Jaarverslag

2020:

Wil je meer weten over waar Moderator zich het afgelopen jaar zoal mee bezig hield?

Lees dan hier ons jaarverslagmagazine ‘REFLECTIES’.

Met oa artikels over volgende thema’s: Online bemiddelen in Coronatijd, Taal als verbinding of struikelblok, het project Samenspraak, bemiddelingsgetuigenissen, verschillende samenwerkingsvormen en projecten en tot slot een blik op de cijfers.

Wil je meer weten over onze lokale werkingen? Dan vind je hier een bundeling van fiches uit onze (provinciale) bemiddelingsdiensten. Ze bieden onder andere een inzicht in de lokale bemiddelingscijfers en het structurele werk dat het afgelopen jaar lokaal geleverd werd.

Tot slot kan u ook een eerste blik werpen op onze jaarposter, gericht op oa. sensibilisering via onze partners.

Al deze documenten kan u op eenvoudig verzoek ook gedrukt ontvangen.

  

2019:

Zoals de afgelopen jaren hebben we opnieuw geprobeerd om u op een fijne, uitnodigende en onderhoudende manier kennis te laten maken met de activiteiten van Moderator vzw.

Zo krijg je van ons 3 documenten voor de prijs van 1:

Onze jaarkrant met fijne artikels van bemiddelaars en samenwerkingspartners, mooie foto’s en verrassende interviews.

De jaarposter: in 1 oogopslag alles wat je moet weten over Moderator vzw in 2019 (kleine tip: erg geschikt voor het versieren van WC-ruimtes!)

De jaarfiches: Lokaal maakten de bemiddelaars een kort overzicht van bemiddelingswerk, structurele activiteiten en vooruitblik naar 2020. We bundelden de fiches in 1 handig overzichtsdocument.

Tot slot kan je hier ook nog een wat uitgebreider cijferoverzicht terugvinden.

2018:

Ook dit jaar presenteren we u weer met veel plezier een overzicht van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.  Omdat we beseffen dat zo’n dik jaarverslagboek vaak door erg weinig mensen echt ter handen genomen wordt, heb we ook dit jaar weer gekozen voor een jaarverslag dat bestaat uit verschillende afzonderlijke onderdelen, die samen een goed overzicht bieden over de verschillende terreinen waarop de Moderator-medewerkers actief zijn.

Onderin vind je, zoals al vele jaren de gewoonte onze jaarkrant, waarin we aan de hand van interviews, getuigenissen en artikels terugblikken op enkele belangrijke thema’s uit het afgelopen werkjaar.  Daarnaast vind je voor de tweede keer ook onze jaarposter, ideaal om in het toilet aan de muur te hangen zo af en toe eens een oog te werpen op Moderator.  Tot slot vind je onderin ook de jaarfiches van de 5 provinciale bemiddelingsteams, waarin de bemiddelaars een overzicht geven van een aantal cijfergegevens, een blik werpen op hun structurele werk en ook al vooruitblikken naar de toekomst.

Veel leesplezier. Op simpel verzoek, kan je de krant en poster ook uitgeprint ontvangen.  (info@moderator.be)

Jaarkrant 2018 def

Jaarposter 2018 def

Jaarfiche 2018 West-Vlaanderen

Jaarfiche 2018 Vlaams-Brabant Brussel

Jaarfiche 2018 Oost-Vlaanderen

Jaarfiche 2018 Limburg

Jaarfiche 2018 Antwerpen Mechelen Turnhout

2017:

Met fierheid presenteren we u vandaag ons JAARVERSLAG, versie 2017, in een nieuw kleedje.

Vanaf nu geen groot, dik boek waarin je wat verloren loopt, maar wel een fris jaarverslag dat opgedeeld is in drie bijzondere delen.

  1. Onze jaarverslagkrant ‘een blik op 2017’met artikels geschreven door onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, die een blik werpen op verschillende nieuwe projecten waaraan we vorig jaar werkten, bijzondere samenwerkingen in het licht stelt, enkele getuigen aan het woord laat, innovatie op het vlak van methodiek beschrijft, een helder cijferoverzicht geeft en nog veel meer…
  2. Een nieuwigheid is onze jaarposter: in 1 oogopslag zicht op onze organisatie in 2017.  Op deze poster leggen we de link tussen inhoud en de belangrijkste cijfers.
  3. En tot slot, onze (provinciale) jaarfiches: de 5 provinciale bemiddelingsdiensten maakten elk een overzicht met focus op lokale cijfers, structureel werk en een blik vooruit op 2018.

Al deze documenten samen geven een mooi overzicht van waar Moderator voor staat.  Veel leesplezier!

Op simpel verzoek, zijn deze documenten in gedrukte versie te verkrijgen op ons secretariaat: info@moderator.be