Nieuws

JOB JOB JOB

Moderator vzw is op zoek naar een Coördinator financieel-administratief beleid.

Ben jij de witte raaf, die wij zoeken? Lees dan snel onze vacature en reageer vòòr 30 oktober 2020 op onderstaande oproep.

Ben jij gebeten door de visie en missie van onze organisatie en draag je graag verantwoordelijkheid op het vlak van financieel en administratief zakelijk beleid? Werk je graag in een ngo-omgeving en hou je van inspraak en samenspraak? Dan ben jij of ken jij misschien de persoon die wij zoeken.

Veelvuldig verspreiden van de oproep wordt erg geapprecieerd!

OPROEP | Dialooggroepen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

Graag willen we jullie warm maken voor SAMENSPRAAK, een initiatief dat wij graag ondersteunen.

OVER SAMENSPRAAK: Herstelgerichte dialoog in groep

Samenspraak organiseert gespreksgroepen voor slachtoffers, daders en hun omgeving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die elkaar niet kennen en niet op hetzelfde feit betrokken zijn. Ook burgers kunnen deelnemen aan deze gespreksgroepen. Tijdens een 5-tal sessies van 2,5 uur krijgen deelnemers de kans om met elkaar te spreken over de impact en betekenis van seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun leven. Zo krijgen ze ook zicht op het verhaal van de betrokkenen aan de andere kant van deze complexe realiteit.

WAT

In een groep van ongeveer 8 personen krijg je de kans vanuit je persoonlijke ervaring te vertellen en het verhaal van de persoon aan de andere kant te horen.  Gedurende 5 bijeenkomsten ga je met elkaar in dialoog onder begeleiding van twee gespreksleiders over wat de zedenfeiten hebben betekend en teweeggebracht, de gevolgen voor jezelf en/of voor je omgeving, hoe je naar de andere kijkt, wat je van de samenleving verwacht en al dan niet kreeg.

Deelnemers aan een gespreksgroep hebben één ding gemeenschappelijk: de ervaring dat zedenfeiten veel gevolgen teweegbrengen in je leven. Thema’s als betekenis en gevolgen van de feiten, schuld en schaamte, de rol van verantwoordelijkheid en (on)mogelijkheden van herstel zullen aan bod komen.

STAP PER STAP

Avond 1 – Introductie & kennismaking

De eerste avond maken we kennis met elkaar en staan we uitgebreid stil bij wat jullie belangrijk vinden in de groep en maken we tijd om onderling afspraken te maken.

Avond 2 - Betrokkenheid bij zedenfeiten: verhaalvertelling - feiten: betekenis & gevolgen

Iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen en zijn eigen ervaringen te delen. Je beslist volledig zelf of en wat je vertelt. We staan bovendien stil bij de gevolgen, zowel voor jezelf als jouw omgeving.

Avond 3 - Emoties – Schuldgevoel - Schaamte

Welke emoties ervaar je zelf en hoe uit je die? Welke emoties ervaren anderen? Wat brengen persoonlijke ervaringen allemaal teweeg?

Avond 4 – Verantwoordelijkheid

Wat houdt verantwoordelijkheid (opnemen) in? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen hiervan? Is dit belangrijk en waarom? Wat zijn de drempels om dit te doen?

Avond 5 - Herstel & afsluiting

In de laatste sessie staan we stil bij herstel. Wat zou dit kunnen betekenen en hoe zou dit er kunnen uitzien? Is dit überhaupt mogelijk? Wat heb je zelf nodig (gehad)? Kan een ander hierin iets betekenen? We maken tot slot uitgebreid de tijd om de bijeenkomsten op een goede manier af te ronden en om afscheid te nemen.

VOOR WIE

Iedereen die betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag als slachtoffer of dader, als context (familie, (ex-)partner, …) van dader of van slachtoffer, of als burger.

WAAR EN WANNEER

Groep Hoogstraten

Data: 5 maandagavonden: i.c. 31 augustus, 7, 14, 21 en 28 september 2020

Uur: 18u – 20u40

Adres: Gevangenis Hoogstraten, Gelmelstraat 131, 2320 Hoogstraten

Groep Mechelen:

Data: 5 woensdagavonden: i.c. 7, 14, 21, 28 oktober en 12 november 2020

Uur: 18u30 – 21u00

Adres: CAW Maurits Sabbestraat 119 – 2800 Mechelen

Aangezien we graag een traject met de hele groep willen afleggen, verwachten we van alle deelnemers dat zij tijdens alle bijeenkomsten aanwezig zijn.

