme Paleis van Justitie in Brussel. Samen met de andere juryleden krijgt hij te maken met vragen over de ware toedracht van de moord, met de rituelen van het recht en met een verdachte als een schuw dier. Hoe voelt het slachtoffer te zijn, of nabestaande? Wat doe je iemand aan als je hem straft? Helpt het? 'Aantekeningen bij een moord' geeft aan de hand van een concrete moord en een rechtszaak een indringende blik op geweld en rechtspraak. Het is, naast een persoonlijk verslag, ook een zoektocht naar vormen van rechtvaardig en troostend rechtsherstel in onze tijd.

Eerder verscheen van Vermeersch' hand: Ex. Over een land dat zoek is, dat werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs, de Bob den Uylprijs, de Gouden Uil en de E. du Perronprijs. In 2016 won hij de Prijs Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen.

Uitnodiging om samen inhoud te geven aan de trefdag van 21.11.2019

Beste burger, professional, organisatie, netwerk, overheid, ...

 

Dit schrijven is een uitnodiging aan u en u en u. Een uitnodiging om samen te komen, om te inspireren, om elkaar te versterken. Om te ontmoeten en te verbinden, wel ja, het woord is eruit.

Moderator probeert sinds haar oprichting (zoals u misschien gemerkt heeft, een dikke 20 jaar geleden) met vallen en opstaan, soms te beschermend, soms misschien te overtuigd, ruimte te maken voor ontmoeting over Justitiële structuren en Welzijns-grenzen heen (of vice versa: u kiest). Vaak in functie van ons herstelrechtelijk discours. Mensen, die het moeilijk hebben, kansen geven, betrekken, erkennen, ondersteunen, samenbrengen, systemen uitdagen om uit de dagelijkse routine en de eigen kaders te treden, linken te maken naar anderen. Met vallen en opstaan, maar steeds vanuit een gedeelde drive.

 

Het dagelijks voorbijflitsend, te vaak polariserend, eigen verantwoordelijkheid afschuivend maatschappelijk discours daagt ons uit om na te denken hoe we hier een hoorbaar alternatief naast kunnen leggen. En hoe we elkaar daarin kunnen versterken?

En daar nodigen we u, beste burger, professional, organisatie, netwerk, overheid, ... graag voor uit.

We blijven immers nog te vaak op ons eigen eiland zitten, missen kansen om de samenleving te betrekken. Er bestaan zoveel mooie projecten, ideeën, organisaties, die vanuit eenzelfde drive met een gelijkaardig doel (misschien met andere woorden en specifiekere klemtonen) dagelijks het beste geven van zichzelf, en toch vaak te alleen blijven staan om echt verandering te brengen. Vele druppels, te weinig rivier.

 

En daarom dus dit aanbod: Reeds vele jaren organiseert Moderator in de week van 20 november een trefdag, meestal opgebouwd rond een specifiek thema, met een uitnodiging naar geïnteresseerden om zich hierbij aan te haken. Te ontmoeten, te treffen, te verbinden, te inspireren.

 

Laten we dit jaar, op 21 november 2019 daarom samen een trefdag organiseren. Een ontmoetingsdag, een verbindingsdag. Wij zorgen voor een plek en de organisatie, jullie zorgen mee voor het programma. Heb je zin om er mee je schouders onder te zetten, heb je zelf iets te vertellen, of heb je een breed netwerk, heb je zelf een inspirerend participatief samenlevingsproject, of heb je een geweldig idee waar je graag met anderen van gedachten over wil wisselen? Heb je een fantastische film gezien rond een thema dat linkt aan ons herstelrechtelijk verhaal, die iedereen moet kennen of vertel je graag iets over een boek dat je gelezen hebt, dat een inspiratiebron was voor hoe je (met jouw organisatie/netwerk/...) aan samenlevingsopbouw doet, alles kan,...

 

Contacteer me, voor 15 september 2019, op pieter.verbeeck@moderator.be. En samen bekijken we wat mogelijk is! Grijp je kans!

 

Pieter Verbeeck (Lid van het coördinatieteam van Moderator vzw en communicatieverantwoordelijke)

Save the date: TREFDAG 2019: 21 november 2019

OPROEP: Samenspraak: gespreksgroepen met verkeersslachtoffers en veroorzakers, die niet bij hetzelfde ongeval betrokken zijn

In september en oktober komt zowel in Gent als in Brugge een gespreksgroep samen waarin verkeersslachtoffers en veroorzakers, die niet bij hetzelfde ongeval betrokken zijn, met elkaar kunnen spreken over wat hen overkomen is.
En jij kan deelnemen!
Meer info en inschrijven via www.moderator.be/samenspraak-verkeer

Johny vertelt alvast waarom hij in gesprek wil gaan met andere betrokkenen, bekijk het filmpje hier.