Nieuws

Samenspraak: Herstelgerichte gespreksgroepen rond Seksueel grensoverschrijdend gedrag

In de media horen we regelmatig spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag, al dan niet binnen een organisatie. In besloten kring wordt er vooral over gezwegen en zijn er nog veel taboes. Samenspraak organiseert gespreksgroepen voor slachtoffers, daders, hun omgeving en burgers betrokken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze groep is voor mensen die elkaar niet kennen en ook niet bij dezelfde feiten betrokken zijn. Samenspraak wil mensen de kans geven vanuit die verschillende posities samen te spreken over de diverse aspecten en gevolgen van de feiten.

Moderator vzw organiseert, samen vele partners, in het voorjaar van 2020 in de gevangenis van Hoogstraten gespreksgroepen waarin slachtoffers, daders, hun omgeving en burgers met elkaar in gesprek kunnen gaan omtrent dit thema.  Alle info lees je in de flyer onderin of op www.moderator.be/samenspraak 

Hartelijke wensen!

Beste sympathisant,

Bedankt voor je interesse en steun aan Moderator vzw het afgelopen jaar!
Ook in 2020 zetten we ons graag samen met jullie in voor een mens-waardigere samenleving, waarbij burgers vanuit hun unieke kijk op de wereld verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor elkaar en zich verbonden weten met het bredere samenlevingsproject. Daarom blijven wij het herstelrechtelijk gedachtengoed verder uitdragen en ondersteunen we mensen in een conflictsituatie zo kwalitatief mogelijk in hun bemiddelingspoging.

Wil je ons hier graag bij helpen? Laat gerust even weten waar je graag mee je schouders onder zet.

Recht is maar recht als burgers het zo ervaren

"Een proces met louter de
nadruk op het formele
rechtbankgebeuren, is een
verarmde manier om aan
recht te doen."

Lees de interessante bijdrage van professor Ivo Aertsen in de Juristenkrant onderin:

Juristenkrant_399_IvoAertsen (002)

Trefdag 2019 'Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?'

EINDELIJK, na lang zwoegen, kunnen we u met gepaste trots het thema en het programma van onze jaarlijkse trefdag bekend maken.
We richten dit jaar de spot op 'Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?'.  Daarom organiseren we dit jaar de trefdag in samenwerking met 'Leuven Restorative City'.

We hebben opnieuw een gevarieerd programma samengesteld waarbij theoretische achtergrond en praktijkvoorbeelden elkaar versterken. Ook methodisch mag je je aan een uitgebreid palet verwachten van lezing, tot interactief gesprek, van actieve deep democracy-methodiek tot film, ...

We hopen dat we jullie opnieuw mogen verwelkomen in het VAC te Leuven voor een dag vol herstelgerichte ontmoeting en inspiratie!

Het programma vindt u onderin!
Alle info, leest u op onze website: moderator.be/trefdag
Inschrijven kan via deze link, graag voor 13 november 2019!

Boekpresentatie: Aantekeningen bij een moord (Peter Vermeersch)

Begin september verschijnt Peter Vermeersch' tweede boek: Aantekeningen bij een moord.
Het boek is het spannende verslag van een moordproces en de persoonlijke zoektocht van de auteur naar wat daderschap, rechtvaardigheid, herstel en straf in dergelijke context betekenen.

Doorheen de voorbije jaren kwam Peter nauw in contact met het werk van Moderator en de herstelrechtelijke visie. We zijn dan ook verheugd zijn werk in het licht te plaatsen!

Op donderdag 5 september stelt Peter het boek voor in Museum M te Leuven (ism BoekarestM. M van Museum Leuven en De Bezige Bij). Wie erbij wil zijn, kan dat gratis. Graag even je aanwezigheid bevestigen op info@boekarestleuven.be

Het boek gaat over de ervaringen van Peter Vermeersch, die werd opgeroepen als jurylid bij een Belgische moordzaak. Vermeersch reflecteert op het gebruik van een volksjury en op de strafpraktijk en dader- en slachtofferschap. Het 'herstelrecht', een praktijk waarbij daders, slachtoffers en nabestaanden met elkaar in gesprek gaan om het verwerkingsproces te bevorderen, speelt hierbij een belangrijke rol.

Op een ochtend ontvangt Peter Vermeersch een brief waarin hij opgeroepen wordt zitting te nemen in een volksjury; het Belgische rechtssysteem kent de juryrechtspraak, al wordt er lang niet altijd gebruik van gemaakt. De aanklacht tegen de beschuldigde jongeman is roofmoord. Voor hij het weet zit Vermeersch in het hart van het enorme Paleis van Justitie in Brussel. Samen met de andere juryleden krijgt hij te maken met vragen over de ware toedracht van de moord, met de rituelen van het recht en met een verdachte als een schuw dier. Hoe voelt het slachtoffer te zijn, of nabestaande? Wat doe je iemand aan als je hem straft? Helpt het? 'Aantekeningen bij een moord' geeft aan de hand van een concrete moord en een rechtszaak een indringende blik op geweld en rechtspraak. Het is, naast een persoonlijk verslag, ook een zoektocht naar vormen van rechtvaardig en troostend rechtsherstel in onze tijd.

Eerder verscheen van Vermeersch' hand: Ex. Over een land dat zoek is, dat werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs, de Bob den Uylprijs, de Gouden Uil en de E. du Perronprijs. In 2016 won hij de Prijs Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen.