Trefdag 2018

TREFDAG 2018: Democratie, burgerparticipatie en herstelrecht

Op 22 november 2018 organiseert Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling opnieuw zijn jaarlijkse TREFDAG.

Een dag vol ontmoeten, wederzijds inspireren en verbinden

Wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar nog meer inspireren? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar beter leren kennen? Hoe zorgen we voor een meer gezamenlijk onderbouwd draagvlak? Welke principes en methodieken hanteren we in ons dagelijks werk?  Wat is verrassend nieuw, en/of wat is verrassend gelijkend?

Kom dus mee luisteren en praten, kom je ervaring delen en voed de discussies.  Dit is geen dag van ‘éénrichting’ kennisoverdracht, maar wel van ‘veelrichtingen’-ontmoeting.

Dit jaar kozen we voor het thema: ‘Democratie, burgerparticipatie en herstelrecht’.  Dagelijks merken we op verschillende maatschappelijke terreinen dat burgers betrokken willen worden bij keuzes die hen aangaan.  Op vele terreinen komen democratische processen tot stand, op vele plaatsen gaat dat ook gepaard met moeilijke keuzes en mogelijks conflicten.  Herstelrechtelijke principes en bemiddeling kunnen dan de aangewezen manier zijn om hier op ‘een erkenning gevende’ en ‘participatieve’ manier mee aan de slag te gaan.

Via de balkjes bovenaan deze pagina, vind je alle info m.b.t. de trefdag!

INSCHRIJVEN De inschrijfperiode is afgerond.  Voor vragen: info@moderator.be