Programma

PROGRAMMA TREFDAG 2018

9:30 – 9:45: Introductie van de dag

9:45 – 10:45: Panelgesprek –  Herstelrecht als maatschappelijke beweging.  Kunnen voorvechters van herstelrecht iets opsteken van bewegingen die ijveren voor nieuwe vormen van democratische inspraak? En omgekeerd: heeft democratie iets te leren van herstelrecht? In dit panel laten we mensen met ruime ervaring op vlak van Restorative Justice en democratische vernieuwing met elkaar in gesprek gaan.  (Moderator: Peter Vermeersch: Yves Dejaeghere / Gert Jan Slump/ …)

10:45 – 11:15: PAUZE

11:15 – 12:30: workshopblok 1: Theoretische kaders en praktijken van vermaatschappelijking, burgerparticipatie en herstelrecht

12:30 – 13:30: MIDDAGPAUZE met broodjeslunch

13:30 – 14:45: Workshopblok 2: Werken met vrijwilligers: vormen van burgerparticipatie in het omgaan met conflicten

14:45 – 15:15: PAUZE

15:15 – 16:30: Workshopblok 3 Samen spreken over participatie en herstelrecht: projecten en onderzoeken

16:30 – 18:30: RECEPTIE ter ere van 20 jaar Moderator