Nieuws

OPROEP | Dialooggroepen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

print

Graag willen we jullie warm maken voor SAMENSPRAAK, een initiatief dat wij graag ondersteunen.

OVER SAMENSPRAAK: Herstelgerichte dialoog in groep

Samenspraak organiseert gespreksgroepen voor slachtoffers, daders en hun omgeving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die elkaar niet kennen en niet op hetzelfde feit betrokken zijn. Ook burgers kunnen deelnemen aan deze gespreksgroepen. Tijdens een 5-tal sessies van 2,5 uur krijgen deelnemers de kans om met elkaar te spreken over de impact en betekenis van seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun leven. Zo krijgen ze ook zicht op het verhaal van de betrokkenen aan de andere kant van deze complexe realiteit.

WAT

In een groep van ongeveer 8 personen krijg je de kans vanuit je persoonlijke ervaring te vertellen en het verhaal van de persoon aan de andere kant te horen.  Gedurende 5 bijeenkomsten ga je met elkaar in dialoog onder begeleiding van twee gespreksleiders over wat de zedenfeiten hebben betekend en teweeggebracht, de gevolgen voor jezelf en/of voor je omgeving, hoe je naar de andere kijkt, wat je van de samenleving verwacht en al dan niet kreeg.

Deelnemers aan een gespreksgroep hebben één ding gemeenschappelijk: de ervaring dat zedenfeiten veel gevolgen teweegbrengen in je leven. Thema’s als betekenis en gevolgen van de feiten, schuld en schaamte, de rol van verantwoordelijkheid en (on)mogelijkheden van herstel zullen aan bod komen.

STAP PER STAP

Avond 1 – Introductie & kennismaking

De eerste avond maken we kennis met elkaar en staan we uitgebreid stil bij wat jullie belangrijk vinden in de groep en maken we tijd om onderling afspraken te maken.

Avond 2 – Betrokkenheid bij zedenfeiten: verhaalvertelling – feiten: betekenis & gevolgen

Iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen en zijn eigen ervaringen te delen. Je beslist volledig zelf of en wat je vertelt. We staan bovendien stil bij de gevolgen, zowel voor jezelf als jouw omgeving.

Avond 3 – Emoties – Schuldgevoel – Schaamte

Welke emoties ervaar je zelf en hoe uit je die? Welke emoties ervaren anderen? Wat brengen persoonlijke ervaringen allemaal teweeg?

Avond 4 – Verantwoordelijkheid

Wat houdt verantwoordelijkheid (opnemen) in? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen hiervan? Is dit belangrijk en waarom? Wat zijn de drempels om dit te doen?

Avond 5 – Herstel & afsluiting

In de laatste sessie staan we stil bij herstel. Wat zou dit kunnen betekenen en hoe zou dit er kunnen uitzien? Is dit überhaupt mogelijk? Wat heb je zelf nodig (gehad)? Kan een ander hierin iets betekenen? We maken tot slot uitgebreid de tijd om de bijeenkomsten op een goede manier af te ronden en om afscheid te nemen.

VOOR WIE

Iedereen die betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag als slachtoffer of dader, als context (familie, (ex-)partner, …) van dader of van slachtoffer, of als burger.

WAAR EN WANNEER

Groep Hoogstraten

Data: 5 maandagavonden: i.c. 31 augustus, 7, 14, 21 en 28 september 2020

Uur: 18u – 20u40

Adres: Gevangenis Hoogstraten, Gelmelstraat 131, 2320 Hoogstraten

Groep Mechelen:

Data: 5 woensdagavonden: i.c. 7, 14, 21, 28 oktober en 12 november 2020

Uur: 18u30 – 21u00

Adres: CAW Maurits Sabbestraat 119 – 2800 Mechelen

Aangezien we graag een traject met de hele groep willen afleggen, verwachten we van alle deelnemers dat zij tijdens alle bijeenkomsten aanwezig zijn.

Deelname aan de gespreksgroepen is gratis.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Wil je zelf graag deelnemen, of ken je iemand die betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en hierin interesse heeft? Je kan steeds contact opnemen:

Hoogstraten: 0478/26 17 37 (Hilde Vanlommel)

Telefonisch: 0494/71 28 14 (Nancy Van Eynde)

E-mail: samenspraak@moderator.be

Wanneer je graag wenst deel te nemen, zal je gecontacteerd worden door een begeleider van de gespreksgroep. Zij zal jou uitnodigen voor een gesprek waarbij je uitleg krijgt over de inhoud van de avonden, de manier van werken. Op dat moment komen ook jouw noden en verwachtingen aan bod. Na het kennismakingsgesprek wordt in onderling overleg besloten of je al dan niet kan deelnemen aan de gespreksgroep.

Alle info: www.moderator.be/samenspraak

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts