Wanneer bemiddelen

Een bemiddeling door Moderator loopt parallel met de gerechtelijke procedure en kan zowel in zaken die nog voor de rechtbank moeten verschijnen als in zaken waar de rechter al een uitspraak heeft gedaan.

Een bemiddeling kan dus starten vanaf het moment dat er een klacht is ingediend bij de politie tot het moment dat de strafrechtelijke procedure volledig is doorlopen.

Een bemiddeling door Moderator kan eveneens in de fase van de strafuitvoering. In sommige gevangenissen kunnen gedetineerden in de loop van een bemiddeling, een aanvraag indienen bij het Herstelfonds om een begin te maken met het betalen van  hun burgerlijke partij in ruil voor vrijwilligerswerk voor een humanitaire instelling.