Livestream webinar SAMENSPRAAK | Herstelgerichte dialooggroepen – 29 april 2021 (herbekijken)

Tijdens deze afsluitende online webinar blikten we samen met velen terug op de afgelopen 2 jaren, waarin we samen met vele partners het project SAMENSPRAAK uitwerkten en de methodiek van herstelgerichte dialooggroepen verder ontwikkelden.

In de webinar laten we jullie aan de hand van heel wat getuigenissen van deelnemers en begeleiders kennismaken met wat ‘herstelgerichte dialooggroepen’ precies zijn, wat ze beogen, hoe ze in hun werk gaan en wat hun eventuele meerwaarde is voor slachtoffers, daders, veroorzakers en de samenleving.

Na de mooie videomontage van de hand van Stef en Wim Vanlee (Kwestion.be), tonen we ook nog het nagesprek met enkele deelnemers.

Reacties of vragen mbt. de webinar ontvangen we graag op info@moderator.be

Documentaire en nabespreking waren heel boeiend, inhoudelijk sterk en ook ‘mooi’ in beeld gebracht. Beide delen raakten echt! (C.V.)

SAMENSPRAAK | Herstelgerichte dialooggroepen is een project van Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw.

Dit project en deze opname kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse overheid. Moderator vzw wenst iedereen te danken die dit project mee mogelijk maakte:

Veel dank gaat in de eerste plaats uit naar alle deelnemers aan de verschillende dialooggroepen voor het vertrouwen dat ze in ons en in elkaar hebben gesteld om deze dialooggroepen tot iets waardevols te maken voor alle betrokkenen. 

Veel dank ook aan de partners die ons bijstonden bij de ontwikkeling en implementatie van de methodiek:

Universitair Forensisch Centrum – Voices vzw – Thomas More Hogeschool Antwerpen – Samenlevingsopbouw – IDEWE Mechelen – Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Turnhout – Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mechelen – Hulpverlening aan Seksueel Delinquenten (HSD) Mechelen – Dienst Slachtofferonthaal Turnhout – Slachtofferhulp Kempen – Punt vzw – COSA (vrijwilligersproject voor re-integratie van seksueel delinquenten) – Directie en beleidscoördinator van de gevangenis Hoogstraten – Prof. Dr. Farah Focquaert (UGent) – Natalie Aga (Thomas More) – Directie en PSD gevangenis Hasselt – Justitieel welzijnswerk CAW Limburg (in het bijzonder Marjan Cochez) – Peggy Devalck van vrijwilligerswerking CAW Limburg – Burgerinitiatief Fractie van een seconde – CAW Oost-Vlaanderen – CAW Noord-West-Vlaanderen – Vlaamse Stichting Verkeerskunde – Hogeschool Vives – Hogeschool HoWest – Justitiehuis regio Oudenaarde, Gent, Dendermonde en Brugge (diensten slachtofferonthaal en probatie) – Lotgenotenwerking Ouders van Verongelukte Kinderen – Lotgenotenwerking Over-Hoop – Lotgenotenwerking Even Zeer – Rondpunt vzw – Universiteit Gent –  VIAS institute

Bijzondere dank gaat tot slot uit naar alle medebegeleiders en getuigen:

Ellen – Jessica – Elien – Karel – Joke – Ann – Ann – Jan – Astrid – Lieselotte – Peter –  Jan – Daisy

Hoopgevend, het geeft de verschillende deelnemers de kans om het ‘humane’ in de ‘ander’ te zien. Prachtig te zien dat de deelnemers op een andere manier in het leven staan nu, dat deze dialooggroepen werkelijk iets (gevoelens van schuld, kwaadheid,…) in beweging brengen.

WOORDWOLK

Tijdens de webinar lieten we de deelnemers interactief aangeven wat voor hen de essentie was van het Samenspraak-project. Hieronder vind je een overzicht van hun antwoorden in de vorm van een woordwolk.