Projecten

Project: Achter de spiegel

“Achter de spiegel” wil slachtoffers en daders, die niet bij hetzelfde misdrijf betrokken zijn, de kans geven elkaar te ontmoeten en in groep met elkaar in gesprek te gaan.

Meer weten: klik hier 

 

Project: Verkeer

Tussen 2017 en 2019  was Moderator vzw. één van de partners in het EU-project “Slachtoffers van verkeersmisdrijven”. Dit project was een samenwerkingsverband tussen Rondpunt vzw (coördinator),  Moderator,  en het Leuvens Instituut voor Criminologie (partners) en het Europees Forum voor Herstelrecht (EFRJ), de Europese federatie voor verkeersslachtoffers (FEVR) en Victim Support Europe (VSE) (geassocieerde partners) Dit project had als doel meer aandacht te vragen voor slachtoffers van de weg, hun specifieke noden en behoeften en de mogelijkheden om daar aan tegemoet te komen. Herstelrecht was, naast informatie en hulp en interdisciplinaire samenwerking, één van de drie pijlers van het project.

In een eerste deel van het project werd vooral informatie verzameld en wat kleinschalig onderzoek verricht rond de specifieke noden en behoeften van verkeersslachtoffers en werd een aantal goede praktijkvoorbeelden beschreven. Vervolgens lag de focus op het thema “interdisciplinaire samenwerking”. Er werd onderzocht hoe een doorgedreven samenwerking tussen professionals er voor kan zorgen dat slachtoffers beter ondersteund worden en secundaire victimisering kan voorkomen worden. In een laatste deel werd ingezet op training en onderling leren. Daarvoor werd een aantal workshops en trainingen ontwikkeld en gegeven in verschillende EU-landen. Tot slot werden alle tools en outputs samengebracht op een projectwebsite, die toegankelijk is voor alle geïnteresseerden.

Alle projectoutputs zijn beschikbaar via de website van Rondpunt, één van de projectpartners: https://rondpunt.be/projecten/eu-project-victims-of-road-traffic-offences/  De meeste projectoutputs zijn Engelstalig.

Bij de “research outputs” zijn ondermeer volgende documenten beschikbaar :

 • Summary of existing knowledge: dit document geeft een overzicht van de bestaande kennis over slachtoffers van verkeersmisdrijven, waarbij de focus ligt op de drie kernthema’s van het project.
 • Blueprint on interdisciplinary cooperation: een handleiding voor betrokken professionals uit verschillende disciplines. Naast informatie over het belang van interdisciplinaire samenwerking, biedt deze handleiding een stappenplan om de samenwerking ook echt uit te bouwen.
 • Report on restorative practices in road traffic offences in Europe: dit rapport focust op de meerwaarde van herstelrecht in verkeersmisdrijven (vooral in ernstige verkeersongevallen): motivatie van en mogelijke opbrengsten voor de betrokken partijen komen aan bod. Daarnaast worden ook enkele goede praktijkvoorbeelden in verschillende landen beschreven.
 • FAQ-list: dit document geeft een overzicht van de meest gestelde vragen van betrokkenen bij een verkeersongeval (en hun omgeving) aan het expertisecentrum Rondpunt.

Er werden ook “practical tools” ontwikkeld, specifiek voor slachtoffers en voor professionals en zelfhulpgroepen.

Rechtstreeks voor slachtoffers en hun omgeving zijn er:

 • Participatory videos: drie slachtoffers maakten een korte video over het ongeval en hoe ze de hulp achteraf ervaren hebben. Bekijk het verhaal van Samy, Ellen en Carine
 • De brochure “Wat na een ongeval in het buitenland geeft informatie over wat je als betrokkene bij een ongeval in het buitenland best weet. Deze brochure is zo opgebouwd dat je zelf ook nog gemakkelijk specifieke informatie kan toevoegen.  Een nederlandstalige versie kan je bestellen door hier te klikken.
 • Contactkaartjes: een set van kaartjes met korte info over de verschillende diensten die een slachtoffer en zijn familie na een ongeval kan tegenkomen.
 • Je rechten na een verkeersongeval: een opsomming van de rechten van slachtoffers van verkeersmisdrijven.

Meer gericht naar professionals en zelfhulpgroepen :

 • Brochure policy influence: een brochure die niet-gouvernementele organisaties kan helpen bij het beïnvloeden van beleidsmakers.
 • Blueprint practical guide: ‘When traffic hits you’, de praktische gids van Rondpunt, is een goed voorbeeld van informatieverstrekking voor iedere betrokkene bij een verkeersongeval. In deze brochure wordt beschreven hoe je zo’n praktische gids best opbouwt.
 • Syllabus training ‘Special needs on individual and professional level’: bundelt de informatie uit de trainingen en workshops rond dit thema.
 • Manual on restorative justice in road traffic offences: Deze handleiding werd ontwikkeld voor professionals en lotgenotenverenigingen die niet vertrouwd zijn met herstelrecht en geeft o.a. algemene informatie over herstelrecht in verkeersmisdrijven, tips over “hoe te spreken met slachtoffers of nabestaanden over de mogelijkheid van herstelrecht”,… Daarnaast zijn ook getuigenissen van deelnemers opgenomen.
 • Digital Stories on restorative justice: in deze twee korte video’s getuigen Annick en Martijn over hun ervaring in een slachtoffer-daderbemiddeling na een ernstig verkeersongeval.