Nieuws

Lees nu ons Jaarmagazine

print

In dit jaarmagazine blikken we samen met u graag terug op ons voorbije werkingsjaar 2023, een jaar met vele mooie momenten, maar ook een jaar van afscheid nemen. 

We openen het magazine met een opiniestuk van Ivo Aertsen, waarin we samen met hem vaststellen dat de manier waarop we als samenleving omgaan met conflicten nog al te vaak leidt tot verdere polarisatie, eerder dan samen te zoeken naar oplossingen.  We blijven er daarom als organisatie op hameren om de herstelrechtelijke kijk nog meer te waarderen als een sterke aanvulling op het strafrechtelijk verhaal. 

Daarnaast maakten we in 2023 werk van de uitbreiding van ons methodiekenaanbod.  We blijven innoveren en zoeken naar manieren om onze visie te vertalen in werkvormen die het best aansluiten bij de noden van mensen, betrokken bij een strafbaar feit

In het project ‘Samenspraak’ bouwden we verder op eerdere initiatieven rond de methodiek van herstelgerichte dialooggroepen, waarbij we het voorbije jaar vooral focusten op de context van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet-gerelateerde slachtoffers, -daders en burgers spraken en werkten samen rond de betekenis en impact van een strafbaar feit op hun leven. Samen stonden ze stil bij wat herstel voor hen kan betekenen. Ook binnen de context van conflicten tussen jongeren en politie werd uitgebreid geëxperimenteerd met deze werkvorm. 

Het verhaal en de betrokkenheid van de mensen zelf is vaak ons uitgangspunt, zo ook in het project Vertel Herstel, waarin we ervaringsuitdragers ondersteunen en coachen om hun herstelverhaal uit te dragen en ook in te brengen in gesprekken met andere slachtoffers of daders, tijdens niet-gerelateerde bemiddelingen.  U leest er meer over in dit magazine.

Het voorbije jaar stond niet alleen in het teken van de verdere methodische ontwikkelingen van onze projecten.  We schreven het herstelrechtelijk verhaal in verschillende contexten. Thema’s als seksueel grensoverschrijdend gedrag, herstelgerichte detentie, verkeer, het herstelfonds en slachtofferzorg kregen op verschillende manieren invulling, onder andere via deelname aan internationale uitwisselingsmomenten, via socio-culturele netwerkactiviteiten, in sensibiliseringsmomenten en zoals gezegd ook in methodiekontwikkeling.

Kers op de taart was de Herstelconferentie die we samen met de partners van Dialoog Herstel op de sporen mochten zetten.  U leest een mooie terugblik op de conferentie van de hand van journaliste Ria Goris.

Tot slot richten we de lens ook even op Moderator vzw zelf. 

We werkten de voorbije tijd aan een update van onze missietekst, die op een klare wijze uitdrukking moet geven aan de organisatie die we vandaag, maar ook de volgende jaren willen zijn. 

De bemiddelingsdiensten vertellen over hun lokale bemiddelingswerk en andere activiteiten van het voorbije jaar en we werpen ook een blik op Moderators jaarcijfers van 2023. 

Helaas was het voorbije jaar ook een jaar van afscheid nemen.  Niet alleen van enkele collega’s die nieuwe professionele uitdagingen aangingen, maar ook van collega en vriend, Kris Vanspauwen, die in november overleed. Kris liet met zijn niet aflatend enthousiasme en doorzettingsvermogen, met zijn geloof in mensen en met zijn warme hart een onuitwisbare indruk op de mensen waarmee hij in contact kwam.  We nemen in dit magazine op gepaste wijze afscheid van hem.

Meer lezen?: Jaarmagazine 2023 Moderator vzw | Contact met elkaar helpt, ook na strafbare feiten

Wil je onze magazine graag in gedrukte vorm ontvangen? Dat kan! Stuur ons een mailtje en we bezorgen er jou één.

2 Comments

  1. Mieke Vanspauwen

    Beste
    Ik zou erg graag een papieren versie van het jaarmagazine bestellen.
    Vriendelijke groeten

  2. Greet Vanspauwen

    ik had graag een papieren versie van het jaarmagazine 2023

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts