Nieuws

Restorative Justice Week 2017 - Leuven Restorative City

Beste,

 

Vanuit het project Leuven Restorative City hebben we een overzicht gemaakt van alle activiteiten die in Leuven worden georganiseerd in het kader van de internationale Restorative Justice Week 2017.

Tijdens deze week wordt overal in Europa (en zelfs internationaal) de aandacht gevestigd op de kracht van herstelrecht en herstelgericht werken, niet alleen binnen maar ook buiten justitie.

Leuvense organisaties en diensten bieden in de week van 19 november een brede waaier van activiteiten aan zoals vormingen, workshops, films, TedX-Leuven salon … allemaal in het teken van verbindend en herstelgericht werken. Dit aanbod is zowel gericht op professionals als op het brede publiek.

 

Leuven Restorative City is een samenwerkingsverband met volgende partners: KU Leuven – Leuvens Instituut voor Criminologie, European Forum for Restorative Justice vzw, Alba vzw, Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw, CAW Oost-Brabant vzw, Arktos vzw, De Rode Antraciet vzw, Vormingplus Oost-Brabant vzw, Vlerick Business School, Stad Leuven, Youtopia Leuven, Eigen Kracht-Conferenties vzw.

In dit project werken we in de loop van 2017 – 2018 samen aan een breder draagvlak voor herstelgericht en verbindend werken in Leuven. We geloven er in dat directe dialoog, ook na conflicten en spanningen, bijdraagt aan een sterker wederzijds vertrouwen in elkaar, in groepen en uiteindelijk ook in de samenleving. Daarom willen we inwoners, hulpverleners, organisaties … inspireren en voeden om herstelgerichte vaardigheden en attitudes te versterken. Contactpersoon: an.marchal@kuleuven.be.

Wij hopen jullie te ontmoeten op één van deze acties!

Affiche activiteiten Leuven week 19 nov 2017_

INSCHRIJVEN Trefdag 'Building Bridges' tussen herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk

Donderdag 23 november 2017

Met trots stellen we onze jaarlijkse trefdag voor!

In navolging van ons eigen ‘Verrekijker-project’, willen we dit jaar de brug slaan tussen verschillende contexten, m.n.: herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk.

Op al deze terreinen wil men mensen in hun kracht zetten.  Vaak wordt hierbij ook de bredere context betrokken; wordt er met groepen gewerkt; wordt er samen naar oplossingen gezocht; … Maar toch blijft ieder vaak op zijn eigen eiland, waardoor de krachten elkaar niet altijd versterken en het maatschappelijk signaal niet gehoord wordt.

Daarom deze dag:  Wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar nog meer inspireren? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar beter leren kennen? Hoe zorgen we voor een meer gezamenlijk onderbouwd draagvlak? Welke principes en methodieken hanteren we in ons dagelijks werk?  Wat is verrassend nieuw, en/of wat is verrassend gelijkend?

Kom dus mee luisteren en praten, kom je ervaring delen en voed de discussies.  Dit is geen dag van ‘éénrichting’ kennisoverdracht, maar wel van ‘veelrichtingen’-ontmoeting.

Hier vind je alle info m.b.t. de trefdag!

Wacht niet te lang om in te schrijven, de plaatsjes zijn beperkt! Graag ontvangen we je inschrijving ten laatste op zondag 5 november 2017.  Je inschrijving is pas definitief, na bevestiging door ons en ontvangst van je inschrijvingsgeld.

Eindevaluatie "Achter de Spiegel"

De projectfase van "Achter de Spiegel" loopt ten einde. Wat hebben we kunnen bereiken tijdens dit project? Wat waren de bevindingen van de slachtoffers en daders die hebben deelgenomen aan "Achter de Spiegel"? En hoe moet het nu verder?

Op 21 november 2017 organiseren we de eindevaluatie van het project "Achter de Spiegel", waarop we een antwoord willen bieden op deze vragen.

Meer informatie:

Herstel kleurt kunst

In de gevangenis van Beveren is afgelopen weekend een 300 vierkante meter grote graffititekening onthuld. Graffitikunstenaar Danny 'Casroc' Casu liet zich hiervoor bijstaan door enkele gedetineerden, die meewerken aan een 'herstelprogramma'. Een aantal gevangenen gaat ook de confrontatie aan met de slachtoffers. Zo vonden er intussen al elf gesprekken plaats tussen daders en slachtoffers.

Collega Lien licht toe: Bij bemiddeling wordt een neutrale persoon aangesteld als bemiddelaar om te spreken over de feiten en de gevolgen van een misdrijf. "In de gevangenis van Beveren zijn er opvallend meer aanvragen voor bemiddeling", aldus Lien De Clercq, één van de bemiddelaars. "Hier zitten veel langgestraften en vaak gaat het om zware misdrijven. We merken dat er ook na een strafzaak en vonnis toch nog vaak veel vragen overblijven. Zowel daders als slachtoffers kunnen een bemiddeling aanvragen. Bij daders is dit meestal om hun spijt te betuigen, slachtoffers willen meestal antwoorden krijgen. Elke bemiddeling verloopt anders. Sinds de opening van de gevangenis enkele jaren terug kwamen er al 109 aanvragen voor bemiddeling binnen. Daarvan werden er 73 effectief opgestart. In 11 gevallen kwam het ook tot een persoonlijk gesprek tussen dader en slachtoffer." 3Kristof Pieters Slachtoffer Rony Van Damme en bemiddelaar Lien De Clercq. Emoties uiten Ivan (

Meer info, omtrent dit mooie project, lees je hier (artikel uit HLN) en hier (persoverzicht).

Achter De Spiegel: Verkeer: gespreksgroep tussen slachtoffers en veroorzakers

Heb jij iemand dierbaars verloren in een verkeersongeval of raakte je zelf gekwetst? "Achter de spiegel" organiseert gespreksgroepen tussen slachtoffers en veroorzakers & er is nog plaats voor jou!

Meer informatie of inschrijven?
051 31 64 40
achterdespiegel@moderator.be

Bekijk ook het filmpje, klik hier.

- De gespreksgroep komt voor de eerste keer samen op donderdagavond 12 oktober 2017 -