Een groter draagvlak voor herstelrecht?

Moderator verspreidt informatie
Documentatie
Onderzoeksfiches in verband met het herstelrecht
Externe communicatie
Media
Opiniestukken
Getuigenissen van slachtoffers, nabestaanden, daders, veroorzakers van een ongeval,…. 

Moderator brengt samen
Partners op het terrein zowel lokaal als bovenlokaal
Non-profit – profit
Nationaal- internationaal: Médiante, Europees Forum for Restorative Justice, buitenlandse gasten

Moderator ondersteunt
Ontmoeting, debat,
Vorming
Deontologische commissie
Praktisch: vergaderruimte dicht bij het station van Leuven
Herstelfonds 

Moderator innoveert
Praktijk-wetenschap-beleid: Moderator werkt mee aan diverse onderzoeken rond Herstelrecht en Bemiddeling en zorgt ervoor dat wetenschap, praktijk en beleid elkaar bevruchten.
Projecten
Methodiekontwikkeling