Trefdag 2019

TREFDAG 2019: Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?

Op 21 november 2019 organiseert

Moderator vzw, dit jaar in samenwerking met Leuven Restorative City,

zijn jaarlijkse TREFDAG.

Een dag vol ontmoeten, wederzijds inspireren en verbinden

 

Kom mee luisteren en praten, kom je ervaring delen en voed de discussies.  Dit is geen dag van ‘éénrichting’ kennisoverdracht, maar wel van ‘veelrichtingen’-ontmoeting.

Dit jaar kozen we voor het thema: ‘Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving’.

Door aandacht te geven aan elk perspectief worden conflicten kansen om iets bij te leren over jezelf, over de ander en over hoe onze samenleving werkt. Zowel binnen justitie als in scholen, bedrijven, hulpverleningsorganisaties, buurten,… wordt geëxperimenteerd met herstelrechtelijke en herstelgerichte praktijken die meer stem en inspraak geven aan de betrokkenen. Denk aan bemiddeling, hergo’s, cirkelgesprekken, burgerparticipatieprocessen, praktijken die aandacht geven aan de minderheidsstem, …

Tijdens deze trefdag richten we de spot op de stedelijke context. Met een sociologisch-criminologische bril kijken we naar de ontwikkelingen in de samenleving en gaan we in dialoog hoe dit bijvoorbeeld in een stad als Leuven vorm krijgt. In de namiddag gaan we in gesprek over de rol van herstelrecht in de samenleving en gaan we aan de hand van herstelgerichte methodieken op zoek naar de tegenstem in de herstelbeweging. Welke weerstand ervaren we en hoe kan deze tegenstem ons helpen om de volgende stap te zetten? Afsluiten doen we met film!

 

Via de balkjes bovenaan deze pagina, vind je alle info m.b.t. de trefdag!

INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN.

Voor vragen: info@moderator.be