Nieuws

VORMINGSDAG « Kruispuntdenken of intersectioneel denken » Sarah Scheepers (VZW ELLA)

Tijdens onze trefdag met het werkveld ‘Conflicthantering op maat van het individu. Diversiteit als uitgangspunt’ (Leuven, 20 november 2015) liet Sarah Scheepers van VZW Ella, Kenniscentrum Gender en Etniciteit ons kennismaken met het zgn . kruispuntdenken of het intersectioneel denken.

Het kruispuntdenken helpt bij conflicten meer complete oplossingen te formuleren, waarbij wordt rekening gehouden met de verschillende aspecten die onze posities, kansen en privileges (of het gebrek daaraan) bepalen.

“De maatschappelijke positie van vrouwen en mannen wordt niet alleen bepaald door de sociale rollen die aan de geslachten (v/m) worden gekoppeld (gender). We zijn immers niet enkel vrouw of man, maar behoren tot een bepaalde (en vaak niet welomschreven) ‘etnische groep’, sociale klasse, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, seksuele voorkeur…. Met andere woorden, gender is altijd gekop­peld aan andere maatschappelijke ‘betekenisgevers’ of indelingen zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie,…. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie...”

Op 16 oktober zal Sarah Scheepers ingaan op de concrete toepassing van dit denken op onze werkpraktijk.

De deelnemers wordt gevraagd om vooraf een casus met een diversiteitsvraagstuk te bezorgen. Graag insturen voor 6/10 e.k. op dominique.bataillie@moderator.be. Dank hiervoor!

De vormingsdag richt zich naar herstelbemiddelaars, bemiddelaars in strafzaken, burenbemiddelaars en andere geïnteresseerden uit het justitiële werkveld.

Het aantal deelnemers is beperkt.

 

Wanneer ? maandag 16 oktober 2017 (9.30 u – 16.30 u)

Waar? ALBA/Bemiddelingsdienst Brussel, Vanderlindenstraat 17, 1030 Schaarbeek

Kostprijs : 40 euro  (inclusief drank en broodje).

Hoe inschrijven? Stuur een mailtje met je naam en de dienst waar je werkt vóór 2 oktober naar cindy.stas@moderator.be

Jouw inschrijving wordt per mail bevestigd, inclusief vermelding van het rekeningnummer waarop het inschrijvingsgeld kan worden gestort. De inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijvingsgelden.

Trefdag: de brug tussen herstelrecht en samenlevingsopbouw, onderwijs en socio-cultureel vormingswerk: wat kunnen we van elkaar leren?

Wil je in gesprek gaan over 'hoopverlening', de discussie aangaan over hoe op scholen meer herstelgericht gewerkt kan worden? Wil je te weten komen hoe de herstelgerichte aanpak werkt in Wijkacademie Molenbeek... of wil je het verhaal van Roodkapje aan de lijve ondervinden, maar dan vanuit het perspectief van de Wolf. Wil je te weten komen hoe er met slachtoffers, daders en burgers gewerkt wordt vanuit het socio-cultureel vormingswerk, of hoe een stad meer 'restorative' georganiseerd kan worden? 

 
Hou dan zeker donderdag 23 november 2017 vrij in je agenda, want dit zijn nog maar enkele thema's die aan bod zullen komen tijdens onze jaarlijkse trefdag. Dit jaar is het thema: de brug tussen herstelrecht en samenlevingsopbouw, onderwijs en socio-cultureel vormingswerk: wat kunnen we van elkaar leren?
Wil je ontmoeten, inspireren en ervaringen delen?  Binnenkort vind je hier meer info rond het definitieve programma en de inschrijvingsmodaliteiten.

HERSTEL KLEURT KUNST

 

14 oktober 2017

Een graffiti-tekening. 300 vierkante meter groot. Gemaakt door gedetineerden.

Gedetineerden die aan zichzelf werken, aan herstel werken. Herstel door aandacht te hebben voor de beleving van het slachtoffer. Herstel door aandacht te hebben voor de samenleving. Herstel in al zijn vormen en kleuren. Herstel door kunst, in de vorm van een graffiti-tekening en fotografie.

Wil je meer weten over herstel?  Wat is herstel juist?  Schrijf je dan in!

Naast de onthulling van de graffiti-tekening en de tentoonstelling van de foto’s uit het project ‘herstel kleurt kunst’ onder leiding van Bart Schoovaerts (begeleider) en Sanne De Wilde (fotografe), is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met diverse organisaties die werken rond herstel in de gevangeniscontext.

 

Praktisch: zaterdag 14 oktober van 16u00 tot 18u00 in de gevangenis van Beveren.

De plaatsen zijn beperkt.

Er is geen rondleiding in de gevangenis. U krijgt wel een beeld over hoe we met gedetineerden werken en een beeld van herstel in al zijn vormen en kleuren.

Voor meer informatie en/of inschrijving:

herstelkleurtkunst@just.fgov.be . Dit kan vanaf maandag 18 september.

Een inschrijving is pas geldig als u uw volledige naam (zoals op uw identiteitskaart) + geboortedatum doorgeeft.  Enkel toegankelijk voor meerderjarigen.

AANKONDIGING Trefdag 2017

Goed nieuws! Ook dit jaar organiseert Moderator vzw een trefdag... En wel op donderdag 23 november 2017, pal in de internationale week van het herstelrecht.

Met deze trefdag hopen wij opnieuw inspiratie te vinden om de praktijk van bemiddeling en herstelrecht kwalitatief aan te scherpen en te bekijken op welke manier er kansen benut kunnen worden voor een nauwere samenwerking en verbinding tussen alle spelers op het terrein van justitie en welzijn.

Dit jaar willen we graag, in het verlengde van ons onderzoeksrapport 'De Verrekijker', bruggen proberen te leggen tussen de wereld van herstelrecht, samenlevingsopbouw, onderwijs en socio-cultureel vormingswerk.  Bekijken wat we van elkaar kunnen leren, hoe we elkaar kunnen inspirereren.

We houden jullie de komende weken en maanden op de hoogte ivm het concrete programma en de manier van inschrijven, maar wie er graag bij wil zijn, streept best al even 23 november 2017 aan in zijn agenda!

HERSTELFONDS: Getuigenis: “ Dit vrijwilligerswerk heeft mij een aantal kansen geboden”

Met het Herstelfonds wordt getracht om gedetineerden de mogelijkheid te bieden om gedurende hun detentie al iets te doen voor hun slachtoffer, dit middels het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Communicatie staat hierbij centraal: indien een bemiddelaar van mening is dat de tussenkomst van het Herstelfonds een meerwaarde kan bieden in het kader van een bemiddeling, kan hij of zij een aanvraag indienen bij het Comité. Wanneer de procedure een gunstig verloop kent en het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd, zal het Herstelfonds een vooraf vastgelegd bedrag overmaken aan het slachtoffer in ruil voor het geleverde vrijwilligerswerk.

In deze bijdrage lees je enkele getuigenissen, oa. van gedetineerden, die voor het herstelfonds werkten en samenwerkingspartners die er mee voor zorgen dat werken voor het herstelfonds mogelijk wordt voor een gedetineerde.