Alle medewerkers van Moderator

Centraal Secretariaat

Marie

Marie

Administratief medewerker

Ik geloof dat wat Moderator doet, bijdraagt tot een betere wereld.  Onrechtstreeks probeer ik hieraan, door de vzw administratief zo goed mogelijk te laten draaien, ook mijn steentje bij te dragen.

Mail Marie

Pieter

Pieter

Coördinatieteam | Communicatieverantwoordelijke

De communicatie en het bereik van ons sterk verhaal naar partners, media en publiek verdient de nodige aandacht. Ik haal energie uit het op de kaart zetten van Moderator vzw.

Mail Pieter

Katrien

Katrien

Coördinatieteam | Beleidsverantwoordelijke

Het opzetten van herstelpraktijken in strafrechtelijke context betekent niet alleen het opzetten van communicatie tussen slachtoffers en daders.  Bemiddelen in een strafrechtelijke context betekent ook het opzetten van een structurele communicatie tussen de bemiddelingsethos en de strafrechtsbedeling.  Als beleidsverantwoordelijke wil ik hier mee mijn schouders onder zetten.

Mail Katrien

Hilde

Hilde

Coördinatieteam | Personeelsverantwoordelijke

Dat slachtoffers en daders elkaar nadien nog iets willen vertellen en dat de rechter daar ook interesse voor kan hebben, daar kijken velen raar van op. Ik denk er graag over na hoe wij, medewerkers van Moderator, dit samen met andere organisaties kunnen realiseren.

Mail Hilde

Tine

Tine

Onthaalmedewerker

Los van etiketten of stempels, posities die we innemen of noodlottig toebedeeld krijgen, zijn we allemaal mensen met kwetsuren en verlangens, valkuilen en sterktes.

Binnen het onthaal van Moderator kijk en luister ik graag met deze genuanceerde blik naar ieder die contact opneemt met zijn of haar verhaal.

Mail Tine

Rina

Rina

Coördinatieteam | Administratief en financieel verantwoordelijke

Herstel en bemiddeling, twee sleutelwoorden bij Moderator. Ze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze zijn belangrijk zowel voor dader als voor slachtoffer en geven hun een kans verder te gaan met hun leven door stil te staan bij wat er gebeurde.

Ik zet mijn schouders mee onder deze organisatie door ervoor te zorgen dat de financieel-administratieve verplichtingen in orde zijn zodat mijn collega’s kunnen focussen op wat echt belangrijk is.

Mail Rina

Antwerpen

Ilse

Ilse

Onthaalmedewerker

Ik ben de eerste stem die mensen te horen krijgen als ze naar Moderator Antwerpen & Mechelen bellen. Menselijk contact is wezenlijk voor me. Ik beantwoord de eerste vragen en dat is niet onbelangrijk. Ik stel slachtoffers en daders op het gemak en help hen op weg.

Mail Ilse

Ingrid

Ingrid

Bemiddelaar

Je willen inleven in het verhaal van de ander is de eerste stap. Het is ook noodzakelijk. Dat betekent echter niet dat je compleet begrip moet opbrengen voor de ander en diens gedrag.

Mail Ingrid

Hilde

Hilde

Bemiddelaar

Kinderen denken: de boef is de slechterik. Maar het gaat niet over wie de ‘cowboy’ of de ‘indiaan’ in het verhaal is. Moderator helpt je uit het keurslijf van het dualisme tussen wat goed en wat slecht is.

Mail Hilde 

Filip

Filip

Bemiddelaar

De relevantie van Moderator is de steun die we geven om welk conflict dan ook in eigen handen te nemen. Tijd maken voor het verhaal van de ander en loskomen van invullingen over hoe een ander denkt, kan leiden tot meer begrip. Dat is iets wat de samenleving goed kan gebruiken.

Mail Filip

Dominique

Dominique

Bemiddelaar

Rust en herstel door verschil te maken in het geschil,met respect voor alle verscheidenheid. Dat is wat ik wil.

Mail Dominique

Ines

Ines

Bemiddelaar

Welke betekenis geef je aan het conflict? Hoe ga jij het oplossen? Zelf kunnen kiezen hoe je met het misdrijf wenst om te gaan. Moderator geeft het conflict terug aan jou. Je neemt het heft begeleid in eigen handen. Zo word je opnieuw eigenaar van je leven.

Mail Ines

Nancy

Nancy

Bemiddelaar

Werken voor slachtoffers en daders  van misdrijven stemt mij hoopvol. Ik zie dat mensen via dialoog met de ander hun eigen kracht hervinden, vaak na extreem moeilijke omstandigheden. Tevens krijgen mensen de kans om het menselijk aspect van criminaliteit zichtbaar te maken voor justitie.

Mail Nancy

Kaat

Kaat

Bemiddelaar

Hoe schoon is bemiddelen als een conflict tussen slachtoffer en dader een gesprek van mens tot mens kan worden. Vaak helpt dit beide partijen om te verwerken wat gebeurd is. Een samenleving die meer en meer probeert te verbinden in plaats van te verdelen, daar zet ik mij graag voor in.

Mail Kaat

Anouk

Anouk

Bemiddelaar

“De mond is het sterkste wapen van de mens”, hoorde ik een cliënt tijdens een ontmoeting zeggen. Het mogelijk maken om dit wapen in te zetten op een respectvolle manier en met oog voor elkaar, dat wil ik graag faciliteren. Bij een misdrijf worden mensen al dan niet toevallig op elkaars pad gebracht. Als bemiddelaar wil ik graag een stukje van het traject meewandelen. Samen op zoek gaan naar de missende puzzelstukken die mensen nodig hebben om hun weg weer verder te kunnen zetten. Steeds vergezeld van mijn eigen verwondering en enthousiasme!

Mail Anouk

Limburg

Cleo

Cleo

Bemiddelaar

Door bemiddeling wordt het beeld dat mensen hebben van elkaar soms bijgesteld. Beetje bij beetje, dichter aanleunend bij de realiteit. Dat mensen daar voor openstaan, dat vind ik schoon om te zien.

Mail Cleo

Mariet

Mariet

Bemiddelaar

Moderator  maakt het mogelijk  dat we de mensen, die precies kunnen vertellen wat er gebeurd is, samenbrengen.

Mail Mariet

Dirk

Dirk

Bemiddelaar

Ik heb veel respect voor mensen die in schijnbaar onmogelijke situaties toch veerkracht tonen. Als mijn tussenkomst er toe bijdraagt dat slachtoffer of dader de draad terug kan oppikken, grip krijgt op zijn leven en perspectief ziet, maakt mij dat een tevreden mens.

Mail Dirk

Oost-Vlaanderen

Lien

Lien

Bemiddelaar

Als bemiddelaar maak ik tijd en ruimte voor de verschillende kanten aan elk verhaal.  

Mail Lien

Evelyn

Evelyn

Bemiddelaar

De brug naar de ander sla ik door gebruik te maken van de kracht van jouw eigen verhaal.

Mail Evelyn

Annemie

Annemie

Bemiddelaar

Ik help mensen hun eigen kracht te zien en deze kracht aan te wenden om de problemen waar ze voor staan aan te pakken. Als dit resulteert in ‘ontmoeting’ – de ander erkenning geven, de ander waarderen in wie hij is als persoon naast zijn/haar daderschap, samen kunnen spreken over wat er is gebeurd –  ben ik helemaal blij.

Mail Annemie

Dorien

Dorien

Bemiddelaar

Slachtoffer-dader bemiddeling betekent voor mij dat we mensen de mogelijkheid bieden om een traumatische ervaring op een positieve manier af te ronden. Ik ben de ‘pion’ die mensen hierbij kan bijstaan en helpen.

Mail Dorien

Elke

Elke

Bemiddelaar

Door bemiddeling geven we mensen de kans hun eigen verhaal te vertellen. We bieden hen de mogelijkheid om hun vragen te stellen waardoor het beeld van de ander kan veranderen. We laten een gesprek plaatsvinden op een veilige manier, dat er anders misschien nooit was geweest.

Mail Elke

Vlaams-Brabant & Brussel

Veerle

Veerle

Bemiddelaar

Als bemiddelaar ondersteun je om boodschappen op een veilige en zorgzame manier over te brengen tussen mensen. Dit kan hen helpen om antwoorden te krijgen, om zich beter begrepen te voelen, om emoties een plaats te geven.

Mail Veerle

Cleo

Cleo

Bemiddelaar

Door bemiddeling wordt het beeld dat mensen hebben van elkaar soms bijgesteld. Beetje bij beetje, dichter aanleunend bij de realiteit. Dat mensen daar voor openstaan, dat vind ik schoon om te zien.

Mail Cleo

Kristel

Kristel

Bemiddelaar

Wanneer iemand vastzit of tegengehouden wordt, geef ik graag kansen die hij of zij anders niet krijgen zou. Ik kom op voor rechten van de ander.

Mail Kristel

Petra

Petra

Bemiddelaar

Wat Moderator uniek maakt, is kwetsbaarheid en transparantie. We gaan op weg met slachtoffers en daders en stellen die ene vraag: wat heb jij nodig om dit blad om te kunnen slaan?

Mail Petra

West-Vlaanderen

Jinmei

Jinmei

Bemiddelaar

Twee mensen die de moed vinden om zich ten aanzien van elkaar uit te spreken en ondanks de vaak hevige emoties die zij ervaren bereid zijn om naar elkaar te luisteren, dat is voor mij de kern van een bemiddeling. Als bemiddelaar wil ik zowel slachtoffer als dader een stem geven en hen helpen opnieuw verder te kunnen.

Mail Jinmei

Davy

Davy

Bemiddelaar

Met bemiddeling kunnen we de wonde, de pijn of het verdriet niet wegnemen. We kunnen wel ondersteunen om, samen met de andere, een weg te zoeken om opnieuw verder te gaan en verder te groeien. Soms gaat het om details waarbij we helpen, af en toe om heel essentiele dingen.

Mail Davy