Nieuws

Terugblik op stuurgroep Herstelrecht regio Gent

print
Op 29 maart vond in Gent de eerste stuurgroep ‘Herstelrecht regio Gent’ van 2018 plaats.

In 2018 wordt de stuurgroep nieuw leven ingeblazen.
Eerst en vooral kreeg de vergadering een nieuwe voorzitter toegewezen. Deze functie wordt ingevuld door Dhr. Jan Verplaetse, professor aan de universiteit van Gent en moraalfilosoof.
Daarnaast zal de vergadering telkens voorafgegaan worden door een inleidend thema. Deze inleidende voordrachten zullen ook toegankelijk zijn voor mensen die niet deelnemen aan de eigenlijke stuurgroepvergadering.

Voor de eerste samenkomst werd gekozen om een interactieve dialoog op te zetten tussen de bemiddelaars van Moderator en rechter Hans De Waele, omtrent het thema: doorverwijzingen op zittingsniveau. Jammer genoeg gebeurt dit maar zelden. Dit is een jammere evolutie, gezien de doorverwijzingen in Gent op zittingsniveau gestart zijn en er ook reeds tal van afspraken rond werden uitgewerkt.

Aan de hand van de dialoog met rechter Hans De Waele trachtten de bemiddelaars de onderliggende redenen bloot te leggen voor het beperkt aantal doorverwijzingen.
Ter inleiding op de interactieve dialoog, werd een praktijkcasus voorgesteld door bemiddelaar Evelyn Goeman. In dit dossier ging het om een uit de hand gelopen burenruzie, die uiteindelijk voor de rechter kwam. Deze stelde op zijn beurt bemiddeling via Moderator vzw voor. De bemiddeling maakte het mogelijk voor beide partijen afspraken te maken zodat men opnieuw, met respect voor elkaar, zou kunnen samenleven.

De reactie van de stuurgroep was zeer positief. Zij namen de casus heel geïnteresseerd in zich op en stelden tijdens de dialoog ook verdere vragen hier rond. Zowel vanuit de bemiddelaars als vanuit de stuurgroep werd er actief meegewerkt aan het gesprek. We kunnen van een geslaagd opzet spreken. Enerzijds vormde het een goede aanloop voor de dialoog, anderzijds kreeg de stuurgroep een voorsmaakje van hoe de bemiddelaars in de praktijk te werk gaan en wat zij trachten te verwezenlijken. Het publiek was duidelijk getriggerd, wat een goede dynamiek creëerde.

Als gevolg van de actieve medewerking van de partners kwamen er enkele interessante bedenkingen naar voor.
Een eerste is dat Moderator niet bekend is bij de rechters. Indien zij wel van ons bestaan af weten, wordt dit vaak ondersteund door verkeerde vermoedens of aannames. Zo zijn zij vaak niet op de hoogte wanneer een bemiddeling kan worden voorgesteld.  Velen zijn er zich niet van bewust dat dit ook op zittingsniveau nog steeds mogelijk is.
Daarnaast zijn rechters vaak van mening dat bemiddeling de gerechtelijke procedure vertraagt of laat aanslepen. Dit strookt echter niet met de praktijk. Het opstarten van een bemiddeling heeft niet automatisch tot gevolg dat de zitting moet worden uitgesteld.
Ook wordt het aanbod niet stelselmatig meegegeven. Rechter Hans De Waele vertelt dat hij enkel het aanbod van bemiddeling doet indien hij merkt dat er een diepere onderliggende oorzaak aan het feit ligt. Bijgevolg stelt hij enkel bemiddeling voor wanneer de partijen bijvoorbeeld een familiale band hebben met elkaar of buren zijn.Vanuit de dialoog werd duidelijk gemaakt dat deze relationele band geen vereiste is. Er wordt ook vaak bemiddeld in zaken waar beide partijen elkaar niet kennen, met evenwel mooie resultaten.
Rechter Hans De Waele belichtte ook de moeilijkheid van de communicatie met Moderator. Het is immers niet duidelijk hoe men de doorverwijzing moet overbrengen naar Moderator. Wie gaat het aanbod doen naar de dienst? Hij geeft aan zelf de mensen van Moderator te contacteren, maar niet iedereen doet dit.
Daarnaast moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden met de partijen zelf. Rechters merken vaak dat het voorstel van bemiddeling druk legt op de partijen. Omdat het aanbod vanuit de rechters wordt gedaan, hebben zij het gevoel dat zij verplicht zijn mee te werken. Ze maken de onterechte bedenking dat, indien zij dit zouden weigeren, dit negatieve gevolgen zou hebben voor de gerechtelijke uitspraak. Rechters kunnen hieraan tegemoet komen door de vrijwilligheid te benadrukken.

Uit deze korte uiteenzetting kunnen we een twee conclusies trekken. Enerzijds kende het nieuwe initiatief, waarbij de stuurgroep startte met een inleidend thema, heel wat bijval. De casus en de dialoog werden door de deelnemers positief ervaren en het zette aan tot discussie.  Anderzijds heeft deze interactie enkele hiaten blootgelegd in de wat betreft de doorverwijzing en samenwerking tussen Moderator en de rechters op zittingsniveau.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts