trefdag 2016

MET HET OOG OP HET SLACHTOFFER

Op 24 november 2016 organiseren Moderator en de HCA-diensten hun jaarlijkse trefdag voor alle geïnteresseerden binnen justitie, hulpverlening en bemiddeling. Het thema voor deze trefdag is de Europese richtlijn voor slachtoffers (2012). Dit instrument mag zonder meer als een mijlpaal gezien worden in de ontwikkelingen rond een integraal slachtofferbeleid in alle lidstaten binnen de EU.  In november 2015 vond deze richtlijn ingang in het slachtofferbeleid in België en dit geeft ons een uitgelezen kans om stil te staan bij de implicaties ervan voor alle sectoren die zich bezighouden met de zorg voor slachtoffers. Het herstelrechtelijk werkveld wil deze kans aangrijpen om rond een aantal belangrijke thema’s uit de richtlijn in dialoog te gaan met justitie en hulpverlening.

De trefdag wordt opgebouwd rond 4 grote thema’s die we terugvinden in de aanbevelingen van de richtlijn. Een eerste thema zal kijken naar de verschillende groepen van kwetsbare slachtoffers. Een tweede thema zal specifiek inzoomen op de algemene finaliteit van de richtlijn in zijn streven naar een integraal slachtofferbeleid. In een derde thema zal gekeken worden naar de informatie, communicatie en participatie van het slachtoffer binnen Justitie. En tenslotte zal in een laatste thema ingegaan worden op een aantal belangrijke maatschappelijke domeinen buiten het klassieke strafrechtelijk kader waarin de zorg voor het slachtoffer zich aandient.

Met deze trefdag hopen wij inspiratie te vinden om de praktijk van bemiddeling kwalitatief aan te scherpen en te bekijken op welke manier er kansen benut kunnen worden voor een nauwere samenwerking en verbinding tussen alle spelers op het terrein van justitie en welzijn. Met het oog op één gezamenlijk doel, met het oog op het slachtoffer.