workshops

WORKSHOPS TREFDAG 2017

‘Building bridges’ tussen herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk: wat kunnen we van elkaar leren?

 

WS1: WERKEN MET SLACHTOFFERS, DADERS EN SAMENLEVING VANUIT SOCIO-CULTURELE ACHTERGROND

Bart Schoovaerts (Vorming Plus Oost-Brabant) en Lies Kortleven (De Rode Antraciet)

Bart en Lies staan stil bij de achtergrond, opzet en methodiek van projecten als Café Détinéé, Utopia en vele andere, waarin de wereld van gedetineerden, slachtoffers en burgers dichter bij elkaar gebracht wordt aan de hand van dialoog, cultuur, theater, digital story’s…

Stap jij mee in dit cultureel verhaal?

WS 2: SCHOOLBREED WERKEN IN EEN HERSTELGERICHT BELEID

Het Platform Herstelgericht Werken in het Onderwijs

De mensen van het platform gaan met ons in gesprek omtrent het thema: schoolbreed werken in een herstelgericht beleid. Ze brengen hierbij onder andere voorbeelden van herstelgerichte toepassingen binnen de schoolcontext en staan stil bij de noodzaak van een herstelgerichte structuur en cultuur.

Hoe sta jij tegenover deze ideeën?

WS3: BELEVINGEN RONDOM DE THEMA’S DADERS, SLACHTOFFERS EN MAATSCHAPPIJ

More than meets the eye

More than meets the eye is een Nederlands project dat aan scholen en bedrijven belevingen aanbiedt rondom de thema’s daders, slachtoffers en maatschappij: De belevingen van More than meets the eye dagen je uit je zelfkennis te verbreden. Ze zetten je aan het denken over oordelen, veroordelen, vergeving, mededogen en context. Het programma prikkelt, verwart, levert gesprek op, maakt dan weer stil én draagt bij aan de dynamiek van de groep. De begeleiders lichten het concept toe en laten ons daarna proeven van hun methodiek.

Weet jij hoe is het om in de schoenen van de  boze wolf te staan?

WS 4: HERSTELGERICHTE, CURATIEVE AANPAK VAN PROBLEEMGEDRAG OP SCHOOL

Nele De Ranter – Atheneum Schoten – Schilde

Nele is attitudemanager in het Atheneum Schoten – Schilde. Ze neemt ons mee naar haar school, waar ze een pedagogisch project op poten zet waarbij de overgang gemaakt wordt van een sanctionerende naar een herstelgerichte, curatieve aanpak van probleemgedrag op school.

Wat is hiervoor nodig?  Denk jij mee na?

WS 5: HERSTELGERICHTE AANPAK VAN WIJKACADEMIE MOLENBEEK EN DE INSJALET

Erik Claes – Odisee

Erik werkt als docent aan hogeschool Odisee, en brengt ons verhalen en vragen rond de herstelgerichte aanpak van wijkacademie molenbeek en de insjalet: in september 2016 startte de gemeente Molenbeek met een innovatief burgerproject. Buurtbewoners organiseren rondetafelgesprekken in scholen, in gebedshuizen en bij verenigingen om te achterhalen wat de echte noden zijn van de Molenbekenaren. Ze willen zo ook de interculturele dialoog stimuleren.   De Insjalet van hogeschool Odisee ging vanaf januari 2017 op tour in Molenbeek. Het mobiele houten bouwsel wordt ingezet om gesprekken en verhalen digitaal vast te leggen. Dat moet de wonden helen die zowel aanslagplegers als media hebben geslagen.

Benieuwd? Erik nodigt je uit tot gezamenlijke reflectie.

WS 6: BELEIDSBEÏNVLOEDING VANUIT DE PRAKTIJK VAN SAMENLEVINGSOPBOUW

Rita L’Enfant – Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Rita gaat met ons in debat rond het thema beleidsbeïnvloeding vanuit de praktijk van samenlevingsopbouw. Hoe goed kennen we onze overheid en onze beleidsverantwoordelijken? Hebben we zicht op hoe zij werken en hoe gaan we in gesprek rond onze noden?  Voorbeelden van uit de praktijken van Samenlevingsopbouw.

Ben je ook bezig met beleid, kom dan zeker mee brainstormen rond dit thema.  

WS 7: TRAJECTEN VAN HOOPVERLENING

Lieven Verlinde – Buurtwerk ’t Lampeke Leuven

Lieven gaat enthousiast in dialoog rond het project ‘trajecten van hoopverlening’. Over het belang van het maken van relatie, authentiek en kwetsbaar zijn, lange trajecten durven en mogen aanbieden, luisteren om te komen tot verbinding, ‘er zijn’, samen zoeken en uitproberen, buiten de lijntjes kleuren, het op maat van de hulpvrager werken.

Kleur jij ook graag buiten de lijntjes, kom dan zeker mee babbelen.

