Nieuws

Nieuwe fact sheets

print

Stagiaire Lotte De Canck maakte tijdens haar stage, gesteund door onze bemiddelaars van West-Vlaanderen, 2 nieuwe fact sheets (fiches met definiëring, methodologie, onderzoeksresultaten en specifieke literatuurtips) mbt slachtoffer-daderbemiddeling/herstelbemiddeling.

  1. De eerste richt het vizier op de rol en vaardigheden van de bemiddelaar.

Uit onderzoek blijkt dat verschillende factoren de tevredenheid van partijen met betrekking tot een herstelbemiddeling kunnen beïnvloeden.
Een belangrijke factor hierbij is de attitude van de bemiddelaar en de manier waarop die omgaat met de betrokken partijen. Een dader uit
onderzoek van Lauwaert en Aertsen omschreef zijn bemiddelaar als volgt: “She [the mediator] brought, euh, everything that is lacking during
a trial, this means the human side” (2016, p.357).
De vraag die we hier zullen trachten te beantwoorden is: welke rol speelt een bemiddelaar en over welke vaardigheden moet een goede
bemiddelaar beschikken in het bemiddelingsproces?

  1. De tweede focust op de impact van herstelrecht op slachtoffers.

Herstelrecht wordt soms verweten te gefocust te zijn op de dader. Dit verwijt, dat wellicht deels voortkomt uit een beschermingsreflex naar het slachtoffer
toe, lijkt ook niet altijd onterecht te zijn; Eglash (1977), die als één van de eersten sprak over de term “restorative justice”, stelde bv. “restorative justice and restitution […] is concerned primarily with offenders. Any benefit to victims is a bonus, gravy, but not the meat and potatoes of the process.”
De aandacht voor slachtoffers is echter zeker aanwezig; zowel in de praktijk als in de herstelrechtelijke literatuur. De Belgische slachtoffer-daderbemiddeling is hier een voorbeeld van, gezien de inspiratie hiervoor terugging op victimologisch onderzoek; meer bepaald het gebrek aan aandacht voor de immateriële noden van slachtoffers in het klassieke gerechtelijke systeem (Aertsen & Peters, 1998).
De vraag die we hier trachten te beantwoorden is: wat voor effect heeft deelname aan een herstelrechtelijk proces op het (verwerkingsproces van) het slachtoffer?

Interessant leesvoer als u het ons vraagt.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts