Nieuws

Infographic dialooggroepen

Tijdens de internationale #rjweek2021, zetten we de spot op enkele thema’s en projecten waar we de voorbije periode aan gewerkt hebben.

Vandaag het project SAMENSPRAAK: Herstelgerichte dialooggroepen. Een nieuwe herstelgerichte methodiek waar we erg fier op zijn en waarmee we een hele groep mensen die eerder in de kou bleven staan, kunnen bereiken en waarmee we ook de samenlevingscomponent, de betrokkenheid van burgers in onze werking, vergroten.

Onderstaande infographic geeft een mooie stand van zaken mbt de dialooggroepen.

Heb je vragen, bedenkingen of suggesties, we lezen ze graag in de reacties!

#moderatorvzw #RJWEEK2021

#restorativejustice #herstelrecht #herstelbemiddeling #samenspraak #dialooggroepen

Bemiddelen na een zedenmisdrijf

Tijdens de internationale #rjweek2021, zetten we de spot op enkele thema’s en projecten waar we de voorbije periode bij betrokken waren. Vandaag vertellen we jullie graag iets meer over een belangrijk onderdeel uit onze bemiddelingspraktijk, BEMIDDELEN BIJ ZEDENMISDRIJVEN.

Onderstaande infographic licht enkele opvallende vaststellingen toe, gebaseerd op de bemiddelingscijfers van de afgelopen 10 jaar.

Zo stellen we onder meer vast dat het bij deze feiten vaker na vonnis pas bemiddeld wordt, dat het vaker dan gemiddeld slachtoffers zijn die het initiatief tot bemiddeling nemen en dat er vaker dan gemiddeld facetoface gesprekken plaatsvinden. We zien ook dat er vaker dan gemiddeld een familiale band is tussen de bemiddelingspartijen.

Onze cijfers over de voorbije 10 jaar tonen dat er een duidelijke nood aan herstelgerichte processen is, zowel bij slachtoffers als daders van een zedenmisdrijf. Ook in de nieuw ontwikkelde methodiek van herstelgerichte dialooggroepen komen deze noden duidelijk naar voor. Het blijft een uitdaging om de juiste informatie bij de juiste personen te krijgen, zodat iedereen die dat wil om een bemiddeling kan vragen.

#moderatorvzw #RJWEEK2021 #restorativejustice #herstelrecht #herstelbemiddeling

Restorative Justice Week 2021

Van 21 november tot 28 november vieren we internationaal de Restorative Justice Week. Naar aanleiding daarvan worden in verschillende van onze lokale bemiddelingsdiensten acties opgezet om herstelrecht en bemiddeling meer onder de aandacht te brengen.

Op onze sociale media kanalen (Linkedin, Facebook en Instagram) zetten we deze week de spot op enkele thema’s en projecten waar we als organisatie de afgelopen periode bij betrokken waren.

Zo vertellen we jullie graag wat meer over het RE-JUSTICE project (training voor rechters en magistraten rond herstelrecht), geven een update van het SAMENSPRAAK)-project (methodiek van herstelgerichte dialooggroepen die we afgelopen jaren ontwikkelden), vertellen iets meer over VERTEL HERSTEL, en werpen een blik op enkele bijzondere bemiddelingscijfers.

So stay tuned!

Vacature: Netwerkcoördinator 'Leuven Restorative City'

Leuven Restorative City (LRC) is een open en flexibele netwerkorganisatie die zich richt op de brede samenleving in de Leuvense regio, gaande van individuele burgers en buurten, het verenigingsleven, diverse soorten organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en de bedrijfswereld. Deze vormen de netwerkleden, die zich allen engageren om de missie, visie en doelstellingen van het netwerk te helpen realiseren en uit te dragen. Wij beschouwen een herstelgerichte stad als een belangrijk instrument in de uitbouw van een vreedzame en democratische samenleving. Het netwerk heeft als algemene doelstelling het bevorderen van op dialoog en herstel gerichte vormen van omgaan met, en voorkomen van, conflicten, spanningen en polarisering in uiteenlopende omgevingen en dit op interpersoonlijk vlak, binnen organisaties en op breder samenlevingsniveau. Hiertoe ondersteunt het netwerk de ontwikkeling van participatieve en herstelgerichte attitudes en vaardigheden die (groepen) burgers vanuit hun eigen leefwereld in staat stellen om conflicten om te buigen tot persoonlijke en sociale groeikansen. Qua structuur worden de netwerkleden vertegenwoordigd in een stuurgroep die verantwoordelijk is voor de uittekening en opvolging van de strategische ontwikkeling van het netwerk. De operationele uitvoering van activiteiten, projecten en dienstverlening is in handen van een beheergroep. Om LRC ook juridisch uit te bouwen wordt een vzw opgericht met een beperkte algemene vergadering en een beperkt bestuursorgaan.

Meer weten over de vacature? Klik hier.

Voor verdere achtergrondinformatie: www.leuvenrestorativecity.be.   

Webinar SAMENSPRAAK herbekijken?

In de webinar laten we jullie aan de hand van heel wat getuigenissen van deelnemers en begeleiders kennismaken met wat ‘herstelgerichte dialooggroepen’ precies zijn, wat ze beogen, hoe ze in hun werk gaan en wat hun eventuele meerwaarde is voor slachtoffers, daders, veroorzakers en de samenleving.

Webinar bekijken? Klik hier!