Ontmoeten of niet

Soms wensen betrokkenen na een misdrijf elkaar nog wel iets te zeggen of te vragen maar willen ze de andere niet meer persoonlijk ontmoeten. Maar, evengoed zijn er mensen die net behoefte hebben aan oogcontact. Zij wensen zich kenbaar te maken en/of zelf te kunnen zien en vaststellen hoe de ander erbij zit, hoe deze kijkt naar en denkt over de feiten en de toekomst.

Bij Moderator kiezen de partijen er zelf voor of een bemiddeling rechtstreeks of onrechtstreeks verloopt.

  • Ofwel pendelt de bemiddelaar tussen slachtoffer en dader en brengt zo vragen en boodschappen over van de ene naar de andere partij.
  • Ofwel zorgt de bemiddelaar ervoor dat de partijen elkaar, na een goede voorbereiding, kunnen ontmoeten. 

Bij Moderator starten de meeste bemiddelingen onrechtstreeks en kunnen dan in een latere fase van de uitwisseling tot een ontmoeting leiden.

Ontmoetingen worden met zorg voorbereid

  1. De bemiddelaar zoekt samen met de partijen naar  een neutrale locatie waar de ontmoeting kan plaats vinden. Meestal is dit een eigen kantoor van Moderator of een lokaal van het CAW, het OCMW, de gemeente,… in de buurt. Ontmoetingen vinden eveneens plaats binnen de muren van een gevangenis.
  2. De bemiddelaar zorgt voor duidelijke afspraken vooraf: bv. er zal geen/wel een hand geschud worden bij het begin van het gezamenlijke gesprek, bv. partij X zal de ruimte na het gesprek eerst verlaten, bv. partij wenst dicht bij de deur te zitten,…
  3. De bemiddelaar bespreekt vooraf wie de partijen als steunfiguur zullen meebrengen naar de ontmoeting. Deze steunfiguren worden eveneens voorbereid op het gesprek.
  4. De bemiddelaar neemt de regie van het gesprek in handen en zorgt voor veiligheid en comfort tijdens het gesprek. Hij waakt erover dat eenieder gelijke kansen tot inbreng in het gesprek krijgt en zorgt ervoor dat de duur van de ontmoeting de vooraf afgesproken tijd niet overschrijdt.
  5. Soms is er nood aan meer dan één ontmoeting. Ook dat kan bij Moderator.