Wil je Moderator vzw graag steunen?

Dat kan! Zelfs op verschillende manieren!

Financieel

  • Door een financieel steuntje in onze rug te geven: giften kunnen overgeschreven worden op ons rekeningnummer: BE40 7360 0010 6663 (KBC).  Giften vanaf 40 euro/jaar zijn fiscaal aftrekbaar!;
  • Door via Trooper je online aankopen te doen en Moderator vzw als begunstigde te kiezen.   Voor heel wat van je online aankopen, kan je, zonder dat het jou iets kost, gemiddeld 5% van je aankoopbedrag aan Moderator schenken. Onze pagina en achtergrondinfo vind je hier.

Als vrijwilliger

  • Daarnaast zijn we ook heel regelmatig op zoek naar mensen die willen getuigen over hun bemiddelingstraject.  Zie jij het zitten om het maatschappelijk draagvlak voor ons verhaal mee te vergroten en wil je jouw ervaringen delen met anderen (media, onderwijs, …), neem dan zeker even contact op met Pieter Verbeeck.
  • Of wil je graag meehelpen, bij activiteiten die we organiseren (trefdag, vormingen, infocampagnes, jaarverslag, …), één adres: Pieter Verbeeck.

ARCHIEF

Zoek in het Moderator-archief van de publicaties naar interessante artikelen.
U kan alle thema’s van de nieuwsbrieven hieronder terugvinden. Inkijken kan via verzoek per mail (info@moderator.be).  

Jaargang 15

Desistance en herstelrecht

Herstelgerichte detentie

Jaargang 14

Macht

Alternatieve detentievormen

Buitengerechtelijk bemiddelen

Jaargang 13

Maatschappelijke relevantie van herstelrecht en bemiddeling

Helsinki, the city that never sleeps – Terugblik op een internationale conferentie

Procedurele rechtvaardigheid

Jaargang 12

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers

Burgerlijke partij

Jaargang 11

Waar ligt de grens tussen herstelbemiddeling en familiale bemiddeling?

Taal en bemiddeling

Jaargang 10

Herstelrecht en actief burgerschap

Intrafamiliaal geweld en bemiddeling

De rol van de advocaat bij bemiddeling

Jaargang 9

Face to face

Bemiddeling en psychodiagnostiek

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders: op weg naar een meer communicatieve en participatieve justitie?

De externe rechtspositie van de gedetineerde en de strafuitvoeringsrechtbanken: mogelijkheden tot herstel?

Jaargang 8

Bemiddelen na een verkeersongeval

Op zoek naar gerechtigheid… De waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika

Herstelrecht en Justitie in België: een status questionis

Herstelgericht groepsoverleg in België: een blik vooruit!

Jaargang 7

Helende effecten van bemiddeling voor slachtoffers?

Racisme en bemiddeling

De informatie(plicht) over bemiddeling in strafrechtelijk context

De bemiddelingsovereenkomst anders bekeken

Jaargang 6

De organisatie van de bemiddelingsdiensten

De externe rechtspositie van gedetineerden en de invulling van de notie herstel

Bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

Het principe van vertrouwelijkheid in slachtoffer-dader bemiddeling

Jaargang 5

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op de jeugdbescherming

Internationale aanbevelingen inzake vorming van bemiddelaars

Herstelrecht en de media

Artikel 10 van het kaderbesluit van de Raad van Europa inzake de positie van het slachtoffer

Jaargang 4

Bemiddeling tussen slachtoffer en dader in de Franstalige Gemeenschap

De banaliteit van het kwaad: het proces Eichmann

Vrijwilliger-bemiddelaars: een vage droom of een realiseerbaar nieuw project?

De rechterlijke bemiddeling

Jaargang 3

Vrijwilligheid in het kader van herstelbemiddeling

Hoofdelijkheid of solidariteit: een struikelblok in herstelbemiddeling?

Meerzijdige partijdigheid

Zittingsmethodiek

Jaargang 2

Homologatie en herstelrecht

Selectie van dossiers voor herstelbemiddeling

Gemeenschapsdienst

Herstelrechtelijk denken binnen de politie

Jaargang 1

Bemiddeling in strafzaken