Nieuws

Jaarmagazine 2022: In een oog en blik

print

Lees of download ons magazine hier.

‘2021, een jaar om snel te vergeten’, zou gezien de omstandigheden een juiste omschrijving kunnen zijn van het voorbije jaar. Toch zou dat tegelijkertijd veel oneer doen aan alle inspanningen en mooie initiatieven die dit Coronajaar kenmerkten.

Het was voor Moderator vzw en haar medewerkers zeker geen makkelijk jaar. We werden naast de vele Coronabeperkingen en het bijhorend gebrek aan ontmoeting geconfronteerd met een ingrijpende besparingsoefening, die nog steeds nazindert binnen onze geledingen.

Toch slaagden de medewerkers erin om de focus te blijven leggen daar waar hij voor onze organisatie hoort te zijn, namelijk op het organiseren en ontwikkelen van herstelgerichte dialoog bij strafbare feiten. De omstandigheden dwongen ons om innovatief te zijn, om snel te schakelen en blijvend te zoeken naar de beste methodieken om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar herstel. Zo gingen we onder andere meer digitaal aan de slag waar dat kon en gingen samen op wandelgesprek wanneer mogelijk. We engageerden ons in innovatieve projecten en bleven tegelijkertijd onze methodieken verfijnen.

Samenwerken, participatie mogelijk maken, elkaar beluisteren, erkennen, vallen en weer opstaan, fouten maken en eruit leren, … het hoort allemaal bij de dynamiek van onze organisatie.
Onder deze omstandigheden zijn we dan ook trots dat we jullie als lezer dit jaarverslagmagazine mogen presenteren. Ze toont de verdienste en veelzijdigheid van onze medewerkers, de wereldse en verbindende blik van onze organisatie.

We voldeden aan de verwachtingen van onze subsidiërende overheid. Vele mensen werden door Moderator ondersteund en geholpen. Een cijferoverzicht vind je achteraan de krant.
Daarnaast krijg je een blik op het afgelopen jaar vanuit onze bemiddelingsdiensten. Je leest getuigenissen en verhalen uit de bemiddelingspraktijk, vindt infographics omtrent onze werking en meer achtergrond bij de projecten waarin we ons engageerden.
Thema’s als bemiddelen bij haat- en zedenmisdrijven waren erg aanwezig in ons denken het afgelopen jaar.

We geloven in kansen geven, bijvoorbeeld aan stagiairs. Je leest hun schrijfsels verderop. En zoals u dat van ons gewoon bent, ‘vertellen’ we ook graag over ‘herstel’; nu ook in de vorm van een 5-jarig project, dat onder andere uitzoekt hoe we ervaringsuitdragers nog beter kunnen betrekken op onze werking.

We wensen je veel leesplezier! En ontvangen je reacties, vragen en suggesties graag op info@moderator.be.
Vind jij trouwens de 8 ‘Moderator-begrippen’ op pagina 37?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts