Wat is bemiddeling?

Bemiddeling biedt slachtoffers en daders van misdrijven en betrokkenen, alsook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan.

Een meerzijdig partijdig bemiddelaar schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Waar gewenst helpt de bemiddelaar om de uitkomst van de bemiddeling samen over te maken aan Justitie.

Bemiddeling is gratis en beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement.

Bemiddelaars van Moderator voeden tevens  het lokale debat tussen alle betrokken diensten om samen, elk vanuit de eigen expertise, burgers alle kansen te geven om zelf het woord te nemen en actief verantwoordelijkheid op te pakken ten aanzien van het misdrijf.

 
 
Hoe werkt Moderator?