Nieuws

20 jaar Moderator: Beschouwingen van een oude veldveteraan

print
Dirk Dufraing

 

In retrospectief… het prille begin

Twintig jaar geleden werkte ik als penitentiair beambte in de gevangenis van Hoogstraten. Einde 1996 was ik daar mijn loopbaan in het justitiële werkveld begonnen. Na een paar maanden werd ik, omwille van mijn verleden met boeken, door de directeur gevraagd om voor een nieuwe infobrochure een tekst te schrijven over de geschiedenis van het Gelmelslot, dat sinds de eerste helft van de 19de eeuw dienst deed als bedelaarsoord en later werd omgevormd tot een penitentiair schoolcentrum.
Zodoende bracht ik een groot deel van mijn dagen toen door in het archief van de stad Hoogstraten, en schreef ik in Wordperfect op mijn eigen ouwe vertrouwde Toshiba laptop het gevraagde stuk. In de gevangenis waren er toentertijd al wel PC’s op bepaalde diensten, maar ik was niet vertrouwd met Windows, en had geen enkele notie van Word.
Eens die klus geklaard, kreeg ik een nieuwe opdracht. De gevangenisdirectie had een rapport ontvangen van de Vlaamse Federatie van Forensisch Welzijnswerk, ‘Van boekerij tot gevangenisbibliotheek’, geschreven door ene Marianne Regelbrugge en Rika Jacobs, mij toen totaal niet bekend, en latere collega’s zoals zou blijken. De gevangenisbibliotheek lag al jaren op apegapen, ik nam dit document door, bracht hiervan verslag uit en kreeg vervolgens de vraag om hiervoor een projectaanvraag te schrijven die aan het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen (thans Penitentiaire Inrichtingen) zou worden voorgelegd.
Nog nooit eerder had ik ‘een projectaanvraag inclusief kostenraming’ opgemaakt of geschreven, maar desalniettemin ging ik weer aan de slag op mijn ouwe laptop, en enige tijd later was mijn werkstuk klaar, mèt kostenraming waarin o.a. een prijsbestek voor brandvertragende gordijnen en vast tapijt. Dat laatste was niet mijn idee, maar van de adjunct-directeur van de Rekendienst die nogal op zijn strepen stond. Volgens mij was dat niet zo slim, maar ik had er ook geen problemen mee. Als die bibliotheek er maar kwam.
En die kwam er. De aanvraag werd goedgekeurd, er werden ‘middelen’ toegekend, ik kreeg vervolgens de opdracht de onbestaande bibliotheekwerking weer op te starten met behulp van een hiervoor vrijgestelde gedetineerde, en anderhalf jaar later lagen er op de secties exemplaren van de catalogus ‘Bibcat 98’, gemaakt in Access. Het had me nogal wat moeite gekost om de basisprincipes hiervan onder de knie te krijgen, maar moeilijk gaat ook, had ik van huis uit ingeprent gekregen. Gedetineerden hadden op dat ogenblik dan nog wel geen vrije toegang tot wat een open bibliotheek had moeten zijn, het grotendeels uit afvoer van Openbare Bibliotheken bestaande boekenbestand was hopeloos verouderd, maar er konden weer boeken worden ontleend, en er werd opnieuw flink gelezen. Omdat gedetineerden vooral non-fictie en recent verschenen literatuur wilden lezen… wat dus niet in het eigen aanbod zat… zorgde ik ervoor dat ze onrechtstreeks toch toegang hadden tot het aanbod van de plaatselijke Openbare Bibliotheek. Om de paar weken ging ik daar eigenhandig de… lees verder

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

Rondom Prison Mechelen

Een verbinding van het leven binnen én buiten de gevangenis De muren van een gevangenis...