Nieuws

Nieuwe vacatures voor onthaalmedewerkers bij Moderator

Momenteel zijn er 2 openstaande, tijdelijke vacatures voor onthaalmedewerkers binnen Moderator.

Het onthaal van cliënten is een cruciale eerste stap in de eventuele opstart van een bemiddelingsproces. Een warm onthaal zorgt ervoor dat mensen, die betrokken waren bij een misdrijf, zich welkom voelen, vragen kunnen stellen en dat ze de nodige informatie krijgen om bewust te kunnen beslissen of ze al dan niet wensen deel te nemen aan een slachtoffer-daderbemiddeling.

Moderator  Forum voor herstelrecht en bemiddeling organiseert het onthaal van cliënten in drie onthaalclusters: cluster Antwerpen, cluster Oost- en West-Vlaanderen en cluster Vlaams-Brabant-Brussel-Limburg.

We zijn op dit moment op zoek naar onthaalmedewerkers, die zouden werken standplaats te Dendermonde en Schaarbeek.

Alle info mbt. de vacatures vind je hier:

  1. ONTHAALMEDEWERKER VOOR VLAAMS-BRABANT-BRUSSEL-LIMBURG
    0,5 VTE (50% tewerkstellingspercentage) tot eind 2020
    Standplaats Schaarbeek
  2. ONTHAALMEDEWERKER VOOR OOST-EN WEST-VLAANDEREN
    0,5 VTE (tewerkstellingspercentage 50%) tot eind 2020
    Standplaats Dendermonde

Vacature stafmedewerker 'Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie historisch misbruik'

In opdracht van de Vlaamse Overheid zal Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik onder haar vleugels verder uitbouwen. 

Vanaf 15 januari 2019 neemt Moderator vzw het werk van de bestaande Commissie over en neemt ze, geleidelijk aan nieuwe dossiers op. Eens het werkingskader van de Commissie vast ligt in een Besluit van de Vlaamse Regering (voorzien eind 2019) neemt het project een einde en wordt de Commissie permanent als een aparte pijler binnen Moderator vzw ingebed.   

Voor de verdere implementatie en coördinatie van de Commissie is Moderator vzw op zoek naar een voltijds stafmedewerker. Alle info m.b.t. deze vacature vindt u bijgaand.  Solliciteren kan t.e.m. 30 januari 2019.  

Vacature stafmedewerker

Meer info

 

Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie 'historisch misbruik' wordt nieuwe, aparte pijler binnen Moderator vzw

Slachtoffers van historisch misbruik kunnen met hun verhaal terecht bij de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie

Lange tijd bleven slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, ongeacht of de feiten zich in familieverband voordeden of ze gebeurden tijdens een verblijf in een instelling, schoolcontext, sportclub, culturele vereniging,… in de kou staan. Nochtans is het erg belangrijk dat slachtoffers de kans krijgen om gehoord te worden en erkenning krijgen voor hun slachtofferschap.

De Vlaamse Regering neemt dit ter harte en maakte, afgelopen zomer, werk van de doorstart van de in 2014 opgerichte Erkennings-en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik, die tot nu een tijdelijk karakter had. (Decreet van 13 juli 2018)

Daarom krijgt de Commissie Historisch Misbruik een permanent karakter en wordt ook haar werkingsbevoegdheid uitgebreid.  Ze richt zich tot betrokkenen bij misbruik, dat zich minstens tien jaar geleden voordeed, binnen onder andere de sectoren Welzijn, Sport, Onderwijs, Jeugd en Cultuur. Onder ‘misbruik’ worden alle vormen van fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing verstaan. Rechtstreekse slachtoffers, maar ook nabestaanden van overleden slachtoffers, kunnen zich aanmelden.

De commissie zal bestaan uit minstens 7 leden die relevante expertise hebben op het vlak van misbruik. Ze zal slachtoffers een luisterend oor bieden, ondersteunen en informatie geven en zorgen voor begeleiding bij vragen naar hulpverlening of wanneer ze een beroep willen doen op justitie. Daarnaast krijgen slachtoffers ook de mogelijkheid om de vernoemde dader(s) te ontmoeten of in contact te treden met de instelling of organisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Tot slot zal de commissie over al deze thema's beleidsadvies geven aan de Vlaamse regering.

In opdracht van de Vlaamse Overheid zal Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik onder haar vleugels verder uitbouwen. 

Vanaf 15 januari 2019 neemt Moderator vzw het werk van de bestaande Commissie over en neemt ze, geleidelijk aan nieuwe dossiers op. Eens het werkingskader van de Commissie vast ligt in een Besluit van de Vlaamse Regering (voorzien eind 2019) neemt het project een einde en wordt de Commissie permanent als een aparte pijler binnen Moderator vzw ingebed.   

Voor de verdere implementatie en coördinatie van de Commissie is Moderator vzw op zoek naar een voltijds stafmedewerker. Alle info m.b.t. deze vacature vindt u bijgaand.  Solliciteren kan t.e.m. 30 januari 2019.  

Vacature stafmedewerker

 

Minister Geens zet Moderator in de kijker

Naar aanleiding van de Warmste Week, koos minister van Justitie, Koen Geens, Moderator als goede doel.  Samen met enkele medewerkers liep hij de Warmathon te Leuven, en doneert hij de opbrengst hiervan voor onze organisatie.

Daarnaast sprak hij, tijdens een interview ook zijn appreciatie uit voor alle slachtoffers, daders en betrokkenen bij het werk van Moderator.

Bekijk het warme interview hier.

Verhaal van Kris - Warmste Week

Deze week verscheen in Het Nieuwsblad, naar aanleiding van Moderators Warmste Weekactie 'Just keep talking', het moedige verhaal van onze collega, Kris Vanspauwen.

Lees zijn sterke getuigenis onderin.

warmste week - verhaal van Kris