Moord – de getuigenis van Pedro

Impact
Pedro beseft in de gevangenis ten volle wat hij gedaan heeft en denkt na over de gevolgen voor de nabestaanden. “Ik wilde me op een of andere manier persoonlijk verontschuldigen bij de familie en vertellen wat me zover gedreven had. Niet om mezelf goed te praten, maar om berouw te tonen. Ik heb écht spijt van wat ik deed en ik zie nu vooral de oneindige domheid van die daad.”

Bemiddeling
“In de rechtbank wordt het spel heel hard gespeeld, advocaten nemen het van je over en vergroten bepaalde zaken uit, het menselijke wordt geminimaliseerd. Ik wilde klaarheid scheppen over het waarom van alles. Ik denk dat er genuanceerder verhaald moest worden wat zich precies had afgespeeld tussen Rimbert en mezelf. En nogmaals: ik wilde mezelf niet beter afschilderen dan ik ben! De tijd in de gevangenis zette aan tot zelfreflectie, ik heb wel degelijk iets gruwelijks en onmenselijks gedaan.” Pedro hoort over de mogelijkheid tot slachtoffer-daderbemiddeling en neemt contact op met bemiddelingsdienst Moderator. “Ik wilde oprecht, met open vizier en face to face sorry kunnen zeggen.”

Ontmoeting
Pedro kijkt enorm uit naar het gesprek met Annemie, de zus van het slachtoffer, maar als het eindelijk zover is, blijkt hij behoorlijk zenuwachtig. “Alles was nochtans goed voorbereid, er was ook afgesproken waarover we praten zouden. Toch hield ik mijn adem in toen Annemie binnentrad. Ik vreesde haar blik, haar veroordeling, haar boosheid, frustratie en verdriet. Dat maakte dat ikzelf heel nederig werd. Annemie gaf me een hand. Ze keek me recht in de ogen. De coole houding die ik mezelf in de rechtbank aanmat, smolt weg. Ik zou geen stoere praat noch sociaal wenselijke antwoorden geven. Enkel de waarheid telde. Ik gaf me over aan een rollercoaster van emoties.”

Effect
“Ik heb gehoord, gezien en gevoeld wat ik teweegbracht. Hoe ik het leven van een hele familie overhoophaalde. Dat was confronterend maar verhelderend. Dat lukt in een rechtbank niet, daar zet je een masker op en duik je in de verdedigingsmodus. Bij bemiddeling heeft dat geen zin. Ik heb uit dit gesprek geleerd dat ik iets van mijn leven kan maken en ik heb beloofd aan Annemie van dat te doen. Ik zal als een beter mens terug in de maatschappij komen.”