Projecten

Project: Achter de spiegel

“Achter de spiegel” wil slachtoffers en daders, die niet bij hetzelfde misdrijf betrokken zijn, de kans geven elkaar te ontmoeten en in groep met elkaar in gesprek te gaan.

Meer weten: klik hier 

 

Project: Verkeer

In maart 2017 startte een Europees Project rond de rechten van verkeersslachtoffers.  Rondpunt is de coördinator van het project.  Moderator en Linc (KU Leuven) zijn partners.  De aanleiding voor dit project was de Europese richtlijn 2012/29 die ook aan slachtoffers van verkeersongevallen en hun omgeving bepaalde rechten toekent.  Het project heeft 3 grote thema’s : toegang tot informatie en ondersteuning, herstelrecht en bemiddeling in verkeersongevallen en –overtredingen en interdisciplinaire samenwerking.

Meer weten: klik hier

In het kader van dit project werden ook 2 digital story’s gemaakt.  Ze vertellen het verhaal van Annick en Martijn, nabestaande en veroorzaker van een dodelijk verkeersongeval.