Samenspraak Verkeer

Waarom deze gespreksgroep?

In de bemiddelingspraktijk stellen we al een hele tijd vast dat veel verkeersslachtoffers en veroorzakers willen bemiddelen, maar hiertoe de kans niet krijgen. Dit omdat de andere partij onbekend of onvindbaar is, niet bereid is of (nog) niet in staat is om contact te leggen. Soms is het voor mensen zelf een te grote drempel om contact te leggen met de eigen veroorzaker of het eigen slachtoffer. Om deze doelgroep niet in de kou te laten staan, dachten we na over andere herstelgerichte initiatieven die iets voor hen zouden kunnen betekenen. Hieruit ontstond ‘Samenspraak’.

De inhoud van de gespreksgroep

Avond 1 – Introductie & kennismaking

De eerste avond maken we kennis met elkaar en staan we uitgebreid stil bij wat jullie belangrijk vinden in de groep en maken we tijd om onderling afspraken te maken.

Avond 2 – Betrokkenheid bij een verkeersongeval: betekenis & gevolgen

Iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen en zijn eigen ervaringen te delen. Je beslist volledig zelf of en wat je over jouw ongeval vertelt. Tijdens de verschillende avonden heb je steeds de mogelijkheid om ook over een andere ervaring uit jouw leven te spreken. We staan bovendien stil bij de alle gevolgen, zowel voor jezelf als jouw omgeving.

Avond 3 – Emoties

Welke emoties ervaar je zelf en hoe uit je die? Welke emoties ervaren anderen? Wat brengen persoonlijke ervaringen allemaal teweeg?

Avond 4 – Verantwoordelijkheid

Wat houdt verantwoordelijkheid (opnemen) in? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen hiervan? Is dit belangrijk en waarom? Wat zijn de drempels om dit te doen?

Avond 5 – Herstel & afsluiting

In de laatste sessie staan we stil bij herstel. Wat zou dit kunnen betekenen en hoe zou dit er kunnen uitzien? Is dit überhaupt mogelijk? Wat heb je zelf nodig (gehad)? We maken tot slot uitgebreid de tijd om de bijeenkomsten op een goede manier af te ronden en om afscheid te nemen.

Inhoudelijke en praktische info

Concreet wensen wij met de gespreksgroepen verkeersslachtoffers en veroorzakers, die niet bij hetzelfde ongeval betrokken zijn, in contact te brengen met elkaar om samen te spreken over wat hen is overkomen.

De groep zal samen een traject afleggen, waarbij zij gedurende vijf weken vijf keer samenkomen. Tijdens elke bijeenkomst zullen we stilstaan bij een specifiek thema dat zowel verkeersslachtoffers als veroorzakers nauw aan het hart liggen: slachtofferschap en betrokkenheid, directe en indirecte gevolgen, emoties, verantwoordelijkheid en herstel.

Tijdens de bijeenkomsten wordt iedereen uitgenodigd om over deze thema’s te spreken vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Niemand wordt hierbij aangesproken of benaderd als slachtoffer of veroorzaker, maar als persoon die beide ervaringen heeft meegemaakt. Hoewel wij geloven in de meerwaarde hiervan, wordt niemand verplicht om te spreken over zijn eigen ongeval. Iedereen kan ook steeds een andere slachtoffer- of ‘dader’ervaring aanhalen.

In het najaar van 2019 organiseerden wij twee gespreksgroepen, waarvan één in Brugge (Duinenabdijstraat 13, 8000 Brugge) en één in Gent (Clemenspoort vzw, Overwale 3, 9000 Gent). Beide locaties zullen rolstoeltoegankelijk zijn.

In het voorjaar van 2020 vindt er opnieuw een reeks gespreksgroepen plaats te Brugge. (Door Corona werd deze reeks onderbroken en opnieuw opgestart eens het terug kan.)

In het najaar van 2020 wordt in Sint-Niklaas een reeks gespreksgroepen georganiseerd. De gespreksgroepen komen vijf donderdagavonden samen van 19u tot 21u30. 

Data: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10 en 29/10

Aan de gespreksgroepen kan iedereen deelnemen die betrokken was bij een verkeersongeval als slachtoffer of veroorzaker, hierbij (zwaar)gekwetst raakte of iemand heeft verloren.

Aan elke gespreksgroep kunnen max. zes deelnemers aansluiten (drie verkeersslachtoffers/nabestaanden, drie veroorzakers). Op die manier houden we de groep klein genoeg om iedereen voldoende aan het woord te kunnen laten en om veiligheid en vertrouwen in de groep mogelijk te maken. Omdat we zoeken naar een meerwaarde voor zowel verkeersslachtoffers als veroorzakers en niemand willen bevoordelen of viseren, zullen evenveel slachtoffers als veroorzakers aan de groep deelnemen.

Hiernaast kunnen nog max. twee geïnteresseerde burgers deelnemen, die niet van dichtbij te maken kregen met een verkeersongeval. Wij geloven dat het zinvol kan zijn om de beleving van de samenleving mee binnen te brengen in de gesprekken.

Elke gespreksgroep zal worden begeleid door twee facilitators. In Brugge zal deze worden begeleid door Jinmei Deriemaeker (Moderator vzw) en een medewerker van Rondpunt (Joke Castelein of een collega). In Gent wordt deze begeleid door Joke De Clercq (Moderator vzw) en Elien Savat (slachtofferhulp Dendermonde, CAW Oost-Vlaanderen). In Sint-Niklaas wordt begeleid door Lien De Clercq (Moderator vzw) en een medewerker van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Deelname aan de verschillende bijeenkomsten van de gespreksgroepen is gratis. Wij voorzien één of meerdere drankjes en een kleine versnapering. Wij kunnen spijtig genoeg niet tussenkomen in de verplaatsingskosten of parkeerkosten van de deelnemers.

INSCHRIJVEN voor deze gespreksgroepen, kan hier.

Onze steun en samenwerking

Samenspraak betreft een project dat wordt ondersteund door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het kader van een oproep voor innovatieve herstelgerichte projecten. Het project loopt in de periode 2019-2020 en is een vervolg op het West-Vlaamse project ‘Achter De Spiegel’. De gespreksgroepen verkeer worden gerealiseerd in samenwerking met Moderator vzw, Rondpunt vzw en CAW Oost-Vlaanderen.

Infovideo Samenspraak Verkeer