Deelname aan de gespreksgroepen is gratis.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Wil je zelf graag deelnemen, of ken je iemand die betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en hierin interesse heeft? Je kan steeds contact opnemen:

Hoogstraten: 0478/26 17 37 (Hilde Vanlommel)

Telefonisch: 0494/71 28 14 (Nancy Van Eynde)

E-mail: samenspraak@moderator.be

Wanneer je graag wenst deel te nemen, zal je gecontacteerd worden door een begeleider van de gespreksgroep. Zij zal jou uitnodigen voor een gesprek waarbij je uitleg krijgt over de inhoud van de avonden, de manier van werken. Op dat moment komen ook jouw noden en verwachtingen aan bod. Na het kennismakingsgesprek wordt in onderling overleg besloten of je al dan niet kan deelnemen aan de gespreksgroep.

Alle info: www.moderator.be/samenspraak

Nieuwe fact sheets

Stagiaire Lotte De Canck maakte tijdens haar stage, gesteund door onze bemiddelaars van West-Vlaanderen, 2 nieuwe fact sheets (fiches met definiëring, methodologie, onderzoeksresultaten en specifieke literatuurtips) mbt slachtoffer-daderbemiddeling/herstelbemiddeling.

  1. De eerste richt het vizier op de rol en vaardigheden van de bemiddelaar.

Uit onderzoek blijkt dat verschillende factoren de tevredenheid van partijen met betrekking tot een herstelbemiddeling kunnen beïnvloeden.
Een belangrijke factor hierbij is de attitude van de bemiddelaar en de manier waarop die omgaat met de betrokken partijen. Een dader uit
onderzoek van Lauwaert en Aertsen omschreef zijn bemiddelaar als volgt: “She [the mediator] brought, euh, everything that is lacking during
a trial, this means the human side” (2016, p.357).
De vraag die we hier zullen trachten te beantwoorden is: welke rol speelt een bemiddelaar en over welke vaardigheden moet een goede
bemiddelaar beschikken in het bemiddelingsproces?

  1. De tweede focust op de impact van herstelrecht op slachtoffers.

Herstelrecht wordt soms verweten te gefocust te zijn op de dader. Dit verwijt, dat wellicht deels voortkomt uit een beschermingsreflex naar het slachtoffer
toe, lijkt ook niet altijd onterecht te zijn; Eglash (1977), die als één van de eersten sprak over de term “restorative justice”, stelde bv. “restorative justice and restitution […] is concerned primarily with offenders. Any benefit to victims is a bonus, gravy, but not the meat and potatoes of the process.”
De aandacht voor slachtoffers is echter zeker aanwezig; zowel in de praktijk als in de herstelrechtelijke literatuur. De Belgische slachtoffer-daderbemiddeling is hier een voorbeeld van, gezien de inspiratie hiervoor terugging op victimologisch onderzoek; meer bepaald het gebrek aan aandacht voor de immateriële noden van slachtoffers in het klassieke gerechtelijke systeem (Aertsen & Peters, 1998).
De vraag die we hier trachten te beantwoorden is: wat voor effect heeft deelname aan een herstelrechtelijk proces op het (verwerkingsproces van) het slachtoffer?

Interessant leesvoer als u het ons vraagt.

Jaarverslag Moderator vzw 2019

Beste lezer,

Met veel genoegen presenteren we u via deze weg ons jaarverslag.

Zoals de afgelopen jaren hebben we opnieuw geprobeerd om u op een fijne, uitnodigende en onderhoudende manier kennis te laten maken met de activiteiten van Moderator vzw.

Zo krijg je van ons 3 documenten voor de prijs van 1:

Onze jaarkrant met fijne artikels van bemiddelaars en samenwerkingspartners, mooie foto's en verrassende interviews.

De jaarposter: in 1 oogopslag alles wat je moet weten over Moderator vzw in 2019 (kleine tip: erg geschikt voor het versieren van WC-ruimtes!)

De jaarfiches: Lokaal maakten de bemiddelaars een kort overzicht van bemiddelingswerk, structurele activiteiten en vooruitblik naar 2020. We bundelden de fiches in 1 handig overzichtsdocument.

Tot slot kan je hier ook nog een wat uitgebreider cijferoverzicht terugvinden.

SAMENSPRAAK: Ben jij als betrokkene bij een verkeersongeval op zoek naar dialoog met anderen?

Ben jij als betrokkene bij een verkeersongeval op zoek naar dialoog met anderen? Heb je de behoefte om je verhaal te delen? Om met andere betrokkenen te spreken over wat jou overkomen is? Ben je hierin als burger van onze samenleving geïnteresseerd?

Dan is de dialooggroep van het project Samenspraak misschien wel iets voor jou!

Moderator - Forum voor herstelrecht en bemiddeling en Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseren in oktober 2020 een derde dialooggroep, deze keer regio Sint-Niklaas.

Interesse?

Meer info vind je via: http://moderator.be/samenspraak/ en https://vimeo.com/336971668

Inschrijven kan via http://moderator.be/inschrijven-samenspraak-verkeer/en samenspraak@moderator.be

Meer info: www.moderator.be/samenspraak