Volg ons

Blijf op de hoogte van de actualiteit en ontwikkelingen in de wereld van herstelrecht en bemiddeling: schrijf u in voor onze nieuwsflash via deze link: Nieuwsflash Moderator

Volg ons ook op:

Facebook: Moderatorforumvoorherstelrechtenbemiddeling

Twitter: Moderatorvzw

Instagram: moderatorvzw

 

Zoek in het Moderator-archief van de publicaties naar interessante artikelen.
U kan alle nieuwsbrieven hieronder terugvinden.

Jaargang 15

Desistance en herstelrecht

Herstelgerichte detentie

Jaargang 14

Macht

Alternatieve detentievormen

Buitengerechtelijk bemiddelen

Jaargang 13

Maatschappelijke relevantie van herstelrecht en bemiddeling

Helsinki, the city that never sleeps – Terugblik op een internationale conferentie

Procedurele rechtvaardigheid

Jaargang 12

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers

Burgerlijke partij

Jaargang 11

Waar ligt de grens tussen herstelbemiddeling en familiale bemiddeling?

Taal en bemiddeling

Jaargang 10

Herstelrecht en actief burgerschap

Intrafamiliaal geweld en bemiddeling

De rol van de advocaat bij bemiddeling

Jaargang 9

Face to face

Bemiddeling en psychodiagnostiek

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders: op weg naar een meer communicatieve en participatieve justitie?

De externe rechtspositie van de gedetineerde en de strafuitvoeringsrechtbanken: mogelijkheden tot herstel?

Jaargang 8

Bemiddelen na een verkeersongeval

Op zoek naar gerechtigheid… De waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika

Herstelrecht en Justitie in België: een status questionis

Herstelgericht groepsoverleg in België: een blik vooruit!

Jaargang 7

Helende effecten van bemiddeling voor slachtoffers?

Racisme en bemiddeling

De informatie(plicht) over bemiddelign in strafrechtelijk context

De bemiddelingsovereenkomst anders bekeken

Jaargang 6

De organisatie van de bemiddelingsdiensten

De externe rechtspositie van gedetineerden en de invulling van de notie herstel

Bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

Het principe van vertrouwelijkheid in slachtoffer-dader bemiddeling

Jaargang 5

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op de jeugdbescherming

Internationale aanbevelingen inzake vorming van bemiddelaars

Herstelrecht en de media

Artikel 10 van het kaderbesluit van de Raad van Europa inzake de positie van het slachtoffer

Jaargang 4

Bemiddeling tussen slachtoffer en dader in de Franstalige Gemeenschap

De banaliteit van het kwaad: het proces Eichmann

Vrijwilliger-bemiddelaars: een vage droom of een realiseerbaar nieuw project?

De rechterlijke bemiddeling

Jaargang 3

Vrijwilligheid in het kader van herstelbemiddeling

Hoofdelijkheid of solidariteit: een struikelblok in herstelbemiddeling?

Meerzijdige partijdigheid

Zittingsmethodiek

Jaargang 2

Homologatie en herstelrecht

Selectie van dossiers voor herstelbemiddeling

Gemeenschapsdienst

Herstelrechterlijk denken binnen de politie

Jaargang 1

Bemiddeling in strafzaken