Samenspraak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onderin geven we je een voorbeeld van hoe eerdere dialooggroepen rond dit thema werden ingedeeld.  Mogelijks zullen hier voor bovenstaande dialooggroep kleine aanpassingen op aangebracht worden. Spoedig vullen we hier meer concrete info aan.  

STAP PER STAP

Avond 1 – Introductie & kennismaking

De eerste avond maken we kennis met elkaar en staan we uitgebreid stil bij wat jullie belangrijk vinden in de groep en maken we tijd om onderling afspraken te maken.

Avond 2 – Betrokkenheid bij zedenfeiten: verhaalvertelling – feiten: betekenis & gevolgen

Iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen en zijn eigen ervaringen te delen. Je beslist volledig zelf of en wat je vertelt. We staan bovendien stil bij alle gevolgen, zowel voor jezelf als jouw omgeving.

Avond 3 – Emoties – Schuldgevoel – Schaamte

Welke emoties ervaar je zelf en hoe uit je die? Welke emoties ervaren anderen? Wat brengen persoonlijke ervaringen allemaal teweeg?

Avond 4 – Verantwoordelijkheid

Wat houdt verantwoordelijkheid (opnemen) in? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen hiervan? Is dit belangrijk en waarom? Wat zijn de drempels om dit te doen?

Avond 5 – Herstel & afsluiting

In de laatste sessie staan we stil bij herstel. Wat zou dit kunnen betekenen en hoe zou dit er kunnen uitzien? Is dit überhaupt mogelijk? Wat heb je zelf nodig (gehad)? Kan een ander hierin iets betekenen? We maken tot slot uitgebreid de tijd om de bijeenkomsten op een goede manier af te ronden en om afscheid te nemen.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Wil je zelf graag deelnemen, of ken je iemand die betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en hierin interesse heeft? Je kan steeds contact opnemen met bemiddelaars Lien Soetewey of Hilde Vanlommel via mail (samenspraak@moderator.be) of op het nummer 0494 71 27 68. Dan krijg je alvast meer informatie.

Hoe contact nemen:

Telefonisch: 0494 71 27 68

E-mail: samenspraak@moderator.be

Wanneer je graag wenst deel te nemen, zal je gecontacteerd worden door een begeleider van de gespreksgroep. Zij zal jou uitnodigen voor een gesprek waarbij je uitleg krijgt over de inhoud van de avonden, de manier van werken. Op dat moment komen ook jouw noden en verwachtingen aan bod. Na het kennismakingsgesprek wordt in onderling overleg besloten of je al dan niet kan deelnemen aan de gespreksgroep.

Deelname aan de gespreksgroepen is gratis.