Nieuws

Mijn schuld (De Standaard)

Krachtige en moedige getuigenis in De Standaard afgelopen weekend. Dank aan Peter voor het delen van zijn verhaal, dank aan journaliste Roos Van Ees voor haar doorzetting en geloof om deze gevoelige verhalen genuanceerd neer te pennen.

Slachtoffer-dader bemiddeling, herstelgerichte dialooggroepen, maar ook niet-gerelateerde bemiddeling, waarbij een slachtoffer en dader van verschillende (maar gelijkaardige) feiten met elkaar in gesprek gaan, zijn ook bij feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag (zedenmisdrijven) zo waardevol!
Dat lees je ook in onderstaande getuigenis van Peter, die via Moderator deelnam aan verschillende herstelprojecten met niet gerelateerde daders en slachtoffers.

Vacature ONTHAALMEDEWERKER

Moderator werft een medewerker ‘onthaal en administratie’ aan te Kessel-Lo

60% (22,8u) tewerkstelling / Contract onbepaalde duur


Ben jij graag eerste aanspreekpersoon, ben je gedreven op administratief vlak en heb je zin om ons onthaal mee verder uit te bouwen?

Het onthaal is het aanmeldpunt voor mensen met vragen over slachtoffer-daderbemiddeling. De drie medewerkers ‘onthaal en administratie’ zijn de eerste aanspreekpersonen die informatie over bemiddeling verstrekken en die ervoor zorgen dat vragen over bemiddeling zoveel mogelijk tot dialoog tussen betrokken bij een misdrijf kunnen leiden. Dit Moderator-onthaal is in volle ontwikkeling.


Wil je solliciteren? Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief + CV naar personeelscoördinator Hilde Deboeck: per mail of per brief: Moderator vzw t.a.v. Hilde Deboeck Diestsesteenweg 49 3010 Kessel-Lo

We verwachten je kandidatuur ten laatste op woensdag 3 augustus 2022 om 17u.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, geslacht, afkomst, levensbeschouwing of handicap;

Vacature bemiddelaar Dendermonde

Voor de snelle beslissers! Reageren ten laatste tegen woensdag 22 juni 2022 om 17u, via mail naar personeelscoördinator Hilde Deboeck.

Moderator vzw is op korte termijn op zoek naar versterking voor haar bemiddelingsdienst te Dendermonde. Concreet zoeken we een:

Bemiddelaar (m/v/x), met standplaats te Dendermonde en focus op het werkgebied Oost-Vlaanderen. We bieden een 0,5 VTE (50% tewerkstelling onbepaalde duur) + 0,5 VTE (50% tijdelijk contract) tot 31/08/2023.

Alle info vind je in bijgaand vacaturebericht.

WIL JE EEN BEMIDDELING AANVRAGEN?

Klik dan hier voor het online invulformulier of download een pdf-versie om af te drukken: Aanvraagformulier betrokkenen of Aanvraagformulier verwijzer

Moderator brengt jou als slachtoffer, (meerderjarige) dader, veroorzaker of betrokkene bij een strafbaar feit met elkaar in contact.  Zo kan je, ondersteund door een bemiddelaar, praten over wat er gebeurde, waarom iets gebeurde en wat de gevolgen voor jou zijn. Zodat vragen een antwoord krijgen en ieder het gebeurde een plaats kan geven in het verdere leven.

Soms wensen betrokkenen na een misdrijf elkaar nog wel iets te zeggen of te vragen maar willen ze de andere niet meer persoonlijk ontmoeten. Maar, evengoed zijn er mensen die net behoefte hebben aan oogcontact. Zij wensen zich kenbaar te maken en/of zelf te kunnen zien en vaststellen hoe de ander erbij zit, hoe deze kijkt naar en denkt over de feiten en de toekomst.

Bij Moderator kiezen de partijen er zelf voor of een bemiddeling rechtstreeks of onrechtstreeks verloopt.

Bemiddeling biedt slachtoffers en daders van misdrijven en betrokkenen, alsook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan.

Een meerzijdig partijdig bemiddelaar schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Waar gewenst helpt de bemiddelaar om de uitkomst van de bemiddeling samen over te maken aan Justitie.

Bemiddeling is gratis en beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement.

Jaarmagazine 2022: In een oog en blik

Lees of download ons magazine hier.

‘2021, een jaar om snel te vergeten’, zou gezien de omstandigheden een juiste omschrijving kunnen zijn van het voorbije jaar. Toch zou dat tegelijkertijd veel oneer doen aan alle inspanningen en mooie initiatieven die dit Coronajaar kenmerkten.

Het was voor Moderator vzw en haar medewerkers zeker geen makkelijk jaar. We werden naast de vele Coronabeperkingen en het bijhorend gebrek aan ontmoeting geconfronteerd met een ingrijpende besparingsoefening, die nog steeds nazindert binnen onze geledingen.

Toch slaagden de medewerkers erin om de focus te blijven leggen daar waar hij voor onze organisatie hoort te zijn, namelijk op het organiseren en ontwikkelen van herstelgerichte dialoog bij strafbare feiten. De omstandigheden dwongen ons om innovatief te zijn, om snel te schakelen en blijvend te zoeken naar de beste methodieken om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar herstel. Zo gingen we onder andere meer digitaal aan de slag waar dat kon en gingen samen op wandelgesprek wanneer mogelijk. We engageerden ons in innovatieve projecten en bleven tegelijkertijd onze methodieken verfijnen.

Samenwerken, participatie mogelijk maken, elkaar beluisteren, erkennen, vallen en weer opstaan, fouten maken en eruit leren, … het hoort allemaal bij de dynamiek van onze organisatie.
Onder deze omstandigheden zijn we dan ook trots dat we jullie als lezer dit jaarverslagmagazine mogen presenteren. Ze toont de verdienste en veelzijdigheid van onze medewerkers, de wereldse en verbindende blik van onze organisatie.

We voldeden aan de verwachtingen van onze subsidiërende overheid. Vele mensen werden door Moderator ondersteund en geholpen. Een cijferoverzicht vind je achteraan de krant.
Daarnaast krijg je een blik op het afgelopen jaar vanuit onze bemiddelingsdiensten. Je leest getuigenissen en verhalen uit de bemiddelingspraktijk, vindt infographics omtrent onze werking en meer achtergrond bij de projecten waarin we ons engageerden.
Thema’s als bemiddelen bij haat- en zedenmisdrijven waren erg aanwezig in ons denken het afgelopen jaar.

We geloven in kansen geven, bijvoorbeeld aan stagiairs. Je leest hun schrijfsels verderop. En zoals u dat van ons gewoon bent, ‘vertellen’ we ook graag over ‘herstel’; nu ook in de vorm van een 5-jarig project, dat onder andere uitzoekt hoe we ervaringsuitdragers nog beter kunnen betrekken op onze werking.

We wensen je veel leesplezier! En ontvangen je reacties, vragen en suggesties graag op info@moderator.be.
Vind jij trouwens de 8 ‘Moderator-begrippen’ op pagina 37?