Commissie

Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie Historisch Misbruik

Slachtoffers van historisch misbruik kunnen met hun verhaal terecht bij de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie

Lange tijd bleven slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, ongeacht of de feiten zich in familieverband voordeden of ze gebeurden tijdens een verblijf in een instelling, schoolcontext, sportclub, culturele vereniging,… in de kou staan. Nochtans is het erg belangrijk dat slachtoffers de kans krijgen om gehoord te worden en erkenning krijgen voor hun slachtofferschap.

De Vlaamse Regering neemt dit ter harte en maakte, afgelopen zomer, werk van de doorstart van de in 2014 opgerichte Erkennings-en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik, die tot nu een tijdelijk karakter had. (Decreet van 13 juli 2018)

Daarom krijgt de Commissie Historisch Misbruik een permanent karakter en wordt ook haar werkingsbevoegdheid uitgebreid.  Ze richt zich tot betrokkenen bij misbruik, dat zich minstens tien jaar geleden voordeed, binnen onder andere de sectoren Welzijn, Sport, Onderwijs, Jeugd en Cultuur. Onder ‘misbruik’ worden alle vormen van fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing verstaan. Rechtstreekse slachtoffers, maar ook nabestaanden van overleden slachtoffers, kunnen zich aanmelden.

De commissie bestaat uit minstens 7 leden die relevante expertise hebben op het vlak van misbruik. Ze biedt slachtoffers, (vermeende) daders en verantwoordelijken van instellingen of organisaties een luisterend oor, kan slachtoffers ondersteunen en informatie geven en zorgen voor begeleiding bij vragen naar hulpverlening of wanneer ze een beroep willen doen op justitie. Daarnaast krijgen slachtoffers ook de mogelijkheid om de (vermeende) dader(s) te ontmoeten of in contact te treden met de instelling of organisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Tot slot zal de commissie over al deze thema’s beleidsadvies geven aan de Vlaamse regering.

In opdracht van de Vlaamse Overheid zal Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik mee verder uitbouwen.

Vanaf 15 januari 2019 ondersteunt Moderator vzw het werk van de bestaande Commissie, die geleidelijk aan nieuwe dossiers opneemt.

 

Contact:

Commissie.erkenning.bemiddeling@moderator.be

 

Martien Schotsmans (Coördinator)

Diestsesteenweg 49

3010 Kessel-lo

Tel :  0497.43.41.66 of 016 22 63 88

Martien.schotsmans@moderator.be