Nieuws

Vacature: Netwerkcoördinator 'Leuven Restorative City'

Leuven Restorative City (LRC) is een open en flexibele netwerkorganisatie die zich richt op de brede samenleving in de Leuvense regio, gaande van individuele burgers en buurten, het verenigingsleven, diverse soorten organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en de bedrijfswereld. Deze vormen de netwerkleden, die zich allen engageren om de missie, visie en doelstellingen van het netwerk te helpen realiseren en uit te dragen. Wij beschouwen een herstelgerichte stad als een belangrijk instrument in de uitbouw van een vreedzame en democratische samenleving. Het netwerk heeft als algemene doelstelling het bevorderen van op dialoog en herstel gerichte vormen van omgaan met, en voorkomen van, conflicten, spanningen en polarisering in uiteenlopende omgevingen en dit op interpersoonlijk vlak, binnen organisaties en op breder samenlevingsniveau. Hiertoe ondersteunt het netwerk de ontwikkeling van participatieve en herstelgerichte attitudes en vaardigheden die (groepen) burgers vanuit hun eigen leefwereld in staat stellen om conflicten om te buigen tot persoonlijke en sociale groeikansen. Qua structuur worden de netwerkleden vertegenwoordigd in een stuurgroep die verantwoordelijk is voor de uittekening en opvolging van de strategische ontwikkeling van het netwerk. De operationele uitvoering van activiteiten, projecten en dienstverlening is in handen van een beheergroep. Om LRC ook juridisch uit te bouwen wordt een vzw opgericht met een beperkte algemene vergadering en een beperkt bestuursorgaan.

Meer weten over de vacature? Klik hier.

Voor verdere achtergrondinformatie: www.leuvenrestorativecity.be.   

Webinar SAMENSPRAAK herbekijken?

In de webinar laten we jullie aan de hand van heel wat getuigenissen van deelnemers en begeleiders kennismaken met wat ‘herstelgerichte dialooggroepen’ precies zijn, wat ze beogen, hoe ze in hun werk gaan en wat hun eventuele meerwaarde is voor slachtoffers, daders, veroorzakers en de samenleving.

Webinar bekijken? Klik hier!

JAARVERSLAG 2020 | Reflecties

Wil je meer weten over waar Moderator zich het afgelopen jaar zoal mee bezig hield? 

Lees dan hier ons jaarverslagmagazine 'REFLECTIES'.  

Met oa artikels over volgende thema's: Online bemiddelen in Coronatijd, Taal als verbinding of struikelblok, het project Samenspraak, bemiddelingsgetuigenissen, verschillende samenwerkingsvormen en projecten en tot slot een blik op de cijfers. 

Wil je meer weten over onze lokale werkingen? Dan vind je hier een bundeling van fiches uit onze (provinciale) bemiddelingsdiensten. Ze bieden onder andere een inzicht in de lokale bemiddelingscijfers en het structurele werk dat het afgelopen jaar lokaal geleverd werd. 

Tot slot kan u ook een eerste blik werpen op onze jaarposter, gericht op oa. sensibilisering via onze partners. 

Al deze documenten kan u op eenvoudig verzoek ook gedrukt ontvangen.  

SAMENSPRAAK UITNODIGING afsluitend online event: 29 april 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Savethedate29042021-Terugblik-project-SAMENSPRAAK-Moderator-vzw-724x1024.png

Tijdens dit afsluitend online event blikken we terug op de afgelopen 2 jaar waarin we samen met vele partners de methodiek van herstelgerichte dialooggroepen verder ontwikkelden. Tijdens dit event willen we jullie aan de hand van een korte film laten kennismaken met wat 'herstelgerichte dialooggroepen' precies zijn, wat ze beogen, hoe ze in hun werk gaan en wat hun eventuele meerwaarde is voor slachtoffers, daders, veroorzakers en de samenleving.

Na de film voorzien we nog wat tijd voor vragen en kan je in gesprek gaan met enkele deelnemers aan de dialooggroepen.

We houden het bewust kort en krachtig (ongeveer een uur), zodat hopelijk zoveel mogelijk mensen even mee komen luisteren en spreken.

Wees welkom! Deelname is gratis.

Inschrijven is verplicht en kan hier: INSCHRIJVEN

Meer info over Samenspraak: www.moderator.be/samenspraak

Jaarverslag 2020 | Magazine 'Reflecties'


[3d-flip-book mode="fullscreen" id="4904"][/3d-flip-book]