Boek

boekbemiddeling

De bemiddelaars van Suggnomè hebben ook zelf bijgedragen tot de literatuur over herstelrecht en bemiddeling.
Vanuit hun praktijkervaring schreven ze het boek ‘Waarom? Slachtoffer-dader bemiddeling in Vlaanderen’.

Dit boek verduidelijkt wat de bemiddeling precies inhoudt en hoe deze zich verhoudt tot justitie. Daarnaast komen daders en slachtoffers aan het woord. Zij getuigen over “hun” bemiddeling. Ook de professionals uit de justitiële en welzijnssector geven hun visie op de bemiddeling.

In het voorwoord licht Minister van Justitie Laurette Onkelinx de wet van 22 juni 2005 toe, die de al bestaande praktijk in haar waarde bevestigt. Minister van Welzijn Inge Vervotte benadrukt het belang van deze ontwikkeling vanuit het welzijnsperspectief.

Bestel het boek!

 

Op 15 maart 2017 verscheen bij uitgeverij Van Halewyck ‘Per ongeluk’ van auteur Nathalie Slosse (Talismanneke vzw). ‘Per ongeluk’ is een herkenbaar verhaal over onbedoeld schuldig zijn en de worsteling voor slachtoffer en veroorzaker om weer verder te gaan.

De vrolijke stemming bij de vijver slaat helemaal om wanneer Snuiter per ongeluk een van de eieren van Mama Eend laat vallen. Snuiter is bang voor de gevolgen. Hij schaamt zich ook. Wat zou hij graag de tijd terugdraaien, maar wat gebeurd is, is gebeurd. Gelukkig krijgt Snuiter de kans om het goed te maken met de eendjes en helpt iedereen elkaar verder.

Meer info over het boek en de schrijfter vind je op: https://www.vanhalewyck.be/per-ongeluk.html

http://talismanneke.be

Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling werkte mee aan dit boek vanuit de overtuiging dat een boek over slachtoffer en dader, over schuld- en schaamtegevoelens en over herstel erg belangrijk en ondersteunend kan zijn kinderen en families betrokken bij een conflict, een midrijf. We vinden het erg belangrijk dat kinderen al van jongsaf aan leren omgaan met conflicten en de gevoelens die daarbij horen en dat ze ook leren hoe ze zelf kunnen bijdragen tot een oplossing.

Moderator vzw wil slachtoffers en daders een stem geven, ook kinderen die slachtoffer zijn geworden. Een bemiddelaar praat met hen en met de dader en brengt vragen en antwoorden over en weer, als een soort postbode. Het kind kan er ook voor kiezen om de dader te ontmoeten, meestal in gezelschap van een volwassen vertrouwenspersoon.