Jaarverslag

2023

In dit jaarmagazine blikken we samen met u graag terug op het voorbije werkingsjaar 2023, een jaar met vele mooie momenten, maar ook een jaar van afscheid nemen. Wil je meer weten over ons herstelgericht werk? Op zoek naar info omtrent herstelgerichte dialooggroepen, niet-gerelateerde bemiddeling, Ons project rond ervaringsuitdragers, of wil je gewoon een blik werpen op onze jaarcijfers? Lees dan zeker ons jaarmagazine! Je vindt het hier en op eenvoudig verzoek bij één van onze medewerkers ontvang je het ook in gedrukte vorm. Veel leesplezier!

2022

Wil je alles te weten komen over wat onze Moderator medewerkers het afgelopen jaar bezighield? Wil je meer weten over onze samenwerkingen en projecten? Klik dan hier en lees ons jaarmagazine, boordevol getuigenissen en verhalen over bemiddeling en herstelgerichte dialoog. We bieden je een blik op onze verschillende methodieken en werkvormen, maar zetten ook lokale en internationale herstelrechtelijke ontwikkelingen in de spotlight. Lees meer over de inspanningen van het Parket Limburg of de boeiende activiteiten van project Dialoog, krijg inzicht in dekolonisatie en herstel, of de internationale samenkomst van betrokkenen bij gewelddadige gemeenschapsconflicten (Encounter of Encounters).

We horen graag wat jullie ervan vinden! Vragen of opmerkingen, stuur dan zeker een mailtje naar info@moderator.be.

2021: In een OOG en BLIK

2021, een jaar om snel te vergeten’, zou gezien de omstandigheden een juiste omschrijving kunnen zijn van het voorbije jaar. Toch zou dat tegelijkertijd veel oneer doen aan alle inspanningen en mooie initiatieven die dit Coronajaar kenmerkten.

Het was voor Moderator vzw en haar medewerkers zeker geen makkelijk jaar. We werden naast de vele Coronabeperkingen en het bijhorend gebrek aan ontmoeting geconfronteerd met een ingrijpende besparingsoefening, die nog steeds nazindert binnen onze geledingen.

Toch slaagden de medewerkers erin om de focus te blijven leggen daar waar hij voor onze organisatie hoort te zijn, namelijk op het organiseren en ontwikkelen van herstelgerichte dialoog bij strafbare feiten. De omstandigheden dwongen ons om innovatief te zijn, om snel te schakelen en blijvend te zoeken naar de beste methodieken om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar herstel. Zo gingen we onder andere meer digitaal aan de slag waar dat kon en gingen samen op wandelgesprek wanneer mogelijk. We engageerden ons in innovatieve projecten en bleven tegelijkertijd onze methodieken verfijnen.

Samenwerken, participatie mogelijk maken, elkaar beluisteren, erkennen, vallen en weer opstaan, fouten maken en eruit leren, … het hoort allemaal bij de dynamiek van onze organisatie.
Onder deze omstandigheden zijn we dan ook trots dat we jullie als lezer dit jaarverslagmagazine mogen presenteren. Ze toont de verdienste en veelzijdigheid van onze medewerkers, de wereldse en verbindende blik van onze organisatie.

We voldeden aan de verwachtingen van onze subsidiërende overheid. Vele mensen werden door Moderator ondersteund en geholpen. Een cijferoverzicht vind je achteraan de krant.
Daarnaast krijg je een blik op het afgelopen jaar vanuit onze bemiddelingsdiensten. Je leest getuigenissen en verhalen uit de bemiddelingspraktijk, vindt infographics omtrent onze werking en meer achtergrond bij de projecten waarin we ons engageerden. 
Thema’s als bemiddelen bij haat- en zedenmisdrijven waren erg aanwezig in ons denken het afgelopen jaar.

We geloven in kansen geven, bijvoorbeeld aan stagiairs. Je leest hun schrijfsels verderop. En zoals u dat van ons gewoon bent, ‘vertellen’ we ook graag over ‘herstel’; nu ook in de vorm van een 5-jarig project, dat onder andere uitzoekt hoe we ervaringsuitdragers nog beter kunnen betrekken op onze werking.

We wensen je veel leesplezier! En ontvangen je reacties, vragen en suggesties graag op info@moderator.be.
Vind jij trouwens de 8 ‘Moderator-begrippen’ op pagina 37?

2020: Reflecties

Wil je meer weten over waar Moderator zich het afgelopen jaar zoal mee bezig hield?

Lees dan hier ons jaarverslagmagazine ‘REFLECTIES’.

Met oa artikels over volgende thema’s: Online bemiddelen in Coronatijd, Taal als verbinding of struikelblok, het project Samenspraak, bemiddelingsgetuigenissen, verschillende samenwerkingsvormen en projecten en tot slot een blik op de cijfers.

Wil je meer weten over onze lokale werkingen? Dan vind je hier een bundeling van fiches uit onze (provinciale) bemiddelingsdiensten. Ze bieden onder andere een inzicht in de lokale bemiddelingscijfers en het structurele werk dat het afgelopen jaar lokaal geleverd werd.

Tot slot kan u ook een eerste blik werpen op onze jaarposter, gericht op oa. sensibilisering via onze partners.

Al deze documenten kan u op eenvoudig verzoek ook gedrukt ontvangen.

  

2019: Jaarkrant

Zoals de afgelopen jaren hebben we opnieuw geprobeerd om u op een fijne, uitnodigende en onderhoudende manier kennis te laten maken met de activiteiten van Moderator vzw.

Zo krijg je van ons 3 documenten voor de prijs van 1:

Onze jaarkrant met fijne artikels van bemiddelaars en samenwerkingspartners, mooie foto’s en verrassende interviews.

De jaarposter: in 1 oogopslag alles wat je moet weten over Moderator vzw in 2019 (kleine tip: erg geschikt voor het versieren van WC-ruimtes!)

De jaarfiches: Lokaal maakten de bemiddelaars een kort overzicht van bemiddelingswerk, structurele activiteiten en vooruitblik naar 2020. We bundelden de fiches in 1 handig overzichtsdocument.

Tot slot kan je hier ook nog een wat uitgebreider cijferoverzicht terugvinden.

2018: Jaarkrant

Ook dit jaar presenteren we u weer met veel plezier een overzicht van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.  Omdat we beseffen dat zo’n dik jaarverslagboek vaak door erg weinig mensen echt ter handen genomen wordt, heb we ook dit jaar weer gekozen voor een jaarverslag dat bestaat uit verschillende afzonderlijke onderdelen, die samen een goed overzicht bieden over de verschillende terreinen waarop de Moderator-medewerkers actief zijn.

Onderin vind je, zoals al vele jaren de gewoonte onze jaarkrant, waarin we aan de hand van interviews, getuigenissen en artikels terugblikken op enkele belangrijke thema’s uit het afgelopen werkjaar.  Daarnaast vind je voor de tweede keer ook onze jaarposter, ideaal om in het toilet aan de muur te hangen zo af en toe eens een oog te werpen op Moderator.  Tot slot vind je onderin ook de jaarfiches van de 5 provinciale bemiddelingsteams, waarin de bemiddelaars een overzicht geven van een aantal cijfergegevens, een blik werpen op hun structurele werk en ook al vooruitblikken naar de toekomst.

Veel leesplezier. Op simpel verzoek, kan je de krant en poster ook uitgeprint ontvangen.  (info@moderator.be)

Jaarkrant 2018 def

Jaarposter 2018 def

Jaarfiche 2018 West-Vlaanderen

Jaarfiche 2018 Vlaams-Brabant Brussel

Jaarfiche 2018 Oost-Vlaanderen

Jaarfiche 2018 Limburg

Jaarfiche 2018 Antwerpen Mechelen Turnhout

2017:

Met fierheid presenteren we u vandaag ons JAARVERSLAG, versie 2017, in een nieuw kleedje.

Vanaf nu geen groot, dik boek waarin je wat verloren loopt, maar wel een fris jaarverslag dat opgedeeld is in drie bijzondere delen.

  1. Onze jaarverslagkrant ‘een blik op 2017’met artikels geschreven door onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, die een blik werpen op verschillende nieuwe projecten waaraan we vorig jaar werkten, bijzondere samenwerkingen in het licht stelt, enkele getuigen aan het woord laat, innovatie op het vlak van methodiek beschrijft, een helder cijferoverzicht geeft en nog veel meer…
  2. Een nieuwigheid is onze jaarposter: in 1 oogopslag zicht op onze organisatie in 2017.  Op deze poster leggen we de link tussen inhoud en de belangrijkste cijfers.
  3. En tot slot, onze (provinciale) jaarfiches: de 5 provinciale bemiddelingsdiensten maakten elk een overzicht met focus op lokale cijfers, structureel werk en een blik vooruit op 2018.

Al deze documenten samen geven een mooi overzicht van waar Moderator voor staat.  Veel leesplezier!

Op simpel verzoek, zijn deze documenten in gedrukte versie te verkrijgen op ons secretariaat: info@moderator.be