Nieuws

Nieuwe vacature voor onthaalmedewerker bij Moderator

Moderator is momenteel op zoek naar een halftijdse onthaalmedewerker (m/v/x) voor de regio's Vlaams-Brabant, Brussel en Limburg.

Het onthaal van cliënten is een cruciale eerste stap in de eventuele opstart van een bemiddelingsproces. Een warm onthaal zorgt ervoor dat mensen, die betrokken waren bij een misdrijf, zich welkom voelen, vragen kunnen stellen en dat ze de nodige informatie krijgen om bewust te kunnen beslissen of ze al dan niet wensen deel te nemen aan een slachtoffer-daderbemiddeling.

Moderator  Forum voor herstelrecht en bemiddeling organiseert het onthaal van cliënten in drie onthaalclusters: cluster Antwerpen, cluster Oost- en West-Vlaanderen en cluster Vlaams-Brabant-Brussel-Limburg.

Standplaats: te Heverlee

Contractduur: tot einde 2020

Solliciteren kan tot en met 27 februari 2019; 16u.

Alle info mbt. de vacatures vind je hier

Uitnodiging internationaal seminarie (Leuven) - 26.4.2019

RESTORATIVE JUSTICE RESPONSES TO ENVIRONMENTAL HARM AND ECOCIDE

Op 26 april organiseert het Leuvens Instituut voor Criminologie een internationaal seminarie waarvoor geïnteresseerden zich gratis kunnen aanmelden.  Er zijn maximaal 30 plaatsen. Ook coördinator Katrien Lauwaert is één van de internationale sprekers. Meer info omtrent het programma en de aanmeldprocedure, vind je via de link in de titel.

 

The restorative justice perspective is driven essentially by the principles of participation, harm reparation and healing, which are principles that must be central in conceiving environmental justice. Whereas communities, activists, scholars, and scientists have rightly focused most of their energies into developing laws and policy making that identify, recognize, regulate, condemn or punish actors of ecocide, corporations or other authors that perpetuate environmental crime and harms, many are slowly recognizing the value and potential of restorative responses to these problems, especially the alignment of a restorative philosophy that is embedded in indigenous justice and environmental justice. The restorative justice movement has likewise been slow in diverting its attention to the environmental field, but the links and potentials are now evident as testified by several publications and by concrete cases.
Despite its potential, environmental harm also raises several challenges to restorative justice, which are worth exploring. Who are the victims of environmental harm, how are their rights ensured and how can they have a voice in restorative processes? Who speaks on behalf of future or past generations and nature (animals, plants, rivers, land, climate)? What kind of expertise is required to adequately speak for the non-human? What are the criteria by which judgements around harm or victimisation are to be made? What are the criteria by which judgements around repair and restoration are to be made? How can we repair the irreparable? How can we assess who the perpetrators are and how can we ensure they participate in restorative processes?
This seminar is unique in trying to bring together scholars, activists and practitioners to dwell in depth into this intersection, creating a path for future research, commitments and engagements. Among our participants, we are especially honoured to have with us John Braithwaite, whose work in restorative justice has always been both foundational and pioneering. John and his team in Australia are among the first to have engaged in cases of restorative environmental justice. Other speakers include Claudia Mazzucato (Italy), Carolin Hillemanns (Germany), Femke Wijdekop, Anneke van Hoek and Bas van Stokkom (Netherlands), Maria Lucia Correia (Portugal), Ivo Aertsen and Katrien Lauwaert (Belgium).
Scholars either working or willing to explore this intersection with us are invited to the seminar, where sufficient time has been allocated to discussions and exchanges. We envision about 30 participants for the seminar. For questions please contact brunilda.pali@kuleuven.be.

There is no attendance fee, but online registration is mandatory.

 

Vacature bemiddelaar

Moderator zoekt voor het provinciale team Vlaams-Brabant-Brussel een voltijdse (100%) bemiddelaar, met als werkingsgebied Leuven, Brussel en Halle-Vilvoorde en standplaats te Heverlee.

Meer info? klik hier.

Vacature stafmedewerker 'Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie historisch misbruik'

In opdracht van de Vlaamse Overheid zal Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik onder haar vleugels verder uitbouwen. 

Vanaf 15 januari 2019 neemt Moderator vzw het werk van de bestaande Commissie over en neemt ze, geleidelijk aan nieuwe dossiers op. Eens het werkingskader van de Commissie vast ligt in een Besluit van de Vlaamse Regering (voorzien eind 2019) neemt het project een einde en wordt de Commissie permanent als een aparte pijler binnen Moderator vzw ingebed.   

Voor de verdere implementatie en coördinatie van de Commissie is Moderator vzw op zoek naar een voltijds stafmedewerker. Alle info m.b.t. deze vacature vindt u bijgaand.  Solliciteren kan t.e.m. 30 januari 2019.  

Vacature stafmedewerker

Meer info

 

Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie 'historisch misbruik' wordt nieuwe, aparte pijler binnen Moderator vzw

Slachtoffers van historisch misbruik kunnen met hun verhaal terecht bij de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie

Lange tijd bleven slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, ongeacht of de feiten zich in familieverband voordeden of ze gebeurden tijdens een verblijf in een instelling, schoolcontext, sportclub, culturele vereniging,… in de kou staan. Nochtans is het erg belangrijk dat slachtoffers de kans krijgen om gehoord te worden en erkenning krijgen voor hun slachtofferschap.

De Vlaamse Regering neemt dit ter harte en maakte, afgelopen zomer, werk van de doorstart van de in 2014 opgerichte Erkennings-en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik, die tot nu een tijdelijk karakter had. (Decreet van 13 juli 2018)

Daarom krijgt de Commissie Historisch Misbruik een permanent karakter en wordt ook haar werkingsbevoegdheid uitgebreid.  Ze richt zich tot betrokkenen bij misbruik, dat zich minstens tien jaar geleden voordeed, binnen onder andere de sectoren Welzijn, Sport, Onderwijs, Jeugd en Cultuur. Onder ‘misbruik’ worden alle vormen van fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing verstaan. Rechtstreekse slachtoffers, maar ook nabestaanden van overleden slachtoffers, kunnen zich aanmelden.

De commissie zal bestaan uit minstens 7 leden die relevante expertise hebben op het vlak van misbruik. Ze zal slachtoffers een luisterend oor bieden, ondersteunen en informatie geven en zorgen voor begeleiding bij vragen naar hulpverlening of wanneer ze een beroep willen doen op justitie. Daarnaast krijgen slachtoffers ook de mogelijkheid om de vernoemde dader(s) te ontmoeten of in contact te treden met de instelling of organisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Tot slot zal de commissie over al deze thema's beleidsadvies geven aan de Vlaamse regering.

In opdracht van de Vlaamse Overheid zal Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik onder haar vleugels verder uitbouwen. 

Vanaf 15 januari 2019 neemt Moderator vzw het werk van de bestaande Commissie over en neemt ze, geleidelijk aan nieuwe dossiers op. Eens het werkingskader van de Commissie vast ligt in een Besluit van de Vlaamse Regering (voorzien eind 2019) neemt het project een einde en wordt de Commissie permanent als een aparte pijler binnen Moderator vzw ingebed.   

Voor de verdere implementatie en coördinatie van de Commissie is Moderator vzw op zoek naar een voltijds stafmedewerker. Alle info m.b.t. deze vacature vindt u bijgaand.  Solliciteren kan t.e.m. 30 januari 2019.  

Vacature stafmedewerker