programma

PROGRAMMA TREFDAG 2016

08:30-09:00 – Onthaal met koffie

09:00-09:20 – Welkom

Inleiding op de trefdag en het thema en opening van week van herstelrecht

09:20-10:00 – Prof. dr. Katrien Lauwaert

De Europese richtlijn voor slachtoffers vertaald naar de praktijk: de ondertoon, krijtlijnen en implicaties.

Pauze

10:30-12:00 – Workshops 

1. In gesprek met een slachtoffer van seksueel geweld
2. De Arrondissementele Raad voor Slachtoffers als een stap naar een Integraal Slachtofferbeleid
3. De informatiestroom naar het slachtoffer. Een belangrijke opstap naar participatie aan de gerechtelijke procedure en/of  bemiddeling
4. Slachtoffers van historisch misbruik. Welke rol kan een samenleving opnemen in het herstelproces?

Middagpauze met lunchbuffet

Met intermezzo: “Week van herstelrecht in Europa” i.s.m. het Europees Forum voor Herstelrecht

13:00-14:30 – Workshops 

5. Zorgzaam omgaan met kinderen en jongeren als kwetsbare groep
6. Het sleutel-artikel 12 van de EU slachtofferrichtlijn: herstelrecht en het slachtoffer (K. Vanspauwen, H. Geudens)
7. In de kou na een dodelijk verkeersongeval: welke uitdagingen liggen er in zorg en samenwerking?
8. Komen slachtoffers “in beeld” of “in zicht” in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA-praktijk

Pauze

15:00-16:30 – Workshops

9. Family Justice Centre als goede praktijk in de aanpak van huiselijk geweld
10. Aandacht voor de psychopathologie van de dader met het oog op de preventie van verder slachtofferschap (L. Dams, K. Uzieblo)
11. Hoe smaakt de Potpourri (wet) voor het slachtoffer?
12. De aandacht voor het slachtoffer in het Jeugdrecht

16:30 – 17:15   – Slotbeschouwing door kabinetsmedewerker van Minister Jo Vandeurzen, ingeleid door Dr. Erik Claes en gevolgd door een receptie