MODERATOR NIEUWS

  • Nieuwe vacature voor onthaalmedewerker bij Moderator

    Moderator is momenteel op zoek naar een halftijdse onthaalmedewerker (m/v/x) voor de regio’s Vlaams-Brabant, Brussel en Limburg. Het onthaal van cliënten is een cruciale eerste stap in de eventuele opstart van een bemiddelingsproces. Een warm onthaal...
  • Uitnodiging internationaal seminarie (Leuven) – 26.4.2019

    RESTORATIVE JUSTICE RESPONSES TO ENVIRONMENTAL HARM AND ECOCIDE Op 26 april organiseert het Leuvens Instituut voor Criminologie een internationaal seminarie waarvoor geïnteresseerden zich gratis kunnen aanmelden.  Er zijn maximaal 30 plaatsen. Ook...
  • Vacature bemiddelaar

    Moderator zoekt voor het provinciale team Vlaams-Brabant-Brussel een voltijdse (100%) bemiddelaar, met als werkingsgebied Leuven, Brussel en Halle-Vilvoorde en standplaats te Heverlee. Meer info? klik hier.

 

 

Moderator staat voor

Bemiddeling

Waarom is dit mij overkomen?
Wie is die ander en hoe denkt deze nu over mij?
Ik wil enkel een schadevergoeding regelen!
Heeft bemiddeling een impact op het strafdossier?
Ik wil contact maar weet niet hoe eraan te beginnen…

Moderator helpt slachtoffer en dader om het gesprek aan te gaan over feiten, achtergronden, betekenis en gevolgen van het misdrijf. Zodat vragen een antwoord krijgen en ieder het gebeurde een plaats kan geven in het verdere leven.

Lees meer over bemiddeling

Forum

Magistraten, advocaten, welzijnswerkers, justitie-assistenten, gevangenismedewerkers, politiediensten, gezondheidszorg, academici,…
Op het terrein van justitie en welzijn zijn vele diensten actief.
Hoe onze samenleving omgaat met criminaliteit is geen zaak van professionals alleen.

Via het Forum biedt Moderator een meerstemmige publieke ruimte waarin ook het brede publiek mee kan denken en spreken over een menswaardige maatschappelijke reactie op criminaliteit.

Lees meer over de forumfunctie

 Zo werkt Moderator met u

01

U hoorde over Moderator

U bent betrokken in een strafdossier en vernam dat Moderator slachtoffer-daderbemiddeling aanbiedt. U kan Moderator –volledig anoniem- telefonisch of via mail contacteren voor meer uitleg. Een medewerker luistert naar u en maakt u wegwijs.

02

Eerste informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling kan pas opstarten, wanneer beide partijen interesse hebben én de bemiddeling niet interfereert met de gerechtelijke procedure. Moderator maakt de toets bij de gerechtelijke instanties en nodigt de andere partij(en) tot de bemiddeling uit.

03

Verkennend gesprek

Moderator zoekt samen met u uit of een bemiddeling iets voor u kan betekenen en neemt daar de nodige tijd voor. U kiest zelf of u verder wil gaan en waar de gesprekken best plaats vinden: op de bemiddelingsdienst, bij u thuis,…

04

Opstart uitwisseling

De bemiddelaar brengt vragen en boodschappen over van de ene naar de andere partij.
U geeft zelf aan wanneer u voldoende antwoord hebt, wanneer u met de bemiddeling wil stoppen.

05

Ontmoeting

Wanneer beide partijen dat wensen, organiseert Moderator een persoonlijke ontmoeting.
De bemiddelaar zorgt voor een goede voorbereiding, en bewaakt de rust van het gesprek.

06

Bemiddelingsovereenkomst

Partijen kunnen samen aan justitie laten weten hoe zij over het misdrijf denken en voelen. Zij kunnen oplossingen formuleren en een schaderegeling uitwerken. Moderator helpt bij het schrijven en zorgt ervoor dat het bij de rechtbank terecht komt.

07

Na de bemiddeling

Kan u wat gebeurde een plaats geven in het verdere leven? Hebt u hulp nodig?
Moderator bekijkt samen met u hoe u verder kan en blijft beschikbaar voor vragen.

Moderator medewerkers

Vera

Vera

Onthaalmedewerker

Ik sta op voor rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Bij het onthaal breng ik mensen samen die problemen hebben. Ik zorg er mee voor dat ze gaan praten. Dat is het begin van alles.

Dominique

Dominique

Bemiddelaar

Rust en herstel door verschil te maken in het geschil,met respect voor alle verscheidenheid. Dat is wat ik wil.

Hilde

Hilde

Coördinatieteam | Personeelsvernatwoordelijke

Dat slachtoffers en daders elkaar nadien nog iets willen vertellen en dat de rechter daar ook interesse voor kan hebben, daar kijken velen raar van op. Ik denk er graag over na hoe wij, medewerkers van Moderator, dit samen met andere organisaties kunnen realiseren.