Nieuws

Vacature: Netwerkcoördinator ‘Leuven Restorative City’

print

Leuven Restorative City (LRC) is een open en flexibele netwerkorganisatie die zich richt op de brede samenleving in de Leuvense regio, gaande van individuele burgers en buurten, het verenigingsleven, diverse soorten organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en de bedrijfswereld. Deze vormen de netwerkleden, die zich allen engageren om de missie, visie en doelstellingen van het netwerk te helpen realiseren en uit te dragen. Wij beschouwen een herstelgerichte stad als een belangrijk instrument in de uitbouw van een vreedzame en democratische samenleving. Het netwerk heeft als algemene doelstelling het bevorderen van op dialoog en herstel gerichte vormen van omgaan met, en voorkomen van, conflicten, spanningen en polarisering in uiteenlopende omgevingen en dit op interpersoonlijk vlak, binnen organisaties en op breder samenlevingsniveau. Hiertoe ondersteunt het netwerk de ontwikkeling van participatieve en herstelgerichte attitudes en vaardigheden die (groepen) burgers vanuit hun eigen leefwereld in staat stellen om conflicten om te buigen tot persoonlijke en sociale groeikansen. Qua structuur worden de netwerkleden vertegenwoordigd in een stuurgroep die verantwoordelijk is voor de uittekening en opvolging van de strategische ontwikkeling van het netwerk. De operationele uitvoering van activiteiten, projecten en dienstverlening is in handen van een beheergroep. Om LRC ook juridisch uit te bouwen wordt een vzw opgericht met een beperkte algemene vergadering en een beperkt bestuursorgaan.

Meer weten over de vacature? Klik hier.

Voor verdere achtergrondinformatie: www.leuvenrestorativecity.be.   

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

Rondom Prison

Met ‘Rondom Prison’ (een initiatief van Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen)...