Onderzoek

Herstelrechtelijk onderzoek
De herstelrechtelijke literatuur is uitgebreid. Moderator heeft een aantal fact sheets rond opgesteld: een beknopt overzicht van onderzoek gegroepeerd per thema, dat de belangrijkste tendensen samenvat.
Voor wie het thema verder wil bestuderen, wordt een aanzet gegeven op het einde van elke fact sheet met een overzicht van relevante literatuur.

  • Analyse van de cijfers van Moderator (2006-2013)
  • Bemiddeling en impact op het gerechtelijk dossier
  • Herstelrecht vanuit economisch perspectief
  • Herstelrecht en criminaliteitspreventie
  • Herstelrecht en tevredenheid
  • Vooroordelen mbt herstelrecht
  • Werkingsprincipes herstelrecht
  • Rol en vaardigheden van een bemiddelaar
  • Herstelrecht en de impact op slachtoffers

Onderzoek
Ontdek ook de rapporten en fact sheets van onderzoeken waaraan Moderator vzw heeft meegewerkt.

De Verrekijker (Scherp stellen op innovatieve en gemeenschapsgerichte vormen van recht-doen. Naar een maatschappelijke verankering van het herstelrecht.)

Eindrapport Verrekijker

Achter de Spiegel

Draaiboek Achter de Spiegel

Burenbemiddeling

Tussentijds rapport
Definitief rapport

Perceptie van communicatie vanuit de bemiddelingsdienst

Fact sheet
Eindrapport

Peacemaking circles

Fact sheet
Developing peacemaking circles in a European context (volledige rapport)
Handboek peacemaking circles

Procedurele rechtvaardigheid

Herstelrecht en procedurele rechtvaardigheid
Procedurele rechtvaardigheid voor slachtoffers in herstelrecht