Samenspraak seksueel grensoverschrijdend gedrag

STAP PER STAP

Avond 1 – Introductie & kennismaking

De eerste avond maken we kennis met elkaar en staan we uitgebreid stil bij wat jullie belangrijk vinden in de groep en maken we tijd om onderling afspraken te maken.

Avond 2 – Betrokkenheid bij zedenfeiten: verhaalvertelling – feiten: betekenis & gevolgen

Iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen en zijn eigen ervaringen te delen. Je beslist volledig zelf of en wat je vertelt. We staan bovendien stil bij alle gevolgen, zowel voor jezelf als jouw omgeving.

Avond 3 – Emoties – Schuldgevoel – Schaamte

Welke emoties ervaar je zelf en hoe uit je die? Welke emoties ervaren anderen? Wat brengen persoonlijke ervaringen allemaal teweeg?

Avond 4 – Verantwoordelijkheid

Wat houdt verantwoordelijkheid (opnemen) in? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen hiervan? Is dit belangrijk en waarom? Wat zijn de drempels om dit te doen?

Avond 5 – Herstel & afsluiting

In de laatste sessie staan we stil bij herstel. Wat zou dit kunnen betekenen en hoe zou dit er kunnen uitzien? Is dit überhaupt mogelijk? Wat heb je zelf nodig (gehad)? Kan een ander hierin iets betekenen? We maken tot slot uitgebreid de tijd om de bijeenkomsten op een goede manier af te ronden en om afscheid te nemen.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Wil je zelf graag deelnemen, of ken je iemand die betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en hierin interesse heeft? Je kan steeds contact opnemen met Hilde Vanlommel of Nancy Van Eynde via mail (samenspraak@moderator.be) of op het nummer 03/236 90 55. Dan krijg je alvast meer informatie en kan je in contact gebracht worden met de begeleiders van de gespreksgroep.

Hoe contact nemen:

Online: http://moderator.be/inschrijven-samenspraak-seksueelgrensoverschrijdendgedrag

Telefonisch: Hoogstraten: 0478/26 17 37 (Hilde Vanlommel) / Mechelen: 0494/71 28 14 (Nancy Van Eynde) / Algemeen: 03/236 90 55 (Antwerpen-Mechelen)

E-mail: samenspraak@moderator.be

Wanneer je graag wenst deel te nemen, zal je gecontacteerd worden door een begeleider van de gespreksgroep. Zij zal jou uitnodigen voor een gesprek waarbij je uitleg krijgt over de inhoud van de avonden, de manier van werken. Op dat moment komen ook jouw noden en verwachtingen aan bod. Na het kennismakingsgesprek wordt in onderling overleg besloten of je al dan niet kan deelnemen aan de gespreksgroep.

Voor meer informatie kan je alvast een kijkje nemen op www.moderator.be/samenspraak.

Deelname aan de gespreksgroepen is gratis.