WS 8: WERKEN MET DE CONTEXT in EK-C

Herwig Janssens van Eigen Kracht-Conferenties

Herwig legt uit hoe EK-C werkt met de context van cliënten:  In moeilijke tijden heb je de steun van anderen nodig. In een Eigen Kracht-conferentie komen familie en vrienden bijeen om samen een plan te bedenken. Een onafhankelijk coördinator helpt de familie bij de voorbereiding van de conferentie. In het plan staat welke eigen krachten de familie wil inzetten, en op welke professionele hulp ze eventueel beroep willen doen.

Vind jij het ook belangrijk dat mensen maximaal zelf de regie over hun eigen leven behouden? Kom dan meedenken tijdens deze workshop. 

WS 9: MOMENTEN VAN ZINVOL SAMENZIJN IN CIRKEL

Kristin Verellen van Circles – We have the choice

Circles – We have the choice is gegroeid uit een vrijwillig burgerinitiatief van Kristin Verellen – die haar levenspartner verloor in de aanslagen van Maalbeek op 22 maart 2016 – en een kring van vrienden. Deze groep van professionele begeleiders organiseert sinds de aanslagen momenten van zinvol samenzijn in cirkel, in verschillende toepassingen. Zo willen ze mee bouwen aan een cultuur van inclusie en dialoog, trauma helen in mensen en gemeenschappen, machteloosheid ombuigen in kracht en mensen van hart tot hart verbinden.

Ben je benieuwd naar het waarom en hoe van dit alles, maak het aan de lijve mee tijdens dit cirkelmoment.

WS10: BUILDING BRIDGES

Moderator vzw

Enkele medewerkers van Moderator introduceren ‘building bridges’: het samenbrengen van slachtoffers en daders uit verschillende misdrijven.  Ze putten hierbij uit recent opgedane ervaringen op verschillende terreinen en staan stil bij vragen als: Wat is de nood? Wat is de filosofie? Wat zijn de vragen en mogelijkheden? Wat zijn de valkuilen en moeilijkheden en wat leren we uit onze eerste ervaringen hieromtrent?

Graag gaan we met jou in gesprek en laten we ons verder inspireren door ook jullie suggesties en vragen. 

WS 11: ‘LEUVEN RESTORATIVE CITY’:

An Marchal – KU Leuven

An stelt het project ‘Leuven Restorative City’ voor: een project van verschillende Leuvense partners waarbij herstelgerichte of herstelrechtelijke praktijken en de bijhorende cultuur in een aantal Leuvense organisaties (bedrijfsleven, sportvereniging, school, openbare dienst, wijkbureau, …) geïntroduceerd wordt.  An geeft een eerste tussenstand van het project, de contacten en ideeën en gaat op zoek naar aanvulling en suggesties.

Welke vragen en bedenkingen roept dit bij jou op?

WS 12: FILM ‘A CONVERSATION’

European Forum for Restorative Justice

Het European Forum for Restorative Justice presenteert n.a.v. de internationale week van Restorative Justice de film ‘ a conversation’: dit is de registratie van een theatervoorstelling, over de echte ontmoeting tussen 2 families na een moord en verkrachtingszaak.

Hoe kijken we hier vanuit onze contexten naar?  De film roept vragen op, hoe gaan we daarmee om? 

WS 13: CONRAD: CONSTRUCTIEF OMGAAN MET RADICALISERING:

Mattias De Backer – KU Leuven

Mattias geeft ons een eerste, korte voorstelling van het opzet van het CONRAD onderzoeksproject, rond constructief omgaan met radicalisering.  Een thema dat vandaad de dag erg actueel is.  Een onontwarbare knoop of biedt het herstelrechtelijk denken hier mogelijke handvaten?  Mattias zal tijdens zijn korte introductie stilstaan bij de link die dit onderzoek heeft met het herstelrecht.  Daarnaast gaan we verder in gesprek rond het belang en de manier waarop je de samenleving bij zo’n onderzoek kan betrekken.

Mattias is erg benieuwd naar jullie input.  

WS 14: ‘KRACHTGERICHT WERKEN IN HERSTELBEMIDDELING MET GEDETINEERDEN’

Bart Claes – Erasmushogeschool Brussel

Bart gaat graag in gesprek met geïnteresseerden rond ‘krachtgericht werken in herstelbemiddeling met gedetineerden’: het belang van een nieuw verhaal, cognitieve wisselingen, ondersteuningsfiguren en breed maatschappelijke vervolgtrajecten.

Hoe verbreden we de context van gedetineerden?  Bart gaat graag met jullie in gesprek.

 

 

 

 

Op de website van Moderator vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt (in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Indien u kiest om niet gevolgd te worden op deze website, wordt er een cookie bewaard in uw browser om uw keuze te onthouden gedurende 1 jaar. Ik ga akkoord, Ik wil niet gevolgd worden